Czynniki istotne przy planowaniu instalacji fotowoltaicznych

17 lutego, 2020   /   : PROSUN  / Kategorie :  Energia odnawialna, Energia słoneczna, Energia słońca

Planując budowę instalacji fotowoltaicznej musimy uwzględnić następujące czynniki, które w przyszłości będą miały wpływ na konfiguracje i wykonanie instalacji fotowoltaicznej:
-> Wymagania właścicieli budynków (Bezpieczeństwo i higiena pracy)
-> Wymagania stawiane instalacjom fotowoltaicznym przez firmy ubezpieczeniowe
-> Przepisy elektryczne, normy wykonawcze
-> Badania i pomiary przy odbiorze instalacji fotowoltaicznej
-> Szkolenie użytkowników instalacji fotowoltaicznej
-> Konserwacja i serwis

Planowanie instalacji fotowoltaicznej

Ponadto podczas planowania instalacji fotowoltaicznej należy również zwrócić uwagę na takie czynniki jak:
-> bezpieczeństwo statyczne (dach, budynek),
-> długotrwałe stabilne mocowanie (moduły, konstrukcja modułów),
-> szczelność dachu (miejsca mocowania uchwytów modułów z połacią dachu),
-> spełnienie wytycznych dotyczące dachów płaskich (odstępy między rzędami modułów),
-> brak przeszkód w odprowadzaniu deszczu,
-> bezpieczeństwo elektryczne (spełnienie wymagań w zakresie prowadzenia kabli, prawidłowe uziemienie instalacji),
-> ochrona przeciwpożarowa (dostęp do gaśnic, stref pożarowych),
-> oznakowanie głównych elementów instalacji (wyłącznik DC, miejsca znajdujące się pod napięciem, wyłącznik AC),
-> sposób układania kabli elektrycznych(kable będą stale pod napięciem powinny być prowadzone w metalowych osłonach,
-> dostępność dachu do prac konserwacyjnych (kominiarz)
-> dostęp do wentylatorów i przejść dachowych (np klapy świetlików, włazy lub okna dachowe),
-> dostęp do miejsc uszczelniania dachu oraz dylatacji (głównie w celach konserwacyjnych),
-> odstępy bezpieczeństwa od krawędzi dachu i do świetlików, w tym również biorąc pod uwagę ewentualną akcję gaśnicza i możliwość mycia modułów,
-> konserwacja i serwis pokrycia dachowego.

Kalkulatory dla instalatorów fotowoltaiki

Zagrożenia bezpieczeństwa ze strony systemów fotowoltaicznych mogą być związane z niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym, w szczególności mogą być związane z:
-> uszkodzeniem izolacji części dotykanych (przewodów, modułów),
-> poluzowane połączenia mocującego moduły,
-> ryzyko pożaru (przegrzanie elementów, urządzeń składowych instalacji fotowoltaicznej),
-> ryzyko wystąpienia łuków elektrycznych (mogące wystąpić w połączeniach elektrycznych modułów, przyłączy, kabli, konektorów),
-> uszkodzenie modułu (rama, szyba),

Jeśli planujemy inwestowanie w fotowoltaikę wtedy na różnych etapach procesu inwestycyjnego musimy się liczyć z koniecznością spełnienia różnych wymagań prawnych, których listę można znaleźć tutaj: Podstawy prawne budowy instalacji fotowoltaicznych

Planowanie instalacji fotowoltaicznej

  • Odwiedź nas:

You may also like


Liczba faz w instalacji fotowoltaicznej

Liczba faz w instalacji fotowoltaicznej

Wybór rodzaju instalacji fotowoltaicznej między jedną lub trzema fazami sprowadza się do ustalenia struktury zużycia energii. Jeśli mamy podłączoną do naszego budynku instalację jednofazową, wtedy możemy rozważyć rozbudowę jej do trzech faz – prace takie realizuje dla nas firma energetyczna, do której musimy złożyć odpowiedni wniosek. Dzięki zmianie instalacji z jednofazowej na trójfazową będziemy mieli […]

Przeczytaj całość
Dobre praktyki w fotowoltaice

Dobre praktyki w fotowoltaice

Wartość modułów fotowoltaicznych stanowi największą pozycję kosztową podczas wykonywania instalacji fotowoltaicznej. Warto sprawdzić koszt jednostkowy modułów dostępnych na rynku (PLN/Wp), tak aby uzyskać jak największą moc modułów przy porównywanej cenie jednostkowej. Dzięki temu będziemy w stanie osiągnąć stopniowo niską cenę konstrukcji montażowej (przy tej samej konstrukcji będziemy w stanie zamontować większą moc instalacji fotowoltaicznej lub […]

Przeczytaj całość