Archiwum kategorii: Wentylacja

Wentylacja

Coraz częściej stosujemy nowoczesne systemy izolacyjne, wymieniamy okna i drzwi tworząc system zamknięty dla otoczenia zewnętrznego. Wszystko to sprawia, że często zapominamy o konieczności zapewnienia właściwej wentylacji, a to ona jest warunkiem dobrego samopoczucia i zdrowia mieszkańców.

Normy budowlane mówią o konieczności wymiany powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie (przynajmniej jednokrotnej w ciągu dnia). Jest to związane z jednej strony z koniecznością dostarczenia świeżego powietrzna do wszystkich pomieszczeń, a z drugiej strony ma na celu usunięcie z naszych domów niebezpiecznych związków, które stale są wydzielane z różnych przedmiotów powszechnego użytku, ze ścian budynku, mebli itp. Bardzo często przedmioty te zawierają szkodliwe substancje organiczne i nieorganiczne, których szybkość wydzielania wzrasta wraz ze wzrostem temperatury i które w dłuższym okresie mogą wywoływać różne choroby (w szczególności nowotworowe).

Wentylacja

Z drugiej strony brak wymiany powietrza bardzo często prowadzi do powstawania w pomieszczeniach grzybów i pleśni. Przy długotrwałym przekroczeniu wilgotności powietrza w pomieszczeniach ponad 70 % występuje zwiększone ryzyko powstawania pleśni oraz grzybów. Tym samym aby skutecznie z nimi walczyć niezbędne jest utrzymywanie wilgotności powietrza w pomieszczeniach w zakresie 40 – 60%. Jednym z narzędzi służących do obniżenia wilgotności pomieszczenia jest zastosowanie rekuperacji, natomiast drugim to wykorzystanie osuszacza powietrza. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku musimy liczyć się z dodatkowym zużyciem energii elektrycznej przez te urządzenia (moc na poziomie 100-200 W).

Wentylacja

Wentylacja może mieć różną formę w szczególności może być wykonana jako:
wentylacja grawitacyjna, która pozwala w naturalny sposób na wymianę powietrza w domu (stosując wyciąg powietrza, dopływ następuje przez specjalnie wykonane kratki lub okucia rozszczelniające). W okresie zimowym system ten wymaga zwiększonego grzania pomieszczeń, z uwagi na straty ciepła wywoływane przez wprowadzane z zewnątrz zimne powietrze.
wentylacja z odzyskiem ciepła (rekuperacja) – dzięki zastosowaniu wymiennika ciepła możliwe jest odzyskanie nawet do 70% energii cieplnej opuszczającej dom. Odzysk ciepła w przypadku spadku temperatur zewnętrznych poniżej 10 stopni Celcjusza staje się stosunkowo mało skuteczny. Dodatkowo systemy wentylacji z odzyskiem ciepła bardzo często wyposażone są w filtry powietrza, które wyłapują pyłki i smog – występujący w dużej ilości w okresie zimowym – przed wprowadzeniem powietrza do pomieszczenia.

Prawidłowa wentylacja pomieszczeń zwiększa komfort życia i może mieć duży wpływ na zmniejszenie zachorowalności mieszkańców. Jest to inwestycja, która bardzo szybko się spłaca i tym samym warto o niej pamiętać zarówno podczas remontu istniejącego budynku, jak i budowy zupełnie nowego domu.

Wentylacja