Cena energii elektrycznej.

15 stycznia, 2019   /   : PROSUN  / Kategorie :  cena enegii, cena energii zielonej, Mix energetyczny

Cena energii elektrycznej jest jednym z ważniejszych czynników kosztotwórczych i tym samym zbyt wysokie wzrosty cen energii mogą doprowadzić do utraty konkurencyjności lub wręcz do bankructwa firmy.

W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy potężne wzrosty cen energii elektrycznej (wzrosty dochodziły nawet do 100 % wartości energii elektrycznej z 2017 roku), na które składa się wiele czynników (polityczne, strukturalne, gospodarcze). Struktury miksu energetycznego nie da się zmienić w ciągu roku, czy nawet pięciu lat.

Aktualnie pojawia się pytanie, jaka cena energii powinna obowiązywać w przemyśle oraz jaka powinna być oferowana dla gospodarstw domowych?

Kalkulatory dla instalatorów fotowoltaiki

Jeśli popatrzymy na ceny energii obowiązujące w krajach UE, to w przypadku biznesu w większości krajów otaczających Polskę występują niższe ceny energii elektrycznej (średnia europejska w drugim kwartale 2018 roku to 43,8 EUR/MWh, dane z raportu European Commision, Quarterly Report on European Electricity Markets).

W drugim kwartale 2018 roku, nawet w Niemczech energia elektryczna oferowana firmom była znacznie poniżej ceny występującej na Towarowej Giełdzie Energii (ok. 30 % taniej niż w Polsce).

W przypadku gospodarstw domowych sytuacja w 2018 roku nie wyglądała w Polsce tak źle na tle państw sąsiednich, jednakże w sytuacji gdyby cena energii miała wzrosnąć o 25 %, to wtedy znacząco pogorszyły by się warunki życia polskich rodzin (średnia europejska w drugim kwartale 2018 roku to 20,9 EUR/MWh, dane z raportu European Commision, Quarterly Report on European Electricity Markets).

Chcąc odpowiedzieć na pytanie o wysokość cen energii elektrycznej (firmy i gospodarstwa domowe), warto spojrzeć na ceny energii elektrycznej występujące w krajach europejskich (szczególnie znajdujące się na podobnym poziomie rozwoju).

Aktualnie cena energii elektrycznej występująca na Towarowej Giełdzie Energii to poziom 259 PLN/MWh (59,5 EUR/MWh), czyli obserwujemy dalsze wzrosty cen energii elektrycznej (rynek hurtowy). Realny poziom cen hurtowych energii elektrycznej to 200 – 240 PLN/MWh i takiego poziomu powinniśmy się spodziewać na najbliższe 2 – 3 lata.

W przypadku pojawiania się niebezpiecznych trendów rozwoju cen energii elektrycznej warto rozważyć częściowe otwarcie rynku na energię elektryczną produkowaną w innych krajach, tak aby nie zaburzyć konkurencyjności polskich firm oraz aby nie pogorszyć poziomu życia polskich rodzin.

Rozwój fotowoltaiki przyzzynia się do obniżenia ceny energii elektrycznej, przede wszystkim z powodu tworzenia źródeł energii pracujących na potrzeby szczytów energetycznych (głównie porannego, ale również częściowo wieczornego).

Firmy energetyczne podłączając do sieci energetycznej Prosumenta za każdą wyprodukowaną przez niego megawatogodzinę otrzymują następujące przychody:
prawa majątkowe których wartość wynosi ok. 130 PLN/MWh,
energia elektryczna w ilości 0,2 MWh (przy cenie energii na poziomie 280 PLN/MWh wartość ta odpowiada kwocie 52 PLN/MWh),
– dodatkowe przychody firm energetycznych to koszty dystrybucji, odniesione zarówno do energii produkowanej w instalacji fotowoltaicznej, jak również zużywanej przez Prosumenta).

Jedyne koszty firm energetycznych to jednorazowy koszt podłączenia licznika energetycznego instalacji prosumenckiej oraz koszty przeprowadzania rozliczeń Prosumentów.

Tak więc bez inwestycyjnie firmy energetyczne są w stanie handlować energią wytworzoną w instalacjach prosumenckich i ponadto mogą na tej energii jeszcze zarabiać. Tak więc można mieć nadzieję, że w raz z rozwojem fotowoltaiki nie powinna występować presja cenowa i tym samym w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, będziemy w stanie utrzymać ceny energii na konkurencyjnym poziomie.

Koszty energii ekeltrycznej

  • Odwiedź nas:

You may also like


Rewolucja energetyczna

Rewolucja energetyczna

Wraz z postępem technologicznym występujacym w elektronice następuje stałe zmniejszane się zużycia energii elektrycznej. Staje się to możliwe dzięki stałej miniaturyzacji elektroniki (aktualnie obecna jest technologia 45/32 nm to ponad 780 milionów tranzystorów, a na początku ery mikrokomputerów – początek lat 70 ubiegłego wieku – dominowała technologia 10 mikrometrów co odpowiadało ok. 3.500 tranzystorom). Dzięki […]

Przeczytaj całość
Finansowanie inwestycji OZE

Finansowanie inwestycji OZE

Każda inwestycja, również związana z budową instalacji OZE, wymaga posiadania kapitału własnego lub uzyskania źródła finansowania. W tym drugim przypadku mogą występować różne źródła kapitału (m.in. banki, instytucje finansowe, fundusze), przy czym podstawowym warunkiem podjęcia rozmów w tej sprawie jest posiadanie wiarygodnego biznes planu, który w wiarygodny sposób będzie w stanie pokazać wielkość przychodów generowanych […]

Przeczytaj całość