Category Archives: Opłacalność elektrowni fotowoltaicznej

Program Prosument

Program Prosument realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który za pośrednictwem wspierania inwestycji w rozproszone, odnawialne źródła energii ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup … Continue reading

Posted in Energia słoneczna, finansowanie OZE, Opłacalność elektrowni fotowoltaicznej | Tagged , , , , | Możliwość komentowania Program Prosument została wyłączona

Wydajność modułu fotowoltaicznego

Wydajność modułów fotowoltaicznych ma olbrzymie znaczenie na wielkość powierzchni którą będziemy potrzebowali do wykonania instalacji fotowoltaicznej (instalacji fotowoltaicznej o określonej mocy). W przypadku występowania ograniczeń w zakresie dostępnej powierzchni, wtedy im wyższa wydajność zastosowanych modułów, tym większa będzie moc instalacji … Continue reading

Posted in Fotowoltaika, Opłacalność elektrowni fotowoltaicznej, Wydajność instalacji fotowoltaicznej | Tagged , , , , | Możliwość komentowania Wydajność modułu fotowoltaicznego została wyłączona

Monitoring i nadzór instalacji fotowoltaicznej

Nadzór instalacji fotowoltaicznej najczęściej realizowany jest za pośrednictwem układów monitoringu, które wykonują następujące podstawowe działania: – zapis podstawowych parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej, – nadzór podstawowych parametrów pracy instalacji i porównanie ich z parametrami wzorcowymi, a w przypadku stwierdzenia odchyleń informowanie … Continue reading

Posted in Fotowoltaika, Opłacalność elektrowni fotowoltaicznej, Przegląd instalacji fotowoltaicznej | Tagged , , , , | Możliwość komentowania Monitoring i nadzór instalacji fotowoltaicznej została wyłączona

Opłacalność instalacji fotowoltaicznej

Wydajność instalacji fotowoltaicznej zależy od wielu czynników, wśród których najważniejsze to: – lokalizacja (nasłonecznienie), – temperatura zewnętrzna (im wyższa temperatura zewnętrzna tym niższa wydajność instalacji fotowoltaicznej), – rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych w stosunku do słońca (system nadążny, system stacjonarny, kąt nachylenia … Continue reading

Posted in Fotowoltaika, Kalkulator fotowoltaika, Kalkulator PV, Opłacalność elektrowni fotowoltaicznej | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Możliwość komentowania Opłacalność instalacji fotowoltaicznej została wyłączona