Fotowoltaiczne instalacje dachowe

2 sierpnia, 2019   /   : PROSUN  / Kategorie :  Energia słoneczna, warunki przyłączenia

Instalacje dachowe należą do stosunkowo tanich, w szczególności montowane na dachu skośnym (blacha trapezowa, gont, papa). Instalacja dachowa składa się z następujących elementów (konstrukcja wsporcza modułów fotowoltaicznych, wykonana za pośrednictwem profili aluminiowych, do których przykręcone są moduły fotowoltaiczne specjalnymi uchwytami mocującymi, najczęściej wykonanymi z aluminium). W przypadku montażu modułów cienko krystalicznych (CIGS) niezbędne jest zastosowanie specjalnych uchwytów posiadających uszczelki gumowe (nie posiadają ramy aluminiowej i dlatego uchwyt musi mieć specjalne wykonanie).

Konstrukcja montażowa modułów fotowoltaicznych przymocowana jest za pośrednictwem specjalnych uchwytów do powierzchni dachu. W zależności od rodzaju dachu stosowane są różne uchwyty montażowe, specjalnie dopasowanego do różnych dachów, w szczególności:
-> dachy skośne papowe,
-> dachy skośne gont,
-> dachy skośne dachówka,
-> dachy skośne blachodachówka,
-> dachy skośne blacha trapezowa.

Dachówki fotowoltaiczne

Podczas montażu konstrukcji dachowej ważne jest aby nie uszkodzić połaci dachu, co może skutkować pojawieniem się niekontrolowanych przecieków (szczególnie w dni deszczowe).

Przy montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu wykonanym z papy trzeba się liczyć z tym, że będzie ona pracowała (konstrukcja dachu, w tym krokwie i deski dachowe mogą ulegać przemieszczaniu) i w sytuacji gdy na dachu mamy położoną słabej jakości papę (w szczególności bardzo cienką), to na powierzchni dachu mogą pojawiać się pęknięcia.

Podczas montażu uchwytów dachowych wszystkie śruby montażowe powinny być dociągane z siłą określoną przez producenta, tak aby po pierwsze nie doprowadzić do uszkodzenia modułów fotowoltaicznych (zbyt silne dokręcenie modułów może prowadzić do powstawania w nich mikropęknięć), a ponadto aby sama konstrukcja stabilnie i trwale trzymała moduły oraz dodatkowo aby nie pojawiały się nieszczelności na dachu (w miejscu kontaktu uchwytu dachowego z powierzchnią dachu powinna występować uszczelka gumowa, zabezpieczająca przez przenikaniem wody, oraz dodatkowo spełniająca funkcje amortyzujące).

Kalkulatory dla instalatorów fotowoltaiki

Największy problem przy montażu konstrukcji dachowej występuje przy dachach wykonanych z dachówki. Niezbędne jest posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego docinania dachówek, tak aby uchwyty montażowe konstrukcji wsporczej prawidłowo przylegały do konstrukcji dachu i jednocześnie aby nie występowało ryzyko ich podwiewania dachówek.
Dachy skośne doskonale nadają się do montażu na nich instalacji fotowoltaicznych (największy uzysk z pola powierzchni), szczególnie na powierzchniach skierowanych na południe. W przypadku niewielkiego nachylenia dachu (do 20 stopni), możliwe jest również montowanie modułów na powierzchni dachu skierowanej na północ (trzeba się liczyć z ewentualną stratą uzysków na poziomie 10-15 % w skali roku).

Instalacja dachowa

Na dachach płaskich również można montować instalacje fotowoltaiczne, jednakże w takim przypadku z uwagi na konieczność zachowania odstępów między rzędami zmniejsza się powierzchnia pracująca (odstępy między rzędami są niezbędne z uwagi na występowanie zacienienia modułów). Konstrukcja na dachach płaskich musi również być mocowana do dachu, co może się odbywać albo za pośrednictwem śrub montażowych (niezbędne jest wkręcenie śrub do powierzchni dachu) lub zastosowanie konstrukcji balastowej (obciążnikowej).

W przypadku dachów wykonanych z płyt warstwowych bardzo istotne jest zastosowanie specjalnej konstrukcji samonośnej, która nie wymaga mocowania jej do powierzchni dachu. W takim przypadku najczęstszym rozwiązaniem jest zastosowanie obciążników, które dociążają konstrukcję do powierzchni dachu. Konstrukcja balastowa (z obciążnikami) możliwa jest do zastosowania na dachach płaskich. Z uwagi na specyfikę konstrukcji balastowej, musimy się liczyć z dodatkowym dociążeniem dachu (ok. 60-100 kg/m2).

Konstrukcja montażowa o orientacji pionowej modułów fotowoltaicznych zwykle jest tańsza od orientacji poziomej, jednakże nie zawsze można ją zastosować (szczególnie w przypadku gdy występuje ryzyko pojawienia się zacienienia modułów lub ograniczeń konstrukcyjnych).

Prawidłowy i dobór montaż konstrukcji fotowoltaicznej gwarantuje długoletnią i bezawaryjną pracę instalacji fotowoltaicznej, dlatego podczas wyboru jej wykonawcy warto poprosić o referencje i uprawnienia właściciela firmy z którą chcemy podjąć współpracę.

Instalacje dachowe

  • Odwiedź nas:

You may also like


Podstawy prawne fotowoltaiki

Podstawy prawne fotowoltaiki

Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych: EN 61730-1 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) — Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji EN 61730-2 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) — Część 2: Wymagania dotyczące badań EN 61215 – Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych — Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu EN 61646 – Cienkowarstwowe naziemne […]

Przeczytaj całość
Instalacja fotowoltaiczna “on grid”

Instalacja fotowoltaiczna “on grid”

Instalacja fotowoltaiczna “on grid”, czyli podłączona do sieci elektroenergetycznej składa się z następujących elementów: – generator fotowoltaiczny (układ modułów fotowoltaicznych połączonych między sobą szeregowo lub równolegle), – inwerter w wykonaniu “on grid”, który dopasowuje się do napięcia sieciowego (faza oraz amplituda napięcia), – licznik energii elektrycznej wyprodukowanej (wymagania w zakresie doboru licznika oraz sposobu rozliczeń, […]

Przeczytaj całość