Efekt PID

Efekt PID (Degradacja Indukowana Potencjałem, ang. Potential Induced Degradation) jest niepożądanym działaniem występującym w niektórych modułach fotowoltaicznych. Czynniki, które mogą powodować wystąpienia efektu PID, obejmują napięcie, ciepło i wilgotność. Większość modułów występujących na rynku jest narażona na połączenie tych czynników przez cały okres ich użytkowania. Przy okazji efekt PID nie występuje na wszystkich lub nawet na większości modułów słonecznych i najczęściej związany jest z zastosowaniem niskiej jakości materiałów do produkcji modułów fotowoltaicznych (w szczególności folia EVA, szyba przednia modułu).

Efekt PID może wystąpić, gdy występuje różnica potencjałów w module oraz pojawiają się warunki sprzyjające mobilności jonów +Na generujących pojawienie się prądu upływowego w module fotowoltaicznym, najczęściej między płytką krzemową i innymi elementami modułu (np. szkłem, mocowaniem i ramą). Pojawienie się takiego prądu upływowego prowadzi do wystąpienia degradacji modułu fotowoltaicznego, która będzie się objawiała utratą wydajności (po 3 latach nawet o 30 % mocy pierwotnej). Efekt PID prowadzi do zmniejszenia zarówno maksymalnego punktu mocy modułu (MPP), jak i napięcia w jego obwodzie otwartym (Voc).

Ponieważ środowiska w którym będzie zamontowana instalacja fotowoltaiczna nie można zmienić, dlatego najłatwiejszym sposobem uniknięcia uszkodzenia panelu w wyniku występowania efektu PID jest odpowiedni wybór panelu fotowoltaicznego. W praktyce stwierdzono, że wybór barier szklanych, hermetyzujących i dyfuzyjnych ma wpływ na PID (w przypadku przedniej szyby modułu fotowoltaicznego prowadzone badania wykazały, że atom sodu jest czynnikiem sprawczym, odpowiedzialnym za jego występowanie). Efekt ten najczęściej pojawia się w sytuacji, gdy w otoczeniu modułu fotowoltaicznego występuje wysoka wilgotność.

Pomiar efektu PID można przeprowadzić mierząc przepływ prądu upływowego występującego między przewodami prądowymi modułu oraz ramą modułu. W normalnych warunkach nie występuje połączenie elektryczne między płytkami krzemowymi i ramami modułu, które wywoływało by przepływ prądu.