Bilansowanie energii w fotowoltaice

7 września, 2019   /   : PROSUN  / Kategorie :  Bilansowanie energii

Każdy Prosument produkując energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii dąży do maksymalizacji uzysków z zainwestowanego przez niego kapitału. Z uwagi na występowanie w obrocie energią elektryczną różnych taryf sprzedaży energii elektrycznej, prosument musi się liczyć z faktem, że większość jego energii będzie musiała zostać sprzedana (jeśli niewłaściwie zaprojektuje wielkość instalacji fotowoltaicznej).

Kwestie bilansowania produkcji i zużycia energii elektrycznej przez Prosuenta reguluje Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii z późniejszymi zmianami).

Podczas planowania wielkości inwestycji fotowoltaicznej musimy wziąć pod uwagę roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną Prosumenta. Jest to o tyle istotne, że z jednej strony przyłącze energetyczne zostało zaprojektowane na określoną w umowie z firmą energetyczną ilość energii, która może być dostarczona od obiektu. Z drugiej strony wysyłając energię elektryczną do sieci energetycznej będą nas obowiązywały podobne ograniczenia (wynikające z wielkości przyłącza).

Kalkulatory dla instalatorów fotowoltaiki

Projektując zbyt dużą instalację fotowoltaiczną w stosunku do potrzeb obiektu na którym się ona znajduje, musimy się liczyć z tym, że będziemy zmuszeni do sprzedaży energii elektrycznej. Niestety każda sprzedaż energii elektrycznej ponad to co zużywamy będzie się wiązała ze stratami (jeśli nie mamy podpisanej umowy z energetyką na sprzedaż energii o określonej cenie sprzedaży). Ponadto na etapie projektowania instalacji fotowoltaicznej warto uwzględnić profil zużycia energii elektrycznej przez Prosumenta. Jeśli nie będzie on odpowiadał wartościom produkowanej energii w przeciągu dnia, wtedy trzeba się liczyć z tym, że będzie musiała być sprzedana. Jeśli natomiast Prosument jest w stanie zużyć całą produkowaną przez niego energię, to na rynku istnieją rozwiązania blokujące wypływ energii elektrycznej ponad wartość zużycia wewnętrznego.

Sprzedając energię elektryczną po pierwsze Prosument musi się liczyć, że będzie musiał odprowadzać podatek VAT (zwykle rozliczenie realizuje za niego firma energetyczna). Po drugie w sytuacji, gdy w ciągu roku produkuje energię elektryczną w ilości 10 MWh (ilość taką można wyprodukować w ciągu roku posiadając instalację fotowoltaiczną o wielkości ok. 10 kWp) to będzie ona objęta współczynnikiem rozliczeniowym 0,8, co oznacza, że będzie w stanie pokryć swoje potrzeby w ilości ok. 8 WMh (musi się liczyć z utratą 20% wielkości swojej produkcji). W przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy większej niż 10kWp, współczynnik rozliczeniowy wzrasta do 0,7 (30%).

Każda sieciowa instalacja fotowoltaiczna wyposażona jest w dwukierunkowy licznik energii elektrycznej, który rejestruje zarówno wielkość wyprodukowanej (wysłanej do sieci energii elektrycznej), jak i wielkość pobranej przez Prosumenta energii elektrycznej. W ten sposób Prosument wysyłając wyprodukowaną przez siebie energię elektryczną do sieci energetycznej jest w stanie odebrać sobie ją w późniejszym czasie, gdy tylko będzie ją potrzebował (produkuje w przez cały dzień, ale odbiera po południu, np. po godzinie 16:00).
W tym przypadku musi się liczyć z tym, że odbierając wyprodukowaną przez siebie energię będzie musiał ponieść koszty dystrybucji (przesyłu energii elektrycznej).

Takie rozwiązanie jest wygodne dla Prosumenta, ponieważ nie musi się on martwić o magazynowaniem energii elektrycznej, które z jednej strony jest kosztowne (wymaga poniesienia inwestycji w zestawy akumulatorowe). Oczywiście ponosi dodatkowe koszty związane z dystrybucją oraz ze sprzedażą, jednakże są one stosunkowo niskie w porównaniu z inwestycjami w układy akumulacyjne i co może ważniejsze, przy akumulacji niestety występują duże straty związane z przetwarzaniem energii elektrycznej (związane z ładowaniem akumulatorów).

Bilansowanie zużycia energii elektrycznej jest bardzo wygodnym sposobem rozliczania wielkości produkcji i zużycia energii elektrycznej przez Prosumenta i pomimo konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów jest dużo lepszą metodą rozliczeniową od metod stosowanych na początku rozwoju fotowoltaiki w Polsce (całe rozliczenie oraz prace papierkowe wykonuje za Prosumenta firma energetyczna).

Bilansowanie energii

  • Odwiedź nas: