Autonomiczne zestawy fotowoltaiczne

Różnego rodzaju urządzenia elektryczne wymagają zasilania energią elektryczną. W przypadku urządzeń zlokalizowanych w dalekiej odległości od linii energetycznej, doprowadzenie do niego zasilania wymagałoby poniesienia ogromnych kosztów.
Dlatego coraz bardziej popularne staje się zastosowanie autonomicznych zestawów fotowoltaicznych w miejscach, gdzie doprowadzenie zasilania z sieci energetycznej jest nieopłacalne lub niemożliwe.

Autonomiczne zestawy fotowoltaiczne

Na autonomiczny zestaw fotowoltaiczny składa się moduł fotowoltaiczny, bateria akumulatorów oraz w zależności od rodzaju i wartości napięcia zasilającego przetwornik napięcia/ regulator ładowania. Prawidłowe dobranie takiego zestawu do zapotrzebowania na energię elektryczną podłączonych do niego odbiorników pozwala na zapewnienie ciągłości ich pracy.

Autonomiczne zestawy fotowoltaiczne

Jednym z przykładów takiego fotowoltaicznego zestawu autonomicznego jest oświetlenie LED zasilane za pośrednictwem modułu fotowoltaicznego i baterii akumulatorów. Dokładając do takiego zestawu czujnik ruchu możemy doskonale wykorzystać energię elektryczną generowaną przez moduł fotowoltaiczny w ciągu całego dnia i skumulowaną w baterii akumulatorków. Co jest bardzo ważne, zestaw taki może być umieszczony w różnych miejscach naszej posesji, może być przenoszony w dowolnym momencie bez konieczności doprowadzenia zasilania sieciowego.

Autonomiczne zestawy fotowoltaiczne

Innym przykładem zastosowania autonomicznego zestawu fotowoltaicznego jest układ zasilania domku letniskowego zlokalizowanego w górach lub altanki znajdującej się na terenach ogrodów rodzinnych. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania jesteśmy w stanie – przy stosunkowo niewielkich kosztach – posiadać niezależne źródło energii elektrycznej bez ponoszenia olbrzymich kosztów budowy linii energetycznej, przyłącza i innej infrastruktury (w przypadku ogrodów rodzinnych bardzo często podłączenie zewnętrznego zasilania jest wręcz nie możliwe).

Jedną z ważniejszych czynności związanych z projektowaniem autonomicznych zestawów fotowoltaicznych jest prawidłowy dobór pojemności baterii akumulatorów, mając na uwadze zapewnienie ciągłości zasilania podłączonych odbiorników. Czasami warto rozważyć możliwość zastosowania dodatkowych źródeł energii elektrycznej (np. wiatraków). W ten sposób możemy zbudować mikroelektrownię hybrydową, która ma lepszą charakterystykę pracy (niższe koszty inwestycji przy porównywalnych uzyskach energii).

Zestawy autonomiczne solarne