Podstawy prawne fotowoltaiki

17 lutego, 2020   /   : PROSUN  / Kategorie :  Energia odnawialna, Energia słoneczna, Energia słońca

Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych:
EN 61730-1 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) — Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji
EN 61730-2 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) — Część 2: Wymagania dotyczące badań
EN 61215 – Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych — Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu
EN 61646 – Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) — Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu
EN 62108 – Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym środowisku mgły solnej
EN 50521 – Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych — Wymagania bezpieczeństwa i badania

Wymagania dotyczące inwerterów:
EN 62109-1 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych — Część 1: Wymagania ogólne
EN 62109-2 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych — Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące falowników
EN 50178 Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy

Wymagania dotyczące rozdzielnic elektrycznych:
EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
EN 61439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 1: Postanowienia ogólne

Wymagania dotyczące odbioru instalacji fotowoltaicznych:
EN 62446 – Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania — Część 1: Systemy podłączone do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzór

Wymagania dotyczące systemów fotowoltaicznych:
EN 62446 Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej. Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania
PN-EN 61277 – Naziemne fotowoltaiczne (PV) systemy wytwarzania mocy. Uwagi ogólne i przewodnik
PN-EN 61724 – Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego. Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy
PN-EN 61727 – Systemy fotowoltaiczne (PV). Charakterystyki uniwersalnych złączy standardowych
PN-EN 62124 – Systemy fotowoltaiczne (PV) wolnostojące. Weryfikacja projektu
PN-EN 61683 – Układy fotowoltaiczne. Stabilizatory mocy. Procedura pomiaru sprawności
PN-EN 62509 – Urządzenia kontrolujące proces ładowania akumulatorów w systemach fotowoltaicznych.
Parametry i działanie

USTAWA z dnia 20 lutego 2015r o odnawialnych źródłach energii

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych:
PN-HD 60364-7 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.. Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV)
PN-EN 50588-2 – Transformatory średniej mocy 50 Hz, o najwyższym napięciu urządzenia nieprzekraczającym 36 kV — Część 2
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Wymagania dotyczące ochrony odgromowej:
EN 62305-3 Ochrona odgromowa — Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

Wymagania dotyczące klasyfikacji ogniowej i bezpieczeństwa pożarowego:
EN 13501 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków — Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej
EN ISO 13943 – Bezpieczeństwo pożarowe ? Terminologia

  • Odwiedź nas:

You may also like


Typ instalacji fotowoltaicznej

Typ instalacji fotowoltaicznej

Wybór rodzaju instalacji fotowoltaicznej między jedną lub trzema fazami sprowadza się do ustalenia struktury zużycia energii. Jeśli mamy podłączoną do naszego budynku instalację jednofazową, wtedy możemy rozważyć rozbudowę jej do trzech faz – prace takie realizuje dla nas firma energetyczna, do której musimy złożyć odpowiedni wniosek. Dzięki zmianie instalacji z jednofazowej na trójfazową będziemy mieli […]

Przeczytaj całość
Dobre praktyki w fotowoltaice

Dobre praktyki w fotowoltaice

Wartość modułów fotowoltaicznych stanowi największą pozycję kosztową podczas wykonywania instalacji fotowoltaicznej. Warto sprawdzić koszt jednostkowy modułów dostępnych na rynku (PLN/Wp), tak aby uzyskać jak największą moc modułów przy porównywanej cenie jednostkowej. Dzięki temu będziemy w stanie osiągnąć stopniowo niską cenę konstrukcji montażowej (przy tej samej konstrukcji będziemy w stanie zamontować większą moc instalacji fotowoltaicznej lub […]

Przeczytaj całość