Przewymiarowanie falownika

13 marca, 2020   /   : PROSUN  / Kategorie :  Inwerter fotowoltaiczny, opłacalność
Przewymiarowanie falownika

Każdy falownik fotowoltaiczny ma możliwość przewymiarowania jego mocy co oznacza, że jeżeli moc nominalna pracy falownika wynosi 3 kW, to zwykle do takiego falownika można podłączyć moduły fotowoltaiczne posiadające moc o 20 – 30 % wyższą od mocy dla warunków standardowych STC (każdorazowo należy sprawdzić dla danej producenta falownika wielkość dopuszczalnego jego przewymiarowania).


Tym samym na przykład do falownika o mocy znamionowej wynoszącej 3 kW można podłączyć moduły fotowoltaiczne posiadające moc w zakresie 3,5 – 4 kW.
Czyto w ogóle ma sens, takie przewymiarowanie? Okazuje się, że moduły fotowoltaiczne posiadają parametry pracy, które odpowiadają warunkom standardowym, które z kolei występują tylko kilkadziesiąt dni w roku (ok. 15 – 20 % dostępnego czasu pracy instalacji fotowoltaicznej). W wszystkich innych okresach instalacja fotowoltaiczna pracuje z mocą niższą od parametrów standardowych STC, czyli ma potencjał do podwyższenia mocy podłączonych modułów fotowoltaicznych. Jeśli zatem przewymiarujemy falownik, to uzyskamy wzrost przychodów instalacji fotowoltaicznej dzięki zwiększonej produkcji instalacji w okresie słabszego nasłonecznienia. W sytuacji, gdy występuje idealne nasłonecznienie i moduły będą produkowały moc powyżej 3 kW, to falownik będzie wysłał do sieci elektroenergetycznej max. 3 kW (tym samym użytkownik będzie tracił trochę energii, ale tylko w okresach występowania najlepszego nasłonecznienia).


Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że koszt przewymiarowania instalacji fotowoltaicznej wynosi ok. 7-12 % (przewymiarowanie rzędu 20-30 % nocy znamionowej falownika) oraz że dzięki przewymiarowaniu możemy uzyskać 10-20 % większą produkcję energii w skali roku to okazuje się, że taka inwestycja ma jak najbardziej sens.
Przewymiarowanie inwertera szczególnie polecane jest w przypadku gdy instalacja będzie założona na wschodniej i zachodniej stronie dachu (przewymiarowanie może nawet być wyższe niż dopuszczalna moc modułów, przy czym należy zwrócić uwagę na ewentualne przekroczenie napięcia DC). W przypadku takiego rozmieszczenia modułów mamy straty wynikające z orientacji modułów (optymalna orientacja modułów to strona południowa) i tym samym przewymiarowując instalację możemy uzyskać kompensację strat.


Przewymiarowanie falownika sprawdza się również w przypadku orientacji południowej modułów fotowoltaicznych, dzięki czemu będziemy mogli skrócić okres zwrotu inwestycji lub zastosować falownik posiadający mniejszą moc znamionową. Jest to szczególnie istotne w przypadku instalacji prosumenckich, w których produkcja powinna odpowiadać zużyciu energii elektrycznej (w okresie rozliczeniowym) – dzięki przewymiarowaniu możemy pokryć różnicę wynikającą z konieczności zmniejszenia o 20 % energii zużywanej, w stosunku do wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej.

  • Odwiedź nas:

You may also like


Liczba faz w instalacji fotowoltaicznej

Liczba faz w instalacji fotowoltaicznej

Wybór rodzaju instalacji fotowoltaicznej między jedną lub trzema fazami sprowadza się do ustalenia struktury zużycia energii. Jeśli mamy podłączoną do naszego budynku instalację jednofazową, wtedy możemy rozważyć rozbudowę jej do trzech faz – prace takie realizuje dla nas firma energetyczna, do której musimy złożyć odpowiedni wniosek. Dzięki zmianie instalacji z jednofazowej na trójfazową będziemy mieli […]

Przeczytaj całość
Kodeks sieci – wymagania RfG

Kodeks sieci – wymagania RfG

W związku ze zwiększaniem się mocy zainstalowanej odnawialnych źródeł energii (głównie elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych) pojawia się coraz więcej problemów związanych pogorszeniem się profili napięcia wzdłuż linii elektroenergetycznych oraz sytuacje związane z przypadkowymi odłączeniami falowników, które to sytuacje wpływają na problemy związane ze stabilnością systemu elektroenergetycznego. Dlatego postanowiono wpłynąć na handel energią elektryczną w Europie […]

Przeczytaj całość