Liczba faz w instalacji fotowoltaicznej

13 sierpnia, 2020   /   : PROSUN  / Kategorie :  Elementy instalacji fotowoltaicznej, Energia słoneczna, Fotowoltaika, Inwerter fotowoltaiczny
Typ instalacji fotowoltaicznej

Wybór rodzaju instalacji fotowoltaicznej między jedną lub trzema fazami sprowadza się do ustalenia struktury zużycia energii. Jeśli mamy podłączoną do naszego budynku instalację jednofazową, wtedy możemy rozważyć rozbudowę jej do trzech faz – prace takie realizuje dla nas firma energetyczna, do której musimy złożyć odpowiedni wniosek.
Dzięki zmianie instalacji z jednofazowej na trójfazową będziemy mieli możliwość zwiększenia mocy przyłączeniowej do nawet 50 kW. Moc instalacji fotowoltaicznej będzie ograniczona jedynie mocą jaką mamy zadeklarowaną w naszej umowie z firmą energetyczną.

Przy jednej fazie moc instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć wartości 3,68 kW (tylko taką moc możemy wyprowadzić do sieci na jednej fazie).

Przy tej okazji, jeśli podłączamy instalację fotowoltaiczną na jednej fazie to powinniśmy to zrobić na tej fazie, na której jest najniższa wartość napięcia (można założyć, że na pozostałych fazach podłączone zostało już więcej instalacji fotowoltaicznych jednofazowych).

Gdy już będziemy dysponowali instalacją trójfazową w naszym budynku, wtedy będziemy mogli lepiej rozłożyć zużycie energii na różnych fazach (nie będzie problemów z występowaniem przeciążeń). Zwykle na jednej fazie moc przyłączeniowa budynku nie przekracza 6 – 8 kW, przy trzech fazach moc ta może osiągnąć nawet 50 kW (szczególnie istotne przy stosowaniu różnych odbiorników wymagających dużej mocy jak przepływowe podgrzewacze wody, czy indukcyjne płyty grzewcze).

Typ instalacji fotowoltaicznej

Oczywiście mając podłączoną do budynku sieć trójfazową możemy zastosować falownik jednofazowy, przy czym w takim przypadku musimy go podłączyć do fazy, na której występuje największe obciążenie. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy w stanie zwiększyć zużycie energii elektrycznej bezpośrednio wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną (bez wysyłania jej do sieci elektroenergetycznej).

Przy rozliczeniach prosumenckich z firmą energetyczną możemy odebrać tylko 80 % ilości wyprodukowanej przez nas energii (wartość ta dotyczy instalacji o mocy do 10 kW, przy mocach wyższych wartość energii którą możemy sobie odebrać spada do 70 % mocy wyprodukowanej). Natomiast okres rozliczeniowy obejmuje zwykle pół roku lub rok i samo rozliczenie produkcji i zużycia leży po stronie firmy energetycznej z którą mamy podpisaną umowę.

Podczas planowania wykonania instalacji fotowoltaicznej najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie falownika trójfazowego, dzięki czemu będziemy w stanie zwiększyć udział zużywanej energii elektrycznej, która jest produkowana przez prosumenta (w takim przypadku nie musimy ponosić kosztów związanych z rozliczeniami z firmą energetyczną).

Innym sposobem pozwalającym na zwiększenie udziału zużywanej przez nas energii (wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej) jest zastosowanie falownika hybrydowego. W takim przypadku zamiast wysyłać energię nie zużytą bezpośrednio przez prosumenta, będzie ona magazynowana w bateriach, z których będzie następnie wykorzystywana w sytuacji, gdy nie będzie produkcji z instalacji fotowoltaicznej.
Zastosowanie instalacji hybrydowych przyczynia się również do zwiększenia stabilizacji sieci elektroenergetycznej.

Przy większych mocach instalacji fotowoltaicznych (powyżej 50 kW), nie mamy dużego wybory bo jedyna możliwość to wysyłanie do sieci elektroenergetycznej energii trójfazowej, często po transformacji na średnie napięcie (warunki przyłączenia wydawane są przez operatora energetycznego).

Rodzaj instalacji fotowoltaicznej

Rodzaj instalacji fotowoltaicznej

  • Odwiedź nas:

You may also like


Lokalizacja urządzeń instalacji fotowoltaicznej

Lokalizacja urządzeń instalacji fotowoltaicznej

Urządzenia elektryczne, w tym także poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej, wykonywane są w różnych stopniach ochrony IP, co ma decydujący wpływ na ich lokalizację wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Dane o stopniach ochrony podają informacje o tym w jakich warunkach lokalizacyjnych i środowiskowych mogą pracować elementy instalacji fotowoltaicznej (w szczególności falowniki, zabezpieczenia przepięciowe, wyłączniki p.poż, wyłączniki […]

Przeczytaj całość
Dobre praktyki w fotowoltaice

Dobre praktyki w fotowoltaice

Wartość modułów fotowoltaicznych stanowi największą pozycję kosztową podczas wykonywania instalacji fotowoltaicznej. Warto sprawdzić koszt jednostkowy modułów dostępnych na rynku (PLN/Wp), tak aby uzyskać jak największą moc modułów przy porównywanej cenie jednostkowej. Dzięki temu będziemy w stanie osiągnąć stopniowo niską cenę konstrukcji montażowej (przy tej samej konstrukcji będziemy w stanie zamontować większą moc instalacji fotowoltaicznej lub […]

Przeczytaj całość