Efekt PID

15 sierpnia, 2019   /   : PROSUN  / Kategorie :  Efekt PID, Energia słoneczna

Efekt PID (Degradacja Indukowana Potencjałem, ang. Potential Induced Degradation) jest niepożądanym działaniem występującym w niektórych modułach fotowoltaicznych. Czynniki, które mogą powodować wystąpienia efektu PID, obejmują napięcie, ciepło i wilgotność. Większość modułów występujących na rynku jest narażona na połączenie tych czynników przez cały okres ich użytkowania. Przy okazji efekt PID nie występuje na wszystkich lub nawet na większości modułów słonecznych i najczęściej związany jest z zastosowaniem niskiej jakości materiałów do produkcji modułów fotowoltaicznych (w szczególności folia EVA, szyba przednia modułu).

Efekt PID może wystąpić, gdy występuje różnica potencjałów w module oraz pojawiają się warunki sprzyjające mobilności jonów +Na generujących pojawienie się prądu upływowego w module fotowoltaicznym, najczęściej między płytką krzemową i innymi elementami modułu (np. szkłem, mocowaniem i ramą). Pojawienie się takiego prądu upływowego prowadzi do wystąpienia degradacji modułu fotowoltaicznego, która będzie się objawiała utratą wydajności (po 3 latach nawet o 30 % mocy pierwotnej). Efekt PID prowadzi do zmniejszenia zarówno maksymalnego punktu mocy modułu (MPP), jak i napięcia w jego obwodzie otwartym (Voc).

Ponieważ środowiska w którym będzie zamontowana instalacja fotowoltaiczna nie można zmienić, dlatego najłatwiejszym sposobem uniknięcia uszkodzenia panelu w wyniku występowania efektu PID jest odpowiedni wybór panelu fotowoltaicznego. W praktyce stwierdzono, że wybór barier szklanych, hermetyzujących i dyfuzyjnych ma wpływ na PID (w przypadku przedniej szyby modułu fotowoltaicznego prowadzone badania wykazały, że atom sodu jest czynnikiem sprawczym, odpowiedzialnym za jego występowanie). Efekt ten najczęściej pojawia się w sytuacji, gdy w otoczeniu modułu fotowoltaicznego występuje wysoka wilgotność.

Pomiar efektu PID można przeprowadzić mierząc przepływ prądu upływowego występującego między przewodami prądowymi modułu oraz ramą modułu. W normalnych warunkach nie występuje połączenie elektryczne między płytkami krzemowymi i ramami modułu, które wywoływało by przepływ prądu.

Efekt PID

  • Odwiedź nas:

You may also like


Typ instalacji fotowoltaicznej

Typ instalacji fotowoltaicznej

Wybór rodzaju instalacji fotowoltaicznej między jedną lub trzema fazami sprowadza się do ustalenia struktury zużycia energii. Jeśli mamy podłączoną do naszego budynku instalację jednofazową, wtedy możemy rozważyć rozbudowę jej do trzech faz – prace takie realizuje dla nas firma energetyczna, do której musimy złożyć odpowiedni wniosek. Dzięki zmianie instalacji z jednofazowej na trójfazową będziemy mieli […]

Przeczytaj całość
Dobre praktyki w fotowoltaice

Dobre praktyki w fotowoltaice

Wartość modułów fotowoltaicznych stanowi największą pozycję kosztową podczas wykonywania instalacji fotowoltaicznej. Warto sprawdzić koszt jednostkowy modułów dostępnych na rynku (PLN/Wp), tak aby uzyskać jak największą moc modułów przy porównywanej cenie jednostkowej. Dzięki temu będziemy w stanie osiągnąć stopniowo niską cenę konstrukcji montażowej (przy tej samej konstrukcji będziemy w stanie zamontować większą moc instalacji fotowoltaicznej lub […]

Przeczytaj całość