Serwisowanie instalacji fotowoltaicznej

6 listopada, 2020   /   : PROSUN  / Kategorie :  Przegląd instalacji fotowoltaicznej, Termografia, ubezpieczenie
Serwis instalacji fotowoltaicznej

Serwisowanie instalacji fotowoltaicznych jest bardzo istotnym elementem ich bezpieczeństwa i opłacalności. Z jednej strony serwisowanie może pozwolić na wczesne usunięcie problemów związanych z ewentualnymi zagrożeniami bezpieczeństwa (pożar, porażenie prądem). Ale z drugiej strony to również zapewnienie opłacalności inwestycji. Po pierwsze dlatego, że możemy wyprzedzająco znaleźć przypadki ewentualnego przestoju pracy instalacji, związanego z potencjalnym uszkodzeniem jej elementów (falownika, kabli, modułów).

Kalkulatory dla instalatorów fotowoltaiki

W przypadku samych modułów fotowoltaicznych to przede wszystkim czyszczenie powierzchni szyby, tak aby nie występowały nieprzewidziane straty uzysków energii elektrycznej.

Serwis instalacji fotowoltaicznej

W ramach czynności serwisowych instalacji fotowoltaicznej warto wykonać:
– kontrolę wzrokowa wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej (falownik, moduły fotowoltaiczne, elementy zabezpieczeń, stan uziemienia,, przewody DC),
– przeprowadzić kontrolę wzrokową kabli DC (uszkodzenia powierzchni przewodów, wejść do budynku),
– przeprowadzić kontrolę wzrokową powierzchni modułów, w razie konieczności przeprowadzić czyszczenie modułów,
– przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji strony DC,
– sprawdzić funkcjonalność działania wyłączników bezpieczeństwa (p.poż, DC),
– przełączyć przynajmniej 10 razy wyłącznik DC przy niskim prądzie (aby usunąć nalot na stykach wyłącznika),
– wykonać pomiary napięć obwodu otwartego występujących na poszczególnych stringach strony DC (sprawdzić, czy nie występują zbyt duże spadki),
– wykonać kontrolę temperatury pracy elementów instalacji przy pomocy kamery termowizyjnej (moduły, falownik, przewody, wyłączniki, elementy zabezpieczeń).

Serwisowanie instalacji fotowoltaicznej

Prace serwisowe powinny być przeprowadzone przynajmniej raz w roku i warto je zlecieć wyspecjalizowanej firmie, posiadającej odpowiedni sprzęt do ich wykonania.

Najlepszym okresem do przeprowadzenia prac serwisowych oraz przeglądu instalacji fotowltaicznej to okres wczesnej jesieni, czyli po okresie największych obciążeń instalacji fotowoltaicznej.

Dla każdej instalacji fotowoltaicznej okresem największej próby jest okres letni, kiedy to występują najcięższe warunki jej pracy (słońce “pracuje” co najmniej 10 godzin, cała instalacja znajduje się w podwyższonych temperaturach, okresowo przekraczających 30 C), a do tego wszystkiego jeszcze występują okresy jej pracy przy prądzie znamionowych DC, przekraczającym wartość 10 A. Takie warunki pracy sprawiają, że instalacja fotowoltaiczna może się uszkodzić, ale przy okazji może być zagrożeniem zarówno dla życia ludzkiego, jak również być przyczyną wystąpienia pożaru.

Dlatego warto przeprowadzać okresowe przeglądy, również po to, aby w przyszłości firma ubezpieczeniowa nie miała wątpliwości na wypadek wystąpienia sytuacji losowej (np. pożaru instalacji fotowoltaicznej oraz domu).

Serwis instalacji fotowoltaicznej

  • Odwiedź nas:

You may also like


Termografia w fotowoltaice

Termografia w fotowoltaice

Termografia jest procesem wykorzystującym promieniowanie elektromagnetyczne w paśmie podczerwieni o długości fali od ok. 900 do 1.400 nm do obrazowania promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne. Badanie termograficzne wykonuje się przy pomocy kamer termowizyjnych. Dzięki termografii możemy badać różnice temperatur ciał stałych i na tej podstawie możemy: – analizować straty ciepła w budynkach (audit energetyczny), […]

Przeczytaj całość
Monitoring i nadzór instalacji fotowoltaicznej

Monitoring i nadzór instalacji fotowoltaicznej

Nadzór instalacji fotowoltaicznej najczęściej realizowany jest za pośrednictwem układów monitoringu, które wykonują następujące podstawowe działania: – zapis podstawowych parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej, – nadzór podstawowych parametrów pracy instalacji i porównanie ich z parametrami wzorcowymi, a w przypadku stwierdzenia odchyleń informowanie o nich operatora instalacji, – wizualizacja danych instalacji fotowoltaicznej. Bardzo często parametry pracy instalacji fotowoltaicznej […]

Przeczytaj całość