Czyszczenie modułów fotowoltaicznych.

3 lutego, 2020   /   : PROSUN  / Kategorie :  Energia słoneczna

Producenci modułów fotowoltaicznych sprzedając swoje produkty dają na nie gwarancję, która wyrażona jest za pomocą spadku wydajności po określonej liczbie lat, od pierwszej instalacji. Najczęściej jest to spadek wynoszący 20 % pierwotnej wydajności modułu po okresie 20 lub 25 lat. To oznacza, że rocznie można się spodziewać spadku wydajności na poziomie ok. 1 % (pierwotnej mocy moduły fotowoltaicznego).

Taki spadek jest do osiągnięcia w sytuacji, gdy użytkownik instalacji fotowoltaicznej przeprowadza okresowe (przy najmnniej raz do roku) czyszczenie powierzchni modułów, z brudu i zanieczyszczeń organicznych. Najczęstszą przyczyną zabrudzenia modułów fotowoltaicznych są odchody ptasie, które gdy pojawia się na powierzchni modułu fotowoltaicznego, niestety same nie zostaną zmyte za pośrednictwem deszczu. Ponadto okazuje się, że w miejscu pojawienia się zabrudzenia będzie występowało nagrzewanie się modułu i jednocześnie będzie ono wpływało na spadek wydajności całego ciągu modułów (podłączonego do falownika).

Czyszczenie modułów fotowoltaicznych

Druga najczęstsza przyczyna zabrudzenia powierzchni modułów pochodzi od pyłów i zanieczyszczeń występujących w powietrzu. Szczególnie wysoki poziom zabrudzenia takimi zanieczyszczeniami występuje w okresie zimowym (smog i pyły pochodzące ze spalania węgla) oraz w okresie letnim podczas pylenia roślin (pyłki kwiatów i drzew).

W sytuacji gdy moduły nachylone są pod kątem wynoszącym co najmniej 25 stopni, wtedy występuje efekt samoczyszczenia (szczególnie istotny w przypadku przykrycia powierzchni modułów śniegiem (następuje samoczyszczenie modułu, jeśli jego kąt nachylenia jest większy od podanej wyżej wartości).

Na etapie planowania instalacji fotowoltaicznej warto zwrócić uwagę, na zapewnienie swobodnego dostępu do wszystkich modułów fotowoltaicznych (czy to w przypadku instalacji dachowej, czy też gruntowej). Jest to o tyle istotne, że w przypadku instalacji dachowych niedopuszczalne jest chodzenie po modułach fotowoltaicznych podczas ich mycia (występuje duże ryzyko ich uszkodzenia, w szczególności płytek krzemowych). Uszkodzenie płytek krzemowych będzie skutkowało trwałym spadkiem wydajności całej instalacji fotowoltaicznej.

Czyszczenie modułów fotowoltaicznych

Mycie modułów fotowoltaicznych najlepiej jest wykonać za pomocą czystej mody (można dodać nieagresywne środki wspierające mycie), przy czym w czynności tej można sobie pomóc mopem (aby dosięgnąć wszystkie moduły). Nie należy myć modułów myjkami wytwarzającymi ciągły strumień wody (występuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym).

Najlepszy okres do mycia modułów to wczesny poranek lub wieczór, kiedy powierzchnia modułów nie ma zbyt wysokiej temperatury.

Na rynku dostępne są równie specjalne urządzenia do mycia modułów fotowoltaicznych, jednakże takie mogą być opłacalne jedynie w przypadku dużych instalacji komercyjnych.

W przypadku komercyjnych instalacji gruntowych niezbędne jest zapewnienie dróg serwisowych, które z jednej strony pozwalają na mysie modułów fotowoltaicznych, a z drugiej strony umożliwiają koszenie traw (jeśli takie rosną między rzędami).

Czyszczenie modułów fotowoltaicznych

  • Odwiedź nas:

You may also like


Podstawy prawne fotowoltaiki

Podstawy prawne fotowoltaiki

Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych: EN 61730-1 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) — Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji EN 61730-2 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) — Część 2: Wymagania dotyczące badań EN 61215 – Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych — Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu EN 61646 – Cienkowarstwowe naziemne […]

Przeczytaj całość
Instalacja fotowoltaiczna “on grid”

Instalacja fotowoltaiczna “on grid”

Instalacja fotowoltaiczna “on grid”, czyli podłączona do sieci elektroenergetycznej składa się z następujących elementów: – generator fotowoltaiczny (układ modułów fotowoltaicznych połączonych między sobą szeregowo lub równolegle), – inwerter w wykonaniu “on grid”, który dopasowuje się do napięcia sieciowego (faza oraz amplituda napięcia), – licznik energii elektrycznej wyprodukowanej (wymagania w zakresie doboru licznika oraz sposobu rozliczeń, […]

Przeczytaj całość