Archiwum kategorii: Zużycie energii elektrycznej

Analiza zużycia energii elektrycznej

Przeprowadzenie analizy zużycia energii elektrycznej gospodarstwa domowego jest jednym z podstawowych kroków przy projektowaniu systemów fotowoltaicznych pracujących w układzie “off-grid”. Układy takie z jednej strony kumulują energię elektryczną w momencie występowania optymalnych warunków nasłonecznienia, a z drugiej strony oddają energię elektryczną w czasie występowania na nią zapotrzebowania.

 Analiza zużycia energii elektrycznej

Najczęściej do wykonania takiej analizy stosuje się mierniki zużycia energii elektrycznej, które umieszcza się w gniazdku elektrycznym i następnie podłącza się za ich pośrednictwem obiorniki energii elektrycznej mierząc na przestrzeni całego dnia energię przez nie pobieraną (lodówka, pralka, telewizor, ładowarka telefonu komórkowego, itd.). Ważne przy tym jest, aby pomiary odzwierciedlały dziennie zapotrzebowanie na energię elektryczną w różnych porach roku. .

Celem przeprowadzenia takich pomiarów jest ustalenie dziennego zapotrzebowania na energie elektryczną, które następnie bilansuje się z ilością energii elektrycznej generowaną przez instalację fotowoltaiczną. To właśnie ta analiza pozwala nam m.in. na określenie wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną i tym samym na określenie mocy przyszłej instalacji fotowoltaicznej, a z drugiej strony – biorąc pod uwagę wymagane bezpieczeństwo zasilania – pozwala na określenie niezbędnej pojemności baterii akumulatorów.

Podczas przeprowadzania analizy można rozbić nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną prądu stałego i prądu zmiennego (instalacje fotowoltaiczne generują bezpośrednio prąd stały). Ma to znaczenie w sytuacji gdy w gospodarstwie domowym posiadamy odbiorniki zarówno prądu stałego, jak i zmiennego (każda transformacja prądu stałego na zmienny pociąga za sobą występowanie strat energii, dlatego czasami opłaca się zastosowanie odbiorników energii elektrycznej pracujących na prądzie stałym).

Analiza zużycia energii elektrycznej ułatwia nam również podjęcie działań zmierzających do optymalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez wyeliminowanie zbyt energochłonnych odbiorników energii elektrycznej lub zastąpienie ich bardziej oszczędnymi.

Warto przeprowadzić taką analizę zużycia energii elektrycznej w każdym gospodarstwie domowym, ponieważ nakłady poniesione w wyniku działań optymalizacyjnych zwracają się w stosunkowo krótki czasie.

 Analiza zużycia energii elektrycznej

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej

Zużycie energii w gospodarstwie domowym uzależnione jest w pierwszej kolejności od wielkości gospodarstwa domowego, następnie od rodzaju i zastosowania wyposażenia elektrycznego oraz od klasy jego efektywności energetycznej.

Parametrem doskonale opisującym poziom zużycia energii elektrycznej przez wyposażenie domowe jest klasa efektywności energetycznej, która za pomocą liter od A do G, opisuje wielość zużycia energii elektrycznej, przy czym klasa A umieszczona na zielonym pasku oznacza urządzenie najbardziej efektywne, a klasa G umieszczana na czerwonym pasku najmniej efektywne. Klasy energetyczne określa się na podstawie stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowego zużycia energii przez tego typu urządzenia określonego odpowiednimi przepisami.

Wraz z postępem technologicznym następuje ciągle obniżanie zużycia energii elektrycznej przez różnego rodzaju odbiorniki i dlatego warto ten element brać pod uwagę podczas dokonywania zakupów.

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny typowa polska rodzina zużyła ok. 2.300 kWh w ciągu roku (dane za rok 2009) co przy cenie na poziomie 0,6 PLN/kWh daje roczny koszt energii elektrycznej w wysokości 1.380 PLN (ok. 115 PLN/miesięcznie).

Decyzje które podejmujemy w zakresie zakupu odbiorników energii elektrycznej wprost przekładają się na stan budżetu domowego, dlatego zawsze warto mieć na uwadze jakimi parametrami elektrycznymi cechuje się używany przez nas sprzęt (pośrednio mówi o tym klasa energetyczna, chociaż lepszym parametrem jest podane na etykiecie roczne zużycie energii elektrycznej).

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora kosztów zużycia energii elektrycznej kalkulator kosztów energii elektrycznej.

Interesujący przypadek pracy różnych urządzeń w gospodarstwie domowym dotyczy trybu czuwania, dla którego z uwagi na całoroczne podłaczenie odbiornika do źródła energii elektrycznej zużycie enegii elektrycznej w trybie czuwania może przekroczyć wartość zużycia energii elektrycznej związanej z właściwą pracą (co prawda w trybie czuwania zużycie energii jest niewielkie – zwykle nie przekracza 5 W, najczęściej mieści się w granicach 0,5 – 2 W – jednakże kumulując się przez cały rok może osiągnąć stosunkowo znaczące wartości).

Ponieważ okres pracy i moc odbiorników energii elektrycznej wprost przekładają się na wysokość płaconych rachunków za energię elektryczną, dlatego warto mieć na uwadze fakt, że nowoczesne urządzania potrafią zmniejszyć zużycie energii gospodarstwa nawet o 70 % (tym samym rocznie typowa polska rodzina jest w stanie zaoszczędzić nawet 1.000 PLN, realnie ok. 500 PLN).

Podczas zakupu wyposażenia gospodarstwa domowego warto zwrócić uwagę aby posiadały one przynajmniej klasę energetyczną A (lepiej klasy energetyczne A+ lub A+++, które pojawiły się w związku z dalszym postępem technologicznym).

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej

Jednym z narzędzi pozwalających na optymalizację kosztów zużycia energii elektrycznej (wielkość zużycia pozostaje na tym samym poziomie) są programowalne sterowniki zarządzające pracą odbiorników elektrycznych.

Pozwalają one na zaprogramowanie czasów właczania i wyłącznia odbiorników podłączonych za ich pośrednictwem do gniazka elektrycznego. Możliwe jest zaprogramowanie włączania urządzeń dla pojedynczych dni w tygodniu i w róznych porach dnia (włączanie i wyłaczanie odbywa się z dokładnościa do 1 minuty).

Dzięki takiemu rozwiązaniu możmy włączać różne urządzenia w okresie trwania 2 taryfy (dotyczy odbiorników, dla których nie jest istotna godzina włączania, np. piec elektryczny, wentylator, rekuperacja czy bojler elektryczny) i dzięki temu uzyskujemy oszczędności kosztów na naszych rachunkach za energię elektryczną.

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej