Archiwum kategorii: kolektor słoneczny

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne znajdują coraz szersze zastosowanie do ogrzewania wody w gospodarstwach domowych. Idea produkcji energii cieplnej ze słońca polega na tym, że promienie słoneczne padając na czarną powierzchnię wytwarzają w niej energię cieplną, która następnie przekazywana jest czynnikowi grzewczemu – najczęściej jest nim glikol (posiada duże możliwości magazynowania energii cieplnej).

Następnie w wymienniku ciepła energia cieplna glikolu przekazywana jest wodzie, którą wykorzystujmy do rożnych celów gospodarczych (mycie, kąpanie, podgrzewanie wody do celów spożywczych, wspieranie ogrzewania domu).

Kolektory słoneczne

Ponieważ słońce niesie energię w postaci promieni słonecznych w ograniczonym czasie w ciągu całego dnia, dlatego pojawia się konieczność magazynowania energii cieplnej w izolowanych zbiornikach. W zależności od zapotrzebowania gospodarstwa domowego na ciepło stosuje się różną wielkość zbiorników magazynowych wody.

Również pora roku wpływa na ilość dostępnej energii cieplnej, dlatego latem mamy jej zdecydowaną nadwyżkę, natomiast zimą może się okazać, że będziemy musieli się wspierać innymi źródłami energii (np. energie elektryczną).

Kolektory słoneczne

Planując inwestycję w instalację kolektorów słonecznych powinniśmy sprawdzić czy nasz dom lub obiekt budowlany nadają się do jej realizacji, w szczególności:
– czy posiadamy odpowiednią powierzchnię dachu do zabudowy kolektorów (najlepiej skierowaną na południe)?
– czy istnieje możliwość obciążenia dachu (konstrukcja wsporcza, kolektory grzewcze oraz instalacja)?
– czy dach jest nachylony pod optymalnym kątem – najlepiej 30 -50 stopni (ewentualnie występuje możliwość jego obciążenia w przypadku dachów płaskich)?
– czy nie występują obiekty powodujące okresowe zacienienie powierzchni dachu?
– czy posiadamy miejsce w domu, w którym zabudujemy zbiornik do magazynowania cieplej wody?

Do ogrzewania wody bieżącej przy wyliczeniach wielkości powierzchni kolektorów słonecznych można przyjąć, że na każdego mieszkańca potrzebujemy ok. 1 – 1,5 m2 powierzchni kolektorów płaskich (przy próżniowych zapotrzebowanie spada o ok. 25 – 30 %). Dodatkowo musimy się liczyć z koniecznością zabudowy zbiornika wodny o pojemności ok. 70 – 100 litrów (pojemność zależy głównie od wielkości indywidualnego zużycia wody).

W przypadku zastosowania kolektorów słonecznych do ogrzewania domu, musimy przyjąć konieczność zainstalowania ok. 1 m2 kolektora płaskiego na każde 10 m2 powierzchni ogrzewanego budynku (przy kolektorach rurowych niezbędna powierzchnia spada o ok. 40 – 50%). Do tego musimy przyjąć konieczność zabudowy zbiornika posiadającego pojemność odpowiadającą 50 litrów na każdy m2 kolektora (płaskiego) oraz dodatkowo musimy przewidzieć wzrost pojemności zbiornika z tytułu ogrzewania wody (przy planowaniu ogrzewania domu warto rozważyć możliwość wykonania ogrzewania podłogowego).

Kolektory słoneczne

Ceny instalacji kolektorów słonecznych zależą od wielu czynników, wśród których najważniejsze obejmują:
– powierzchnia kolektorów słonecznych,
– wielkość zbiornika do magazynowania wody,
– typ i producent kolektora,
– długość instalacji rurowej oraz trudności podczas jej montażu (najniższe koszty instalacji są w sytuacji, kiedy można ją poprowadzić w istniejących kanałach, np. wentylacyjnych).

Każdorazowo warto zebrać kilka ofert aby je porównać, przy czym przy tej okazji warto zwrócić uwagę na takie elementy jak serwis, gwarancja, obsługa pogwarancyjna czy pomoc w uzyskaniu dotacji zewnętrznej.

Podczas podejmowania decyzji o zakupie instalacji kolektorów słonecznych warto również wziąć pod uwagę koszty eksploatacyjne, na które składają się:
– koszty energii elektrycznej (praca pompy),
– koszty i warunki serwisu (przeglądy, naprawy, wymiana czynnika grzewczego),
– koszty ubezpieczenia.

Coraz częściej kolektory solarne (produkcja ciepła) łączone są na jedym budynku z fotowoltaiką (produkcja energii elektrycznej).

Kolektor solarny