Straty energii w instalacji fotowoltaicznej

6 lutego, 2020   /   : PROSUN  / Kategorie :  Inwerter fotowoltaiczny, Wydajność instalacji fotowoltaicznej, Wytwarzanie energii elektrycznej

Wydajność nowoczesnych systemów fotowoltaicznych znacznie wzrosła w ostatnich latach dzięki stałej optymalizacji technologii produkcji modułów fotowoltaicznych oraz falowników.
Jednocześnie niewłaściwie zaprojektowana i/lub wykonana instalacja fotowoltaiczna to potencjalnie wysokie straty, które negatywnie wpłyną na ilość produkowanej energii elektrycznej.

Montaż instalacji fotowoltaicznej

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na prawidłowe dobranie przekrojów przewodów, zarówno po stronie DC, jak również AC.
Jaki przekrój kabla należy zastosować dla kabli solarnych po stronie prądu przemiennego (falownik do licznika zasilania) i po stronie prądu stałego (moduły do falownika)?
Dwa parametry mają istotny wpływ na straty spowodowane połączeniami kablowymi modułów z falownikiem i falownika z licznikiem energii elektrycznej. Parametrami tymi są zastosowany przekrój kabla oraz długość połączeń kablowych (po stronie DC i AC).

Kalkulator przekroju przewodów pozwala na szacunkową ocenę prawidłowości zastosowanych przewodów i osiąganych strat mocy : Kalkulator przekroju przewodów

Falowniki przekształcają napięcie stałe wytworzone przez moduły fotowoltaiczne na napięcie przemienne, przy czym skuteczność tego przekształcania zależy od algorytmów śledzenia punktu MPP. Różnice między dostępnymi na rynku falownikami wynoszą nie więcej niż 5 – 8 %. Z drugiej strony bardzo ważnym elementem wpływającym na sprawność falowników to skuteczność ich chłodzenia (instalator ma wpływ na lokalizację falownika), ale z drugiej strony to również skuteczność zastosowanego systemu chłodzenia falownika (radiator, wentylator wewnętrzny, wentylator zewnętrzny, lokalizacja).

Kabel w instalacji fotowoltaicznej

W zakresie modułów fotowoltaicznych w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wartość współczynnika temperaturowego. W przypadku dużej wartości współczynnika temperaturowego (napięcia, prądu), będziemy mieli wyższe spadki napięcia/prądu pracy i tym samym instalacja będzie osiągała mniejsze moce (będzie produkowała mniej energii). Drugi problem modułów fotowoltaicznych to ich ukryte wady, czy to związane z uszkodzeniami płytek krzemowych, czy też problemy związane z efektem PID.

Podczas montażu modułów fotowoltaicznych bardzo ważnym elementem jest ich wentylacja, którą uzyskujemy dzięki zapewnieniu odpowiedniej szczeliny między modułami oraz powierzchnią dachu (szczelina powinna mieć min. 10 cm).
Kolejnym czynnikiem wpływającym na minimalizację strat modułów fotowoltaicznych jest czystość ich powierzchni (jeśli moduły nie będą regularnie czyszczone – co najmniej raz w roku- wtedy można się spodziewać zmniejszenia uzysków instalacji fotowoltaicznej).

Kalkulatory dla instalatorów fotowoltaiki

Nie bez znaczenia jest również zacienienie modułów, które generowane jest prze otaczające obiekty instalację fotowoltaiczną. Zasłonięcie jednego modułu znajdującego się w stringu obniża wartość prądu całego stringu. Zastosowanie w takim przypadku optymalizatorów jest w stanie zwiększyć uzyski (następuje wyłączenie zacienionych modułów).
Również rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych na dachu ma duży wpływ na osiągane uzyski przez instalację fotowoltaiczną (im więcej modułów pracuje w orientacji południowej i przy kątach nachylenia zbliżonych do kąta optymalnego wynoszącego ok. 30 -35 stopni, tym można się spodziewać większych uzysków instalacji fotowoltaicznej).

Czasami klienci zastanawiają się, dlaczego jego instalacja pomimo, że składa się z identycznych elementów składowych jak instalacja jego sąsiada, to jednak osiąga mniejszą produkcję energii elektrycznej. Niestety diabeł tkwi w szczegółach i dlatego nie tylko liczba i rodzaj głównych elementów składowych instalacji fotowoltaicznej (moduły, falowniki) decydują o osiąganych uzyskach.

Optymalizator TIGO

  • Odwiedź nas:

You may also like


Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. b, c oraz d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wymaga uzyskania koncesji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej: -> w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych do instalacji odnawialnego źródła […]

Przeczytaj całość
Orientacja modułów fotowoltaicznych

Orientacja modułów fotowoltaicznych

Rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych na dachu budynku lub na konstrukcji gruntowej może zostać zrealizowane w orientacji poziomej lub pionowej. Na pierwszy rzut oka wydawało by się, że orientacja modułów fotowoltaicznych nie powinna mieć znaczenia, a jednak w praktyce jest zupełnie inaczej. Okazuje się, że najczęstszą orientacją modułów fotowoltaicznych występującą w praktyce jest pion. Oczywiście ma ona […]

Przeczytaj całość