Kodeks sieci – wymagania RfG

14 kwietnia, 2020   /   : PROSUN  / Kategorie :  Energia słoneczna, falownik, Inwerter fotowoltaiczny
NCRfG

W związku ze zwiększaniem się mocy zainstalowanej odnawialnych źródeł energii (głównie elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych) pojawia się coraz więcej problemów związanych pogorszeniem się profili napięcia wzdłuż linii elektroenergetycznych oraz sytuacje związane z przypadkowymi odłączeniami falowników, które to sytuacje wpływają na problemy związane ze stabilnością systemu elektroenergetycznego.

Dlatego postanowiono wpłynąć na handel energią elektryczną w Europie przez wprowadzenie jednolitych zasad przyłączania generatorów energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. Tym samym od 27 kwietnia 2019 r. w całej Europie weszły w życie nowe warunki przyłączenia do sieci dla wytwórców energii, bazujące na rozporządzeniu UE 2016/631. Przepisy te dotyczą podłączenia generatorów do sieci energetycznej o mocy powyżej 0,8 kW (NC RfG – Network Code, Requirements for generators, przy czym większość instalacje prosumenckich należy do grupy modułów wywarzania energii klasy A (graniczna moc generowanej energii w tej klasie wynosi 1 MW, oraz napięcie przyłączenia do sieci 110 kV).

ncrfg

Zapisy i wymogi przyłączania do sieci elektroenergetycznej dotyczą nowych modułów wytwarzania energii. Natomiast istniejące moduły wytwarzania energii nie będą podlegały wymogom NC RfG, za wyjątkiem przypadków modernizacji lub wymiany urządzeń, mających wpływ na zdolności techniczne takiej instalacji.
Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci zostały opracowane wymagania wynikające z NC RfG.

Kalkulatory dla instalatorów fotowoltaiki

Moduły wytwarzania energii typu A (moc od 0,8 – 1.000 kW) do których zalicza się większość instalacji fotowoltaicznych musi spełniać następujące wymogi dotyczące stabilności częstotliwościowej (generator energii musi mieć zdolność do zachowania połączenia z siecią oraz do pracy w zakresach częstotliwości określonych przez operatorów system dystrybucyjnych).

Tym samym w przypadku przekroczenia wartości napięć w sieci elektroenergetycznej lub/i częstotliwości inwertery muszą zostać odłączone od sieci i ponowne ich włączenie noże nastąpić dopiero po ponownym spełnieniu warunków brzegowych (zawartych w poniższej tabeli). Czasami klienci dziwią się, że ich falownik się wyłącza, ale to nie jest wina falownika, że tak się dzieje (jeśli napięcie w sieci wzrasta to niestety po przekroczeniu granic określonych w wymaganiach RfG, wtedy falownik musi, nie tylko może, się wyłączyć).

ncrfg

Zwykle operatorzy systemu dystrybucyjnego wymagają, aby przy przekroczeniu częstotliwości w sieci elektroenergetycznej powyżej ustalonego progu np. 50,2 Hz nastąpiło ograniczenie mocy czynnej (generator może mieć ten parametr ustawiony jako włączony, lub jako wyłączony).

Dodatkowo falowniki muszą być wyposażone w interfejs logiczny (port wejściowy), który umożliwi przerwanie generowania mocy czynnej w ciągu pięciu sekund od momentu wysłania/przyjęcia polecenia.
Operatorzy Systemu Przesyłowego określają warunki na jakich generator wytwarzania energii elektrycznej ma zdolność do automatycznego przyłączenia się do sieci (najczęściej automatyczne, ponowne przyłączenie do sieci następuje po 60 sekundach).

Wymagania NC RfG określają w art. 4 ust. 2, że wszystkie elektrownie, dla których umowa zakupu ich głównych komponentów została zawarta przed 18 maja 2018 r., są elektrowniami istniejącymi. Dlatego ważne jest, że jeśli kupujemy używane urządzenia i chcemy je podłączyć do sieci elektroenergetycznej, to będziemy musieli zadbać o zgodność z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
Zwykle dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań operatorów system dystrybucyjnego jest przedstawienie deklaracji producenta urządzeń wytwórczych lub stosownych certyfikatów wystawionych przez akredytowane instytucje.

ncrfg

  • Odwiedź nas:

You may also like


Lokalizacja urządzeń instalacji fotowoltaicznej

Lokalizacja urządzeń instalacji fotowoltaicznej

Urządzenia elektryczne, w tym także poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej, wykonywane są w różnych stopniach ochrony IP, co ma decydujący wpływ na ich lokalizację wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Dane o stopniach ochrony podają informacje o tym w jakich warunkach lokalizacyjnych i środowiskowych mogą pracować elementy instalacji fotowoltaicznej (w szczególności falowniki, zabezpieczenia przepięciowe, wyłączniki p.poż, wyłączniki […]

Przeczytaj całość
Liczba faz w instalacji fotowoltaicznej

Liczba faz w instalacji fotowoltaicznej

Wybór rodzaju instalacji fotowoltaicznej między jedną lub trzema fazami sprowadza się do ustalenia struktury zużycia energii. Jeśli mamy podłączoną do naszego budynku instalację jednofazową, wtedy możemy rozważyć rozbudowę jej do trzech faz – prace takie realizuje dla nas firma energetyczna, do której musimy złożyć odpowiedni wniosek. Dzięki zmianie instalacji z jednofazowej na trójfazową będziemy mieli […]

Przeczytaj całość