Błędy wykonania instalacji fotowoltaicznych na budynkach

11 kwietnia, 2020   /   : PROSUN  / Kategorie :  Błędy w instalacjach fotowoltaicznych
Różne położenie modułów PV

Błędy wykonania instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków wpływają zarówno na osiągane uzyski, ale w najgorszym przypadku mogą doprowadzić nawet do pożaru instalacji fotowoltaicznej oraz obiektu na którym się znajduje.

Podczas planowania rozmieszczenia instalacji fotowoltaicznej musimy zwrócić uwagę na szereg elementów, które mogą stanowić ograniczenia możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej. W takich przypadkach warto rozważyć alternatywne opcje wykonania instalacji fotowoltaicznej, w szczególności można spróbować wykonać instalację  gruntową.

Najczęstsze błędy i ograniczenia wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków obejmują:

  1. Chwilowe zacienie modułów fotowoltaicznych powodowane przez daszki, kominy lub inne elementy występujące na dachu budynku powodują czasowe ograniczenie wydajności całego stringu  modułów (rozwiązaniem może być podłączenie do zacienionych modułów optymalizatorów TIGO).

Chwilowe zacienienie

2. Trwałe zacienienie instalacji fotowoltaicznej powstaje w przypadku, gdy występują przed nią obiekty takie jak budynki, drzewa od strony południowej, stanowiąc barierę dopływu promieni słonecznych.  Rozwiązaniem może być usunięcie tych obiektów (np. drzew) lub zmiana lokalizacja instalacji fotowoltaicznej.

Trwałe zacienienie instalacji PV

3. Podłączenie dwóch lub większej liczby stringów modułów do jednego trakera falownika, które rozmieszczone są na dwóch różnych połaciach dachowych będzie wpływało na osiąganie trwałego spadku wydajności instalacji fotowoltaicznej. Rozwiązaniem może być  podłączenie dwóch części instalacji fotowoltaicznhych rozmieszczonych na dwóch różnych połaciach dachowych  do dwóch różnych trakerów (falownik musi posiadać dwa niezależne trakery MPP).

Instalacja PV na różnych dachach

4. Jeśli występuje konieczność podłączenia modułów fotowoltaicznych nachylonych pod różnym kątem, wtedy musimy połączyć ze sobą w stringi tylko te moduły, które znajdują się pod tym samym kątem (jeśli w instalacji fotowoltaicznej występują moduły nachylone pod dwoma kątami, to musimy je podłączyć do dwóch trakerów MPP).

Dwa kąty nachylenia modułów PV

5. W przypadku budynków posiadających dachy kopertowe, musimy zwrócić uwagę na kąt nachylenia i azymut poszczególnych części instalacji fotowoltaicznej. Do pojedynczych trakerów MPP falownika mogą być podłączone tylko i wyłącznie stringi modułów, nachylone pod tym samym kątem i skierowane w tym samym kierunku (posiadające ten sam azymut). W takim przypadku może wystąpić konieczność zastosowania większej liczby falowników, z uwagi na ograniczenia w ilości trakerów MPP.

Instalacja PV na dachu kopertowym

6. Pojedynczy moduł fotowoltaiczny posiada napięcie DC obwodu otwartego wynoszące około 30V. Zwykle inwerter posiada ograniczenie wartości napięcia DC, które może być podłączone do pojedynczego stringu (zwykle przy falownikach jednofazowych wynosi ok. 600 V, a przy trójfazowych około 1000 V). Łącząc szeregowo moduły fotowoltaiczne do pojedynczego string falownika  musimy dobrać ilość modułów w stringu w ten sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie falownika w różnych porach roku, w szczególności w okresie zimowym, kiedy napięcia na modułach osiągają najwyższą wartość).

Organicznie liczby modułów PV

Jednocześnie warto wziąć pod uwagę fakt, że o ile najczęściej moduły fotowoltaiczne montowane są na dachach w pionie, to jeśli tylko występują różne ograniczenia, zawsze możemy dodać dodatkowe moduły fotowoltaiczne rozmieszczone w poziomie (jeśli tylko będą rozmieszczone pod takim samym kątem jak moduły zorientowane pionowo).

Dodatkowo warto poprosić wykonawcę  instalacji fotowoltaicznej o to aby przedstawił nam szczegółowy projekt jej wykonania, w tym dokumentację zawierającą obliczenia konfiguracji modułów (obliczenia takie można wykonać za pomocą różnych aplikacji wpierających projektowanie instalacji fotowoltaicznych, część z nich jest bezpłatnie udostępniana przez firmy sprzedające rożne wyposażenie instalacji fotowoltaicznych).

 

  • Odwiedź nas:

You may also like


Lokalizacja urządzeń instalacji fotowoltaicznej

Lokalizacja urządzeń instalacji fotowoltaicznej

Urządzenia elektryczne, w tym także poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej, wykonywane są w różnych stopniach ochrony IP, co ma decydujący wpływ na ich lokalizację wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Dane o stopniach ochrony podają informacje o tym w jakich warunkach lokalizacyjnych i środowiskowych mogą pracować elementy instalacji fotowoltaicznej (w szczególności falowniki, zabezpieczenia przepięciowe, wyłączniki p.poż, wyłączniki […]

Przeczytaj całość