Archiwum kategorii: Oszczędność energii

Rewolucja energetyczna

Wraz z postępem technologicznym występujacym w elektronice następuje stałe zmniejszane się zużycia energii elektrycznej. Staje się to możliwe dzięki stałej miniaturyzacji elektroniki (aktualnie obecna jest technologia 45/32 nm to ponad 780 milionów tranzystorów, a na początku ery mikrokomputerów – początek lat 70 ubiegłego wieku – dominowała technologia 10 mikrometrów co odpowiadało ok. 3.500 tranzystorom).

Postęp technologiczny w elektronice

Dzięki miniaturyzacji maleje zużycie energii elektrycznej przez elektronikę, co wprost przekłada się na spadek zużycia energii urządzeń powszechnego użytku.
W praktyce postęp dotyczy wszystkich urządzeń i sprzętu elektronicznego występującego w gospodarstwie domowym. Przy czym z jednej strony oszczędności wynikają ze zmniejszonego zużycia energii elektrycznej przez elektronikę, ale z drugiej strony to właśnie dzięki elektronice jesteśmy w stanie dokładniej sterować pracą urządzeń powszechnego użytku (włączać, wyłączać, sterować elementami wykonawczymi urządzenia).

Postęp technologiczny w elektronice

Największy skok technologiczny w obszarze zużycia energii elektrycznej nastąpił w dziedzinie źródeł światła – wraz z rozwojem oświetlenia LED. Obecnie oświetlenie LED coraz szerzej wchodzi do naszych domów, a ponadto znajduje także coraz szersze zastosowanie w oświetleniu samochodów, ulic, czy bilbordów reklamowych. Oświetlenie LED przełożyło się również na spadek zapotrzebowania na energię odbiorników telewizyjnych (wcześniej pracowały one na lampach kineskopowych, obecnie to matryca diód LED, która do wyświetlenia obrazu potrzebuje zdecydowanie mniej energii elektrycznej).

Postęp technologiczny w elektronice

Również postęp w dziedzinie komputerów przynosi stały spadek zapotrzebowania na energię elektryczną. Pierwsze komputery stacjonarne to oprócz obudowy – w której znajdowała się jednostka centralna – również monitor z lampa kineskopową. Dzisiaj coraz mniej komputerów posiada tradycyjne dyski twarde, które również pobierają stosunkowo dużo energii podczas swojej pracy (generalnie unika się stosowania części mechanicznych). Dyski twarde zastępowane są przez miniaturowe pamięci półprzewodnikowe.
Najnowszą odmianą komputerów personalnych to tablety oraz smartfony, które dzięki swojej wielkości można mieć zawsze przy sobie – mogą one być ładowane przenośnymi ładowarkami solarnymi, które nie potrzebują dostępu do sieci elektroenergetycznej.

Korzystając z dobrodziejstw jakie niesie ze sobą postęp w dziedzinie elektroniki, przeciętna rodzina jest w stanie zaoszczędzić w ciągu roku ponad 50 % pierwotnej wartości zużycia energii elektrycznej (ponad 1 MWh w roku). Przy liczbie gospodarstw w Polsce wynoszącej 13.500.000 (dane za rok 2011), oszczędności energii elektrycznej mogą sięgnąć nawet 15.000 GWh w skali roku, co odpowiada 10% zużycia energii elektrycznej w Polsce (w ostatnich latach krajowe zużycie energii elektrycznej przekroczyło wartość 150.000 GWh).

Postęp energetyczny przyczynia się także do ciągłego spadku zużycia energii elektrycznej, który już w niedługiej przyszłości może się przełożyć na stopniowe zmniejszanie się globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce, w szczególności występującego wśród gospodarstw domowych. Podobne trendy obserwuje się również w krajach wysokorozwiniętych, jak chociażby w Niemczech, gdzie do kilku lat obserwuje się spadek zużycia energii elektrycznej (częściowo za ten spadek odpowiadają wzrosty cen energii elektrycznej). Mniejsze zużycie energii elektrycznej to jednocześnie niższe rachunki, co jest szczególnie istotne w krajach o wysokim udziale kosztów energii w budżecie domowym.

Postęp technologiczny w elektronice

W przyszłości wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną może wystąpić w sytuacji znaczących przyrostów liczby samochodów elektrycznych poruszających się po naszych drogach (doskonale wpisują się w rozwój energetyki prosumenckiej pochodzącej z odnawianych źródeł energii elektrycznej, takich jak fotowoltaika).

Wentylacja

Coraz częściej stosujemy nowoczesne systemy izolacyjne, wymieniamy okna i drzwi tworząc system zamknięty dla otoczenia zewnętrznego. Wszystko to sprawia, że często zapominamy o konieczności zapewnienia właściwej wentylacji, a to ona jest warunkiem dobrego samopoczucia i zdrowia mieszkańców.

Normy budowlane mówią o konieczności wymiany powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie (przynajmniej jednokrotnej w ciągu dnia). Jest to związane z jednej strony z koniecznością dostarczenia świeżego powietrzna do wszystkich pomieszczeń, a z drugiej strony ma na celu usunięcie z naszych domów niebezpiecznych związków, które stale są wydzielane z różnych przedmiotów powszechnego użytku, ze ścian budynku, mebli itp. Bardzo często przedmioty te zawierają szkodliwe substancje organiczne i nieorganiczne, których szybkość wydzielania wzrasta wraz ze wzrostem temperatury i które w dłuższym okresie mogą wywoływać różne choroby (w szczególności nowotworowe).

Wentylacja

Z drugiej strony brak wymiany powietrza bardzo często prowadzi do powstawania w pomieszczeniach grzybów i pleśni. Przy długotrwałym przekroczeniu wilgotności powietrza w pomieszczeniach ponad 70 % występuje zwiększone ryzyko powstawania pleśni oraz grzybów. Tym samym aby skutecznie z nimi walczyć niezbędne jest utrzymywanie wilgotności powietrza w pomieszczeniach w zakresie 40 – 60%. Jednym z narzędzi służących do obniżenia wilgotności pomieszczenia jest zastosowanie rekuperacji, natomiast drugim to wykorzystanie osuszacza powietrza. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku musimy liczyć się z dodatkowym zużyciem energii elektrycznej przez te urządzenia (moc na poziomie 100-200 W).

Wentylacja

Wentylacja może mieć różną formę w szczególności może być wykonana jako:
wentylacja grawitacyjna, która pozwala w naturalny sposób na wymianę powietrza w domu (stosując wyciąg powietrza, dopływ następuje przez specjalnie wykonane kratki lub okucia rozszczelniające). W okresie zimowym system ten wymaga zwiększonego grzania pomieszczeń, z uwagi na straty ciepła wywoływane przez wprowadzane z zewnątrz zimne powietrze.
wentylacja z odzyskiem ciepła (rekuperacja) – dzięki zastosowaniu wymiennika ciepła możliwe jest odzyskanie nawet do 70% energii cieplnej opuszczającej dom. Odzysk ciepła w przypadku spadku temperatur zewnętrznych poniżej 10 stopni Celcjusza staje się stosunkowo mało skuteczny. Dodatkowo systemy wentylacji z odzyskiem ciepła bardzo często wyposażone są w filtry powietrza, które wyłapują pyłki i smog – występujący w dużej ilości w okresie zimowym – przed wprowadzeniem powietrza do pomieszczenia.

Prawidłowa wentylacja pomieszczeń zwiększa komfort życia i może mieć duży wpływ na zmniejszenie zachorowalności mieszkańców. Jest to inwestycja, która bardzo szybko się spłaca i tym samym warto o niej pamiętać zarówno podczas remontu istniejącego budynku, jak i budowy zupełnie nowego domu.

Wentylacja