Instalacja fotowoltaiczna “on grid”

17 lutego, 2020   /   : PROSUN  / Kategorie :  Energia odnawialna, Energia słoneczna
Instalacja on grid

Instalacja fotowoltaiczna “on grid”, czyli podłączona do sieci elektroenergetycznej składa się z następujących elementów:
generator fotowoltaiczny (układ modułów fotowoltaicznych połączonych między sobą szeregowo lub równolegle),
inwerter w wykonaniu “on grid”, który dopasowuje się do napięcia sieciowego (faza oraz amplituda napięcia),
licznik energii elektrycznej wyprodukowanej (wymagania w zakresie doboru licznika oraz sposobu rozliczeń, przyłączenia instalacji fotowoltaicznej powinny zostać uzgodnione z zakładem energetycznym),
licznik energii zużytej – najczęściej stosowany jest ten sam licznik w wykonaniu dwukierunkowym,
elementy zabezpieczające (wyłącznik p.poż po stronie DC i AC, zabezpieczenia nadnapięciowe, zabezpieczenia nadprądowe),
elementy dodatkowe (nadzór parametrów pracy instalacji, system monitoringu),
instalacja odgromowa i/lub uziemienie – wymagane jest stosowanie uziemienia wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej (opcją jest zastosowanie instalacji odgromowej).

Kalkulatory dla instalatorów fotowoltaiki

Dodatkowo w przypadku gdy instalacja fotowoltaiczna po stronie wtórnej będzie pracowała przy napięciu różnym od napięcia sieci, wtedy niezbędne będzie zastosowanie niezależnego transformatora lub inwertera w wykonaniu z wbudowanym transformatorem (będącym elementem integralnym inwertera). Z warunków przyłączenia do sieci wydanych przez zakład energetyczny mogą wynikać również inne wymagania w zakresie opomiarowania oraz wyposażenia dodatkowego instalacji fotowoltaicznej (specjalne opomiarowanie, przyłącze energetyczne, linia kablowa, inne).

Po stronie pierwotnej inwertera wpięte są łańcuchy modułów fotowoltaicznych w ten sposób, aby wytwarzanie przez nie napięcie oraz prąd nie przekraczały napięcia i prądu wejściowego inwertera (w całym zakresie jego pracy uwzględniając ich zmiany wraz ze zmianą warunków atmosferycznych).

Planując rozplanowanie modułów fotowoltaicznych na obiekcie należy zwrócić uwagę na ewentualne zacienienie modułów wynikające z :
warunków terenowych,
warunków nasłonecznienia, w szczególności w okresie zimowym kiedy słońce znajduje się najniżej na horyzoncie.

Przy planowaniu połączeń przewodowych poszczególnych elementów instalacji fotowoltaicznej należy zwrócić uwagę:
– właściwy dobór przekrojów przewodów z punktu widzenia obciążenia prądowego oraz ich całkowitej długości,
– właściwy dobór przekroju i długości przewodów z punktu widzenia dopuszczalnych spadków napięć na poszczególnych odcinkach instalacji.

Planowanie konfiguracji elektrowni fotowoltaicznej można przeprowadzić za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania, czy to dedykowanego dla określonego producenta inwerterów lub czy też uniwersalnego (np. PV SOL, PV Scout).

Ponadto podczas planowania instalacji fotowoltaicznej należy uwzględnić dopuszczalną obciążalność mechaniczną obiektu na którym będzie zamontowana (w tym, obciążenia statyczne wynikające z ciężaru konstrukcji generatora fotowoltaicznego oraz śniegu/lodu i dynamiczne wynikające z obciążeń generowanych przez wiatr).

Zgodnie z polskim prawem instalacje fotowoltaiczne podpięte do sieci “on grid” powinny być wykonywane przez uprawnione do tego firmy lub osoby – Instalatora.

  • Odwiedź nas:

You may also like


Planowanie systemów bateryjnych

Planowanie systemów bateryjnych

W normalnych warunkach energię słoneczną wytworzoną przez instalację fotowoltaiczną można tylko częściowo wykorzystać bezpośrednio w gospodarstwie domowym. Typowe trzyosobowe gospodarstwo domowe, posiadające instalację sieciową o mocy 5 kW, zużywa bezpośrednio około 20 do 30 % energii słonecznej wyprodukowanej przez tą instalację W takim przypadku nadmiar energii słonecznej wypływa do sieci energetycznej (nadwyżka w stosunku do […]

Przeczytaj całość
Wybór systemów grzewczych

Wybór systemów grzewczych

Planując ogrzewać dom lub mieszkanie w sposób przyjazny dla środowiska, przy wyborze systemu grzewczego należy zwrócić szczególną uwagę na emisję CO2 źródła energii. Dwutlenek węgla powstaje na przykład podczas spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny. Przy wysokich stężeniach dwutlenek węgla (CO2) jest nie tylko szkodliwy dla mieszkańców, ale także sprzyja […]

Przeczytaj całość