Archiwum kategorii: Energooszczędność

Rewolucja energetyczna

Wraz z postępem technologicznym występujacym w elektronice następuje stałe zmniejszane się zużycia energii elektrycznej. Staje się to możliwe dzięki stałej miniaturyzacji elektroniki (aktualnie obecna jest technologia 45/32 nm to ponad 780 milionów tranzystorów, a na początku ery mikrokomputerów – początek lat 70 ubiegłego wieku – dominowała technologia 10 mikrometrów co odpowiadało ok. 3.500 tranzystorom).

Postęp technologiczny w elektronice

Dzięki miniaturyzacji maleje zużycie energii elektrycznej przez elektronikę, co wprost przekłada się na spadek zużycia energii urządzeń powszechnego użytku.
W praktyce postęp dotyczy wszystkich urządzeń i sprzętu elektronicznego występującego w gospodarstwie domowym. Przy czym z jednej strony oszczędności wynikają ze zmniejszonego zużycia energii elektrycznej przez elektronikę, ale z drugiej strony to właśnie dzięki elektronice jesteśmy w stanie dokładniej sterować pracą urządzeń powszechnego użytku (włączać, wyłączać, sterować elementami wykonawczymi urządzenia).

Postęp technologiczny w elektronice

Największy skok technologiczny w obszarze zużycia energii elektrycznej nastąpił w dziedzinie źródeł światła – wraz z rozwojem oświetlenia LED. Obecnie oświetlenie LED coraz szerzej wchodzi do naszych domów, a ponadto znajduje także coraz szersze zastosowanie w oświetleniu samochodów, ulic, czy bilbordów reklamowych. Oświetlenie LED przełożyło się również na spadek zapotrzebowania na energię odbiorników telewizyjnych (wcześniej pracowały one na lampach kineskopowych, obecnie to matryca diód LED, która do wyświetlenia obrazu potrzebuje zdecydowanie mniej energii elektrycznej).

Postęp technologiczny w elektronice

Również postęp w dziedzinie komputerów przynosi stały spadek zapotrzebowania na energię elektryczną. Pierwsze komputery stacjonarne to oprócz obudowy – w której znajdowała się jednostka centralna – również monitor z lampa kineskopową. Dzisiaj coraz mniej komputerów posiada tradycyjne dyski twarde, które również pobierają stosunkowo dużo energii podczas swojej pracy (generalnie unika się stosowania części mechanicznych). Dyski twarde zastępowane są przez miniaturowe pamięci półprzewodnikowe.
Najnowszą odmianą komputerów personalnych to tablety oraz smartfony, które dzięki swojej wielkości można mieć zawsze przy sobie – mogą one być ładowane przenośnymi ładowarkami solarnymi, które nie potrzebują dostępu do sieci elektroenergetycznej.

Korzystając z dobrodziejstw jakie niesie ze sobą postęp w dziedzinie elektroniki, przeciętna rodzina jest w stanie zaoszczędzić w ciągu roku ponad 50 % pierwotnej wartości zużycia energii elektrycznej (ponad 1 MWh w roku). Przy liczbie gospodarstw w Polsce wynoszącej 13.500.000 (dane za rok 2011), oszczędności energii elektrycznej mogą sięgnąć nawet 15.000 GWh w skali roku, co odpowiada 10% zużycia energii elektrycznej w Polsce (w ostatnich latach krajowe zużycie energii elektrycznej przekroczyło wartość 150.000 GWh).

Postęp energetyczny przyczynia się także do ciągłego spadku zużycia energii elektrycznej, który już w niedługiej przyszłości może się przełożyć na stopniowe zmniejszanie się globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce, w szczególności występującego wśród gospodarstw domowych. Podobne trendy obserwuje się również w krajach wysokorozwiniętych, jak chociażby w Niemczech, gdzie do kilku lat obserwuje się spadek zużycia energii elektrycznej (częściowo za ten spadek odpowiadają wzrosty cen energii elektrycznej). Mniejsze zużycie energii elektrycznej to jednocześnie niższe rachunki, co jest szczególnie istotne w krajach o wysokim udziale kosztów energii w budżecie domowym.

Postęp technologiczny w elektronice

W przyszłości wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną może wystąpić w sytuacji znaczących przyrostów liczby samochodów elektrycznych poruszających się po naszych drogach (doskonale wpisują się w rozwój energetyki prosumenckiej pochodzącej z odnawianych źródeł energii elektrycznej, takich jak fotowoltaika).

Dom energooszczędny

Budowa domu jest olbrzymim wyzwaniem dla każdego inwestora, zarówno organizacyjnym, jak i finansowym.

Każda inwestycja związana z budową domu to oczywiście konieczność poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych, których wysokość zależy od przyjętych rozwiązań, a w szczególności od zastosowanych materiałów i technologii.

Po zakończeniu inwestycji największe koszty eksploatacyjne stanowi ogrzewanie, dlatego dobór materiałów i technologii ma olbrzymie znaczenie na wysokość obciążań w przyszłości. Niestety nie każdy inwestor przymierzający się do budowy, czy też modernizacji domu bierze pod uwagę wszystkie czynniki które są istotne na późniejszym etapie jego użytkowania.

Dom energooszczędny

W motoryzacji możemy dokonać porównania różnych samochodów na podstawie zużycia paliwa i podobnie można usystematyzować budynki mieszkalne, które w zależności od klasy energetycznej wymagają od nas różnego wkładu energetycznego niezbędnego do:
– ogrzania domu,
– wytworzenia ciepłej wody użytkowej.

Również klasa energetyczna głównych odbiorników energii elektrycznej, czy lokalizacja budynku wględem słońca wpływają na końcowy bilans energetyczny budynku .

Dom energooszczędny

W praktyce najprostszą matodą oceny budynku jest przeprowadzenie pomiarów zużycia energii niezbędnej na różne cele eksploatacyjne (najdokładniejsze wyniki można uzyskać zużywając celów ogrzewania domu i wody grzewczej za pomocą energii elektrycznej – wynika wprost ze zużycia rocznego energii elektrycznej podzielnej przez pole powierzchni użytkowej budynku).

Ponadto poprawę bilansu energetycznego i obniżenie kosztów eksloatacyjnych można uzyskać dzięki zastosowaniu różnych technologii OZE, a w szczególności:
– elektrowni fotowoltaicznej,
– pomp ciepła,
– kolektorów grzewczych,
– biogazowni.

Dom energooszczędny

Jeśli przyjmiemy, że obecne przepisy prawa budowlanego określają wymagania w zakresie energochłonności budynków mieszkalnych na poziomie min. 120 kWh/m2 (w skali roku) i nasz budynek posiada 100 m2, to każdorazowe zejście z rocznym zużyciem o 10kWh daje nam oszczędności na pozionie 5-10% wartości kosztów eksploatacyjnych w skali roku. Przy wyższych różnicach w zakresie energooszczędności oszczędności mogą sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych rocznie. Oczywiście dla gazu czy węgla bezwzględne wartości oszczędności będą dużo niższe, jednakże przy stale rosnących cenach paliw technologie energooszczędne pozwolą na unikanie wzorstów obciążeń budżetu domowego. Takie też są tendencje występujace przy wymaganiach prawnych stosowanych dla nowych budynków (dopuszczalny poziom energochłonności będzie spadał).

Również kupując budynek mieszkalny na rynku wtórnym warto zainteresować się jego klasą energetyczną, gdyż podobnie jak przy budowe nowego wydając kilka, może kilkanaście procent więcej będziemy mieli duże oszczędności podczas późniejszej jego eksploatacji.

Dom energooszczędny