Archiwum kategorii: Przegląd instalacji fotowoltaicznej

Monitoring i nadzór instalacji fotowoltaicznej

Nadzór instalacji fotowoltaicznej najczęściej realizowany jest za pośrednictwem układów monitoringu, które wykonują następujące podstawowe działania:
zapis podstawowych parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej,
nadzór podstawowych parametrów pracy instalacji i porównanie ich z parametrami wzorcowymi, a w przypadku stwierdzenia odchyleń informowanie o nich operatora instalacji,
wizualizacja danych instalacji fotowoltaicznej.

Bardzo często parametry pracy instalacji fotowoltaicznej dostępne są za pośrednictwem przeglądarki internetowej co jest niezmiernie istotne w przypadku możliwości zdalnego dostępu do tych parametrów (prawa dostępu może posiadać zarówno operator, jak również firma serwisująca instalację).
Ponadto dostęp do nadzorowanych danych może odbywać się przy pomocy sieci Ethernet (wizualizacja na jednostce PC) lub dane mogą być przedstawione lokalnie na wyświetlaczu LED stacji nadzoru (w miejscu montażu stacji nadzoru).

Komunikacja między inwerterem oraz jednostką nadzoru może się odbywać w różny sposób, w tym najczęściej dostępne rozwiązania obejmują:
– komunikacja bezprzewodowa Wifi,
– komunikacja bezprzewodowa GPRS,
– komunikacja bezprzewodowa Bluetooth,
przewodowa (występują ograniczenia związane odległością między stacją nadzoru, inwerterem – zwykle do ok. 1000 m).

Monitoring i nadzór instalacji fotowoltaicznej

Dane mogą być zapisane na dedykowanym serwerze danych i następnie udostępnione za pomocą protokołu sieciowego TCP/IP (również w sieciach rozproszonych).
Dzięki takim szerokim możliwościom komunikacyjnym operator instalacji fotowoltaicznej może mieć nieograniczony dostęp do parametrów jej pracy (również będąc na urlopie w ciepłych krajach jest w stanie odczytać wszystkie dane przy pomocy urządzeń telekomunikacyjnych takich iPhone lub iPad).

Systemy nadzoru (również małych instalacji) posiadają opcje informowania użytkownika o stanie pracy i awariach instalacji.

Nowoczesne urządzenia nadzorcze pracy instalacji fotowoltaicznej najczęściej posiadają następującą funkcjonalność:
automatyczne informowanie operatora o występujących błędach i problemach w pracy instalacji,
nadzorowanie pojedynczych ciągów modułów,
dane meteorologiczne (odczytywane z sensorów nasłonecznienia, temperatury zewnętrznej, temperatury powierzchni modułu oraz siły i kierunku wiatru),
alarmowanie użytkowników za pomocą e-maili, sms-ów lub faxów (parametry pracy instalacji, błędy, alarmy),
– prognoza przychodów,
sterowanie zewnętrznych odbiorów (za pomocą zewnętrznych przekaźników lub złącza Allnet3075/3076 możliwe jest inteligentne włączanie różnych odbiorników energii elektrycznej i najczęściej realizowane jest w sytuacjach wystąpienia znaczącej nadwyżki energii produkowanej w stosunku do zużywanej),
monitoring zużycia energii na potrzeby własne (jednostka nadzoru podpięta jest do zewnętrznego licznika energii elektrycznej (rozwiązanie często nazywane jako Smart Metering),

Koszty instalacji monitoring zależą od wielkości instalacji. W przypadku małych instalacji (od 5 kWp) koszt kształtuje się na poziomie 500-1.000 EUR i obejmuje przede wszystkim rejestrację podstawowych danych elektrycznych instalacji PV. Mogą one zostać uzupełnione o dodatkowe przyrządy kontrolne nadzorujące warunki meteorologiczne (temperatura, nasłonecznienie, wiatr) i wtedy koszty stacji monitoringu mogą wzrosnąć do ok. 1.000- 1.500 EUR (w zależności o zakresu rozbudowy systemu nadzoru).

W przypadku dużych instalacji (o mocy powyżej 100 kWp układ monitoringu i nadzoru może być wyposażony dodatkowo w elementy wykonawcze oraz w układy samoregulacji pozwalające na automatyczne wykonywanie określonych zadań i funkcji lub na zdalne sterowanie elektrownią fotowoltaiczną). Wtedy koszty instalacji monitoringu i nadzoru znacząco wzrastają i zależą przede wszystkim od stopnia jej skomplikowania (koszt może sięgnąć nawet kilka do kilkunastu tysięcy euro).

Stacje monitoringu i nadzoru są bardzo istotnym elementem każdej instalacji fotowoltaicznej. Dlatego warto inwestować w tego typu rozwiązania, bo z pewnością w krótkim czasie na siebie zapracują, poprzez umożliwienie operatorowi lub firmie serwisującej kontrolę ciągłości czasu pracy oraz optymalizację parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej.

Systemy monitoringu i nadzoru instalacji fotowoltaicznych oferowane przez niezależnych producentów (pracują z inwerterami różnych producentów).

Systemy monitoringu i nadzoru instalacji fotowoltaicznych oferowane przez producentów inwerterów (najczęściej są to dedykowane rozwiązania).

Monitoring i nadzór instalacji fotowoltaicznej

Przegląd i konserwacja instalacji fotowoltaicznej

Każda instalacja fotowoltaiczna musi podlegać regularnym przeglądom i konserwacjom, które są warunkiem bezawaryjnej i bezpiecznej jej pracy oraz mają olbrzymi wpływ na osiągane przychody z inwestycji.

Pierwszym i najważniejszym warunkiem bezpieczeństwa każdej instalacji fotowoltaicznej jest jej prawidłowe jej wykonanie oraz odbiór co mogą zagwarantować wyłącznie przeszkoleni i doświadczeni instalatorzy. Wszelkie wady ukryte powstałe podczas montażu instalacji fotowoltaicznej mogą być przyczyną problemów późniejszego jej operatora.

Dlatego jednym z podstawowych obowiązków operatora instalacji fotowoltaicznej jest regularne kontrolowanie osiąganych wydajności. Dzięki takiej kontroli jesteśmy w stanie bardzo szybko zauważyć wszelkie różnice wydajności spowodowane uszkodzeniem lub czasowym zasłonięciem powierzchni instalacji (czy to w wyniku zabrudzenia części instalacji, czy też spowodowanej zasłonięciem śniegiem lub innymi czynnikami zewnętrznymi).

Jednocześnie warto zainwestować w system nadzoru pracy instalacji posiadający obok rejestracji wydajności również pomiar parametrów nasłonecznienia (będziemy w stanie szybciej wykryć znaczne spadki wydajności instalacji fotowoltaicznej przy porównywalnych warunkach atmosferycznych).

Przegląd i konserwacja instalacji fotowoltaicznej

Przy tej okazji warto przynajmniej 2 razy w roku warto zaplanować mycie instalacji , podczas którego warto uwzględnić:
– unikać stosowania myjek wysokociśnieniowych,
– podczas mycia lepiej jest stosować zwykłą wodę, bez żadnych dodatków (płynów do mycia, usuwania brudów, które mogą przyspieszyć starzenie się materiałów zastosowanych do produkcji modułów i tym samym spadek wydajności względnie modułów ich uszkodzenie),
– nie wolno stawać na powierzchnię modułów (grozi uszkodzeniem płytek krzemowych oraz szyby),
– powinno się unikać mycia modułów podczas słonecznych dni, kiedy temperatura modułów przekracza 70 stopni C i gwałtowne schłodzenie może doprowadzić do pęknięcia szyby,
– nie należy dotykać części przewodzących prąd elektryczny, ponieważ występuje duże ryzyko porażenia (szczególnie podczas kontaktu z przewodzącą prąd elektryczny wodą).

Zakres czynności konserwacyjnych intalacji fotowoltaicznej.
Przegląd i konserwacja instalacji fotowoltaicznej

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak burze, huragany czy śnieżyce warto przeprowadzić pozaplanową kontrolę instalacji fotowoltaicznej w szczególności uszkodzenia kabli podłączeniowych, dachu, konstrukcji oraz powierzchni modułów.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek spadków wydajności instalacji w porównaniu z latami ubiegłymi (ponad naturalny spadek mocy związany ze starzeniem modułów), warto przeprowadzić jej szczegółową kontrolę.

Spadek wydajności instalacji fotowoltaicznej to przede wszystkim spadek przychodów, który w dłuższym okresie może negatywnie wpłynąć na opłacalność inwestycji (okres amortyzacji inwestycji).

Przegląd i konserwacja instalacji fotowoltaicznej