Zakup instalacji fotowoltaicznej

24 listopada, 2019   /   : PROSUN  / Kategorie :  Energia słoneczna

W czasach, kiedy fotowoltaika wchodzi do naszych domów dzięki dużym spadkom cen komponentów oraz dużej przychylności polityków (występuje duża liczba systemów wsparcia budowania fotowoltaiki), wydawało by się, że nie powinno być problemów z jej zakupem.
Niestety na rynku pojawia się coraz więcej ofert, które bazują na niewiedzy z zakresu fotowoltaiki i gdy do tego dołożymy nieczyste zamiary potencjalnych oferentów, to potencjalny inwestor może zamiast zysków ponieść duże koszty, które znacząco wydłużą okres zwrotu z inwestycji.

Jeśli planujemy wykonanie instalacji fotowoltaicznej jako Prosument (inwestor wytwarzający i zużywający energię elektryczną), to podstawowym pytaniem jest jakie aktualnie ponosimy koszty za energię elektryczną oraz jakie mamy zapotrzebowanie roczne na energię elektryczną?

Kalkulator opłacalności inwestycji w instalację fotowoltaiczną przedstawia koszty całkowite oraz okres zwrotu z inwestycji :

Te dwa czynniki będą miały zasadnicze znaczenie na obliczenie okresu zwrotu z inwestycji oraz na wielkość instalacji (powinna odpowiadać rocznemu zużyciu energii, ponieważ jako prosument musimy zużyć całą wyprodukowaną energię elektryczną, ponieważ za niezużytą energię niestety nie uzyskamy żadnych przychodów). Okres rozliczenia zwykle wynosi rok lub pół roku i zostaje ustalony w momencie podpisywania umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Istotnym elementem jest oczywiście koszt wykonania instalacji fotowoltaicznej, który zależy przede wszystkim od zastosowanej technologii (urządzeń, wyposażenia, zabezpieczeń, rodzaju obiektu na którym ma powstać instalacja ). Rynkowe ceny wykonania 1 kWp prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej kształtują się na poziomie 4.000 – 5.500 PLN/kWp i obejmują kompletne wykonanie i odbiór instalacji fotowoltaicznej (może się zdarzyć, że koszty przekroczą te wartości, ale w takim przypadku warto wyjaśnić sobie te kwestie).

Kalkulatory dla instalatorów fotowoltaiki

Powyższe koszty powinny uwzględniać następujące elementy:
moduły fotowoltaiczne,
inwerter,
konstrukcja montażowa,
zabezpieczenia przepięciowe (strona DC i AC),
uziemienie,
monitoring,
dokumentacja techniczna.

Instalacja fotowolticzna

Jednocześnie koszty wykonania instalacji są niezależne od przychodów jakie prosument może uzyskać z tytułu projektów wsparcia takich inwestycji jak program “Mój prąd”, przychody z tytułu odliczeń od podatku dochodowego, czy systemów wsparcia przygotowanych przez NFOŚiGW.

Czasami na rynku można spotkać firmy oferujące różnego rodzaju formuły realizowania inwestycji, opierające się na leasingu lub kredycie. Ponieważ w okresie trwania takiej umowy leasingu właścicielem inwestycji jest firma wykonawcza, dlatego warto zwrócić uwagę na kwestie gwarancyjne (czy okres gwarancji na wszystkie elementy składowe instalacji pokrywa się z czasem trwania umowy leasingu). Równie istotne jest to, kto będzie pokrywać koszty naprawy i serwisowania instalacji fotowoltaicznej w okresie rozliczenia inwestycji i na jakich warunkach.

Ważnym elementem jest również kwestia uprawnień instalatora, wykonującego instalację. Ponieważ w czasach bumu inwestycyjnego na fotowoltaikę działalność taką podejmują różne osoby, nie koniecznie posiadające uprawnienia, dlatego ważne jest, aby sprawdzić czy firma realizująca naszą inwestycję posiada uprawnienia oraz warto zasięgnąć wiedzy na temat referencji (niewłaściwe wykonanie instalacji fotowoltaicznej może prowadzić nawet do pożaru obiektu na którym została ona wykonana).

Przed złożeniem zlecenia (przekazaniem pieniędzy) wykonawcy warto poprosić go o przekazanie i ewentualnie podpisanie umowy wykonawstwa, tak aby wszystkie uzgodnione warunki zostały w niej zawarte (wiele przedstawicieli firm wykonawczych opowiada różne rzeczy na temat realizacji inwestycji fotowoltaicznych, które nie mają przełożenia w rzeczywistości).

Instalacja fotowolticzna

  • Odwiedź nas:

You may also like


Ładowarki samochodów elektrycznych

Ładowarki samochodów elektrycznych

Na rynku stosowane są trzy główne rodzaje ładowania pojazdów elektrycznych – bardzo szybkie, szybkie i wolne. Reprezentują one moc wyjściową, a zatem prędkości ładowania, dostępne do ładowania samochodu elektrycznego ( mierzona w kilowatach kW). Każdy typ ładowarki ma powiązany zestaw złączy, które są przeznaczone do użytku z małą lub dużą mocą oraz do ładowania prądem […]

Przeczytaj całość
Zabezpieczenie przed występowaniem łuku elektrycznego AFCI

Zabezpieczenie przed występowaniem łuku elektrycznego AFCI

Zabezpieczenie przed występowaniem łuku elektrycznego AFCI (ang. Arc Fault Circuit Breaker, urządzenie do przerywania zwarć łukowych) jest urządzeniem zaprojektowanym w celu łagodzenia efektów wystąpienia łuku zwarciowego poprzez odłączenie obwodu w przypadku jego wykrycia. Łuk zwarciowy jest niebezpiecznym zjawiskiem występującym między przewodami, któremu zwykle towarzyszy częściowe odparowanie materiału przewodnika (żył przewodów miedzianych). Efekt taki w przewodniku […]

Przeczytaj całość