Dobre praktyki w fotowoltaice

26 lipca, 2020   /   : PROSUN  / Kategorie :  Elementy instalacji fotowoltaicznej, Energia słoneczna
Moduły fotowoltaiczne

Wartość modułów fotowoltaicznych stanowi największą pozycję kosztową podczas wykonywania instalacji fotowoltaicznej. Warto sprawdzić koszt jednostkowy modułów dostępnych na rynku (PLN/Wp), tak aby uzyskać jak największą moc modułów przy porównywanej cenie jednostkowej. Dzięki temu będziemy w stanie osiągnąć stopniowo niską cenę konstrukcji montażowej (przy tej samej konstrukcji będziemy w stanie zamontować większą moc instalacji fotowoltaicznej lub będziemy w stanie zmniejszyć powierzchnię zabudowy modułów).

Prace montażowe stanowią znaczący udział w kosztach wykonania instalacji fotowoltaicznej. Z jednej strony koszty te zależą od rodzaju zastosowanej konstrukcji (na dachach skośnych są zdecydowanie tańsze od konstrukcji gruntowych, czy montowanych na dachach płaskich). Z drugiej strony największy udział w kosztach montażowych to prace przygotowawcze związane z wnoszeniem konstrukcji montażowej oraz modułów fotowoltaicznych na dach. W celu ułatwienia sobie wykonywania prac przygotowawczych można wykorzystać szereg narzędzi wspierających, w szczególności obejmujące drabiny montażowe wyposażone w windę (winda Geda-Lift) lub zdecydowanie tańsze rozwiązanie wyciągu montażowego modułów fotowoltaicznych.

Uziemienie modułów fotowoltaicznych

Większość modułów fotowoltaicznych i konstrukcji posiada anodowaną powierzchnię, co wymusza konieczność usunięcia tej powierzchni w celu uzyskania poprawy przewodności elektrycznej (w celu osiągnięcia prawidłowej wartości rezystancji uziemienia). Usunięcie warstwy anodowanej najczęściej osiąga się przez zastosowanie specjalnej konstrukcji blaszek, które umieszcza się między śrubą uchwytu mocującego oraz modułem fotowoltaicznym.

Zabezpieczenie przepięciowe

Falowniki coraz częściej wyposażone są w komplet zabezpieczeń przepięciowych AC/DC. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zaoszczędzić koszty zakupu skrzynek przyłączeniowych zawierających stosowne zabezpieczenia przepięciowe. Dodatkowo prawidłowo dobrane zabezpieczenie przepięciowe będą w stanie uchronić falownik nie tylko przez wyładowaniami atmosferycznymi, ale również przed ewentualnymi przepięciami ze strony modułów fotowoltaicznych (strona DC).

Montaż konstrukcji

Uchwyty montażowe modułów fotowoltaicznych powinny być dokręcone z odpowiednim momentem, którego wartość zaleca producent konstrukcji montażowej. W przypadku zbyt słabego dokręcenia modułów mogą one zostać zrzucone z dachu w wyniku występowania wiatrów. Z drugiej strony zbyt mocne przykręcenie uchwytów montażowych może spowodować powstanie pęknięć płytek krzemowych (będzie to skutkowało trwałym obniżeniem wydajności modułu fotowoltaicznego).

Kalkulatory dla instalatorów fotowoltaiki

Podstawowe wyposażenie instalacji fotowoltaicznych (falowniki i moduły) wykonywane są w klasie ochronne IP65. Dlatego falowniki powinny być montowane w ten sposób, aby nie padało na nie bezpośrednio promieniowanie słoneczne oraz deszcz. Jednocześnie warto zapewnić takie warunki ich pracy, aby występowała wymiana powietrza, która zapewnia ich chłodzenie. Również moduły fotowoltaiczne założone na dachu skośnym powinny być zamontowane w ten sposób, aby występowała szczelina między nimi a powierzchnią dachu (zapewniająca ich chłodzenie).

Błąd  rezystancji izolacji

Błąd rezystancji izolacji

Kable elektryczne modułów fotowoltaicznych powinny być podłączone w ten sposób, aby wtyczki z jednej strony znajdowały się pod modułami, a z drugiej strony powinny być tak podpięte do konstrukcji montażowej modułów aby nie następowało spływanie wody po nich do wtyczek MC4 i tym samym aby nie występowały upływności (spadek rezystancji izolacji instalacji fotowoltaicznej.

Orientacja modułów fotowoltaicznych

Orientacja modułów fotowoltaicznych

W przypadku posiadania małych powierzchni dachu, na którym możliwe jest rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej, panele fotowoltaiczne mogą być montowane przy różnej orientacji (pion, poziom, orientacja mieszana). Ważne przy tym jest tylko, aby montowane panele fotowoltaicznej miały taki sam kąt nachylenia oraz orientację w stosunku do południa (azymut).

Podczas realizacji inwestycji fotowoltaicznych ważne jest również uwzględnienie wymagań wynikających z przepisów prawnych, które można znaleźć tutaj : Podstawy prawne budowy instalacji fotowoltaicznych

  • Odwiedź nas:

You may also like


Planowanie systemów bateryjnych

Planowanie systemów bateryjnych

W normalnych warunkach energię słoneczną wytworzoną przez instalację fotowoltaiczną można tylko częściowo wykorzystać bezpośrednio w gospodarstwie domowym. Typowe trzyosobowe gospodarstwo domowe, posiadające instalację sieciową o mocy 5 kW, zużywa bezpośrednio około 20 do 30 % energii słonecznej wyprodukowanej przez tą instalację W takim przypadku nadmiar energii słonecznej wypływa do sieci energetycznej (nadwyżka w stosunku do […]

Przeczytaj całość
Wybór systemów grzewczych

Wybór systemów grzewczych

Planując ogrzewać dom lub mieszkanie w sposób przyjazny dla środowiska, przy wyborze systemu grzewczego należy zwrócić szczególną uwagę na emisję CO2 źródła energii. Dwutlenek węgla powstaje na przykład podczas spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny. Przy wysokich stężeniach dwutlenek węgla (CO2) jest nie tylko szkodliwy dla mieszkańców, ale także sprzyja […]

Przeczytaj całość