Program “Mój prąd”

3 sierpnia, 2019   /   : PROSUN  / Kategorie :  Program Mój prąd

“Mój prąd” jest programem Rządowym mającym na celu zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych,.
Budżet programu wynosi 1 mld złotych, natomiast dofinansowanie obejmuje kwotę do 50% kosztów instalacji, przy czym nie więcej niż 5000 zł. Dofinansowanie będzie miało formę bezzwrotną, do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), ale przy okazji nie więcej niż 5 tys. zł (panele fotowoltaiczne wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem). Kosztami kwalifikowanymi będzie koszty zakupu i montaż instalacji fotowoltaicznej, przy czym wnioskodawca nie uzyska dofinansowania jeśli otrzymał już dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu wsparcia.

Program skierowany jest do gospodarstw domowych i polega na wsparciu finansowym budowy instalacji fotowoltaicznych m mocy 2-10 kW (beneficjentem jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej z firmą energetyczną).
W ramach projektu można rozpoczynać inwestycję ponosząc wydatki na jego realizację licząc od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury) i jednocześnie wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji).

Kalkulatory dla instalatorów fotowoltaiki

Projekt realizowany w ramach programu “Mój prąd” nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV oraz dofinansowanie dotyczy jednie nowych urządzeń (wyprodukowanych nie później niż 24 miesiące przed ich instalacją). Ważną kwestią jest również fakt, że nie przewidziano stosowania zabezpieczeń podczas realizacji programu (w ramach udzielonego dofinansowania).

Na przełomie sierpnia i września 2019 roku planowane jest ogłoszenie naboru i początek przyjmowania wniosków w ramach tego programu, które będzie przyjmował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW. Składanie wniosków będzie się odbywać w formie papierowej, przy czym wnioski można przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW). Składając wniosek o dofinansowanie należy dołączyć do niego fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej.

Osoba fizyczna składając wniosek o dofinansowanie, staje się stroną umowy o dofinansowanie, która jednocześnie będzie wnioskiem o płatność (oczywiście po jego zatwierdzeniu przez NFOŚiGW).

Biorąc pod uwagę, że średnia wielkość instalacji fotowoltaicznej wyniesie ok. 5 kW, to można się spodziewać, że w ramach realizacji programu powstanie w Polsce ok. 200.000 instalacji fotowoltaicznych.

Program Mój prąd

  • Odwiedź nas: