Rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych

26 października, 2020   /   : PROSUN  / Kategorie :  podłączeni instalacji fotowoltaicznej, Wydajność instalacji fotowoltaicznej
Rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych

Opierając się na założeniach, że najlepszym kątem pod jakim powinno się montować instalacje fotowoltaiczne jest ok. 35 stopni. Wynika to z faktu, że w tych warunkach promieniowanie pada prostopadle do powierzchni modułów fotowoltaicznych w okresie wiosenno-letnim (kwiecień – sierpień), kiedy moduły fotowoltaiczne pracują najdłużej w ciągu dnia (okres pracy sięga nawet 15- 16 godzin dziennie).

Jednakże nie każdy może położyć moduły pod takim kątem, szczególnie w przypadku gdy chce założyć panele fotowoltaiczne na dachu skośnym. Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe i budowlane najlepszym sposobem rozmieszczenia paneli na dachu skośnym jest położenie ich na powierzchni dachu (pod kątem dachu). Czyli jeśli dach ma nachylenie 25 stopni to nie ma sensu podnosić panele tak aby były nachylone pod najlepszym z możliwych kątów, czyli 35 stopni.

Ile w takim razie możemy stracić na uzysku energii z elektrowni fotowoltaicznej, jeśli umieścimy moduły pod innym kątem niż 35 stopni? Okazuje się, że w przedziale 20 – 40 stopni różnice w uzysku nie są zbyt wysokie i dochodzą do ok. 10 – 15 %.

Tutaj można sprawdzić jaki będzie uzysk z elektrowni fotowoltaicznej umieszczonej w stosunku do słońca po różnymi kątami:

Zatem nie dziwi sytuacja, że instalacje na car porcie, która będzie nachylona pod kątem 15 stopni, wcale nie będzie tak mało produkowała (w stosunku do optymalnego nachylenia to będzie strata rzędu 15 %). Natomiast kąt 5 stopni jest na tyle niewielki, że można swobodnie wjeżdżać pod car port samochodem.

Innym istotnym parametrem jest również drugi z elementów opisujących położenie instalacji fotowoltaicznej czyli azymut. Azymut czyli odchylenie osi kierunku południowego rozmieszczenia instalacji fotowoltaicznej może mieć wartość od – 180 do 180, przy czym wartość 0 odpowiada kierunkowi południowemu.

Zatem w przypadku instalacji fotowoltaicznych okazuje się, że nawet kierunek północny możliwy jest do wykorzystania (można na nim mieć całkiem ciekawe uzyski energii), jeśli tylko kąt nachylenia dachu nie będzie zbyt wysoki (max. 25 stopni). Czasami jeśli mamy problem z dostępnością powierzchni skierowanej na południe to warto zastanowić się nad wykorzystanie powierzchni skierowanej na wschód, zachód, czy też północ.

Tutaj można sprawdzić jaka powinna być odległość między rzędami modułów fotowoltaicznych w instalacjach montowanych na płaskich podwierzchniach (gruntowe lub dachy płaskie):

W przypadku instalacji naziemnych najczęściej stosuje się nachylenie instalacji pod kątem 30-35 stopni, natomiast przy instalacjach balastowych najbardziej optymalnym kątem nachylenia jest 15 stopni. Wynika to z faktu, że instalacje balastowe zakłada się głównie na dachach płaskich i przy kącie q5 stopni można uzyskać stosunkowo największą wydajność całej instalacji fotowoltaicznej.

Rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych

  • Odwiedź nas:

You may also like


Straty energii w instalacji fotowoltaicznej

Straty energii w instalacji fotowoltaicznej

Wydajność nowoczesnych systemów fotowoltaicznych znacznie wzrosła w ostatnich latach dzięki stałej optymalizacji technologii produkcji modułów fotowoltaicznych oraz falowników. Jednocześnie niewłaściwie zaprojektowana i/lub wykonana instalacja fotowoltaiczna to potencjalnie wysokie straty, które negatywnie wpłyną na ilość produkowanej energii elektrycznej. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na prawidłowe dobranie przekrojów przewodów, zarówno po stronie DC, jak również AC. […]

Przeczytaj całość
Orientacja modułów fotowoltaicznych

Orientacja modułów fotowoltaicznych

Rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych na dachu budynku lub na konstrukcji gruntowej może zostać zrealizowane w orientacji poziomej lub pionowej. Na pierwszy rzut oka wydawało by się, że orientacja modułów fotowoltaicznych nie powinna mieć znaczenia, a jednak w praktyce jest zupełnie inaczej. Okazuje się, że najczęstszą orientacją modułów fotowoltaicznych występującą w praktyce jest pion. Oczywiście ma ona […]

Przeczytaj całość