Ładowarki samochodów elektrycznych

30 maja, 2020   /   : PROSUN  / Kategorie :  Energia słoneczna

Na rynku stosowane są trzy główne rodzaje ładowania pojazdów elektrycznych – bardzo szybkie, szybkie i wolne. Reprezentują one moc wyjściową, a zatem prędkości ładowania, dostępne do ładowania samochodu elektrycznego ( mierzona w kilowatach kW).

Każdy typ ładowarki ma powiązany zestaw złączy, które są przeznaczone do użytku z małą lub dużą mocą oraz do ładowania prądem przemiennym lub stałym.

Większość jednostek wolnego ładowania ma moc w zakresie 3 – 6 kW i wykonane są jako jednofazowe (przy mocy 3,6 kW prąd ładowania wynosi 16 A). Czasy ładowania różnią się w zależności od ładowanej ładowarki oraz samochodu elektrycznego (wielkości baterii), ale pełne naładowanie jednostki o mocy 3 kW zwykle zajmuje 6 – 12 godzin. Większość stacji wolnego ładowania wyposażona jest w gniazdu co oznacza, że ??do połączenia samochodu elektrycznego z punktem ładowania wymagany jest kabel.
Powolne ładowanie jest bardzo popularną metodą ładowania pojazdów elektrycznych, stosowaną przez wielu właścicieli do ładowania w domu w ciągu nocy.

Szybkie ładowarki to najszybszy sposób ładowania samochodów elektrycznych, często występujące w pobliżu głównych tras, parkingów, obiektach użyteczności publicznej. Szybkie ładowarki dostarczają prąd stały lub przemienny dużej mocy o parametrach umożliwiających szybkie naładowanie samochodu. W zależności od modelu samochodu elektrycznego można naładować jego baterie do 80% w czasie 20-30 minut. Przy czym zwykle ładowanie samochodu elektrycznego zajmie około godziny w punkcie szybkiego ładowania o mocy 50 kW. Moc z urządzenia reprezentuje maksymalną dostępną prędkość ładowania, przy czym w ostatnim etapie ładowania samochód zmniejszy prędkość ładowania, gdy akumulator zbliża się do pełnego naładowania.
Wszystkie szybkie ładowarki mają podłączone kable, przy czym tryb szybkiego ładowania można używać tylko w pojazdach z funkcją szybkiego ładowania.
Szybkie ładowarki DC zapewniają moc przy 50 kW (125 A), stosują standardy ładowania CHAdeMO lub CCS. Są to obecnie najpopularniejsze rodzaje punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Obydwa złącza zwykle ładują samochód elektryczny do 80% w ciągu 20 minut do godziny, w zależności od pojemności akumulatora i początkowego stanu naładowania.

Ładowarka EV

Ładowarki ultra szybkie DC zapewniają moc co najmniej 100 kW. Zazwyczaj są to moce o wartościach 100 kW, 150 kW lub 350 kW – choć możliwe są również inne maksymalne moce (prędkości ładowania). Są to punkty szybkiego ładowania nowej generacji, które mogą skrócić czasy ładowania pomimo zwiększania pojemności akumulatorów w nowszych samochodach elektrycznych.
Sieć ładowania Tesli zapewnia również szybkie ładowanie prądem stałym, ale należy używać złącza Tesla typ 2 lub złącza Tesla CCS – w zależności od modelu. Mogą one ładować mocą do 150 kW. Pomimo faktu, że wszystkie modele Tesli są zaprojektowane do użytku z ładowarkami Tesli, wielu właścicieli samochodów tej marki korzysta z adapterów, które umożliwiają im korzystanie z publicznych punktów szybkiego dostępu (używając adapterów CCS i CHAdeMO).

Wybór złączy zależy od typu ładowarki (gniazda) i wtyczki pojazdu. Po stronie ładowarki ultra szybkie ładowarki używają złącz CHAdeMO, CCS (Combined Charging Standard) lub wtyczki typ 2. Szybkie i wolne ładowarki zwykle używają wtyczek typu 2, typu 1, Commando lub 3-stykowych.

Po stronie pojazdu europejskie modele samochodów elektrycznych (Audi, BMW, Renault, Mercedes, VW i Volvo) wykorzystują zwykle wtyczki typu 2 i odpowiadający im szybki standard CCS, podczas gdy azjatyccy producenci (Nissan i Mitsubishi) preferują wtyki typu 1 i CHAdeMO (część przechodzi na standardy europejskie jak na przykład producenci koreańscy).

Większość samochodów elektrycznych jest dostarczana z dwoma kablami do wolnego i szybkiego ładowania prądem zmiennym; jeden z trójpinową wtyczką, a drugi ze złączem typu 2 po stronie ładowarki i obydwa wyposażone w kompatybilne złącze do gniazda ładowania w samochodzie. Kable te umożliwiają podłączenie się samochodem elektrycznym do większości punktów ładowania, podczas gdy korzystanie z urządzeń na uwięzi wymaga użycia kabla z odpowiednim typem złącza dla pojazdu.

Wtyczki ładowarek samochodów

  • Odwiedź nas:

You may also like


Zabezpieczenie przed występowaniem łuku elektrycznego AFCI

Zabezpieczenie przed występowaniem łuku elektrycznego AFCI

Zabezpieczenie przed występowaniem łuku elektrycznego AFCI (ang. Arc Fault Circuit Breaker, urządzenie do przerywania zwarć łukowych) jest urządzeniem zaprojektowanym w celu łagodzenia efektów wystąpienia łuku zwarciowego poprzez odłączenie obwodu w przypadku jego wykrycia. Łuk zwarciowy jest niebezpiecznym zjawiskiem występującym między przewodami, któremu zwykle towarzyszy częściowe odparowanie materiału przewodnika (żył przewodów miedzianych). Efekt taki w przewodniku […]

Przeczytaj całość
Rynek energii elektrycznej w EU

Rynek energii elektrycznej w EU

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii ustanawia wspólne zasady dotyczące wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania energii i dostaw energii elektrycznej, wraz z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, w celu stworzenia prawdziwie zintegrowanych, konkurencyjnych, ukierunkowanych na potrzeby konsumenta, elastycznych, uczciwych i przejrzystych rynków energii […]

Przeczytaj całość