Archiwum kategorii: Mix energetyczny

Cena energii elektrycznej.

Cena energii elektrycznej jest jednym z ważniejszych czynników kosztotwórczych i tym samym zbyt wysokie wzrosty cen energii mogą doprowadzić do utraty konkurencyjności lub wręcz do bankructwa firmy.

W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy potężne wzrosty cen energii elektrycznej (wzrosty dochodziły nawet do 100 % wartości energii elektrycznej z 2017 roku), na które składa się wiele czynników (polityczne, strukturalne, gospodarcze). Struktury miksu energetycznego nie da się zmienić w ciągu roku, czy nawet pięciu lat.

Aktualnie pojawia się pytanie, jaka cena energii powinna obowiązywać w przemyśle oraz jaka powinna być oferowana dla gospodarstw domowych?

Jeśli popatrzymy na ceny energii obowiązujące w krajach UE, to w przypadku biznesu w większości krajów otaczających Polskę występują niższe ceny energii elektrycznej (średnia europejska w drugim kwartale 2018 roku to 43,8 EUR/MWh, dane z raportu European Commision, Quarterly Report on European Electricity Markets).

W drugim kwartale 2018 roku, nawet w Niemczech energia elektryczna oferowana firmom była znacznie poniżej ceny występującej na Towarowej Giełdzie Energii (ok. 30 % taniej niż w Polsce).

W przypadku gospodarstw domowych sytuacja w 2018 roku nie wyglądała w Polsce tak źle na tle państw sąsiednich, jednakże w sytuacji gdyby cena energii miała wzrosnąć o 25 %, to wtedy znacząco pogorszyły by się warunki życia polskich rodzin (średnia europejska w drugim kwartale 2018 roku to 20,9 EUR/MWh, dane z raportu European Commision, Quarterly Report on European Electricity Markets).

Chcąc odpowiedzieć na pytanie o wysokość cen energii elektrycznej (firmy i gospodarstwa domowe), warto spojrzeć na ceny energii elektrycznej występujące w krajach europejskich (szczególnie znajdujące się na podobnym poziomie rozwoju).

Aktualnie cena energii elektrycznej występująca na Towarowej Giełdzie Energii to poziom 259 PLN/MWh (59,5 EUR/MWh), czyli obserwujemy dalsze wzrosty cen energii elektrycznej (rynek hurtowy). Realny poziom cen hurtowych energii elektrycznej to 200 – 240 PLN/MWh i takiego poziomu powinniśmy się spodziewać na najbliższe 2 – 3 lata.

W przypadku pojawiania się niebezpiecznych trendów rozwoju cen energii elektrycznej warto rozważyć częściowe otwarcie rynku na energię elektryczną produkowaną w innych krajach, tak aby nie zaburzyć konkurencyjności polskich firm oraz aby nie pogorszyć poziomu życia polskich rodzin.

Mix energetyczny.

Wielkość dziennego zapotrzebowania mocy w Polsce zależna jest od wielu czynników wśród których najważniejsze obejmują:
pora dnia,
pora roku,
dzień tygodnia (w dni robocze występuję wyższe zapotrzebowanie na moc w szczycie porannym).

W praktyce każdego dnia występują dwa szczyty:
poranny w godzinach 7:00 – 15:00 (pokrywający się z godzinami pracy większości firm, sklepów, instytucji i urzędów),
wieczorny w godzinach 18:30 – 21:00 (zapotrzebowanie szczytowe generowane głównie przez gospodarstwa domowe).

Jednocześnie występuje również w miarę stałe podstawowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, które w Polsce aktualnie wynosi ok. 15.000 MW. Może ono być pokrywane przez energetykę konwencjonalną (węgiel kamienny i brunatny), która jest mało elastyczna w sensie włączania i wyłączenia bloku energetycznego (długo trwa i jest to dosyć kłopotliwe).

Mix energetyczny

Zapotrzebowanie szczytowe (łącznie zapotrzebowanie w szczycie ponad potrzeby stałe wynosi około 6.000 – 7.000 MW) może być pokrywane przez inne źródła, w tym m.in związane z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE):
elektrownie wiatrowe (występują problemy z przewidywalnością wielkości generowanej mocy z uwagi na występowanie wiatrów o różnej sile w różnych porach dnia i roku) ,
elektrownie fotowoltaiczne (okresy generowania prądu pokrywają się z okresem występowania szczytu porannego),
elektrownie opalane biomasą (mogą służyć do pokrywania zapotrzebowania w szczytach porannym i wieczornym),
elektrownie wodne (w szczególności elektrownie szczytowo-pompowe, które mogą pracować w okresie wystąpienia szczytów porannego i wieczornego, poza szczytem następuje kumulowanie energii w postaci wody),
elektrownie gazowe (cechuje zdecydowanie lepsza elastyczność pracy od elektrowni konwencjonalnych, czyli możliwość szybkiego włączania i wyłączenia bloku energetycznego).

Mix energetyczny

Fotowoltaika jest w stanie przy dobrych warunkach pogodowych zapewnić zapotrzebowanie szczytu porannego przy czym zimą okres pracy tego typu źródeł jest zdecydowanie krótszy niż latem (z uwagi na krótszą obecność słońca na horyzoncie).

Ponadto przy zastosowaniu inteligentnych liczników energii elektrycznej możliwe jest kreowanie zużycia w okresach szczytów (celowe odbieranie nadwyżek energii w systemie, generowanych czy to przez fotowoltaikę, czy też energetykę wiatrową).

Dlatego tak ważne jest określenie planowanych udziałów w mikście energetycznym, który zapewni optymalne wykorzystanie zasobów (zarówno odnawialnych, jak i nieodnawialnych).

Mix energetyczny

Źródło: www.pse-operator.pl