Wydajność instalacji fotowoltaicznej

15 lutego, 2021   /   : PROSUN  / Kategorie :  Wydajność instalacji fotowoltaicznej
Symulator instalacji fotowoltaicznej

Wydajność instalacji fotowoltaicznej uzależniona jest przede wszystkim od ilości paneli fotowoltaicznych oraz od mocy znamionowej falownika, przy czym nie są to jedyne czynniki wpływające na osiąganą produkcję energii elektrycznej.
Nawet jeśli nasz falownik ma moc znamionową wynoszącą na przykład 5 kW, to moc chwilowa uzależniona jest od wielu czynników, w szczególności:
-> zachmurzenia (największą energię przenosi promieniowanie słoneczne, widmo ultrafioletowe, dużo mniejsza energia występuje w świetle widzialnym),
-> temperatury zewnętrznej (temperatura paneli fotowoltaicznych),
-> położenia słońca na horyzoncie (azymut),
-> pory roku (kąta nachylenia słońca w stosunku do ziemi),
-> kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych (optymalna wartość wynosi w przedziale 30 – 35 stopni),
-> przekroju przewodów po stronie DC i AC (straty cieplne, elektryczne),
-> występowania zacienienia paneli fotowoltaicznych (zacienienie bardzo znacząco obniża wydajność instalacji fotowoltaicznej) .

Falowniki stale dopasowują się z produkcją energii do warunków zewnętrznych, dlatego występują tak różne wartości produkowanej energii elektrycznej (wartości chwilowe). Warto mieć na uwadze również fakt, że część energii produkowanej przez falownikpochodzi z paneli fotowoltaicznych, dlatego zanim zacznie się produkcja energii elektrycznej do sieci energetycznej, to w pierwszej kolejności muszą być zasilone układy wewnętrzne falownika (monitoring, pomiary parametrów pracy).

Moc znamionowa jest wartością, która jest maksymalną możliwą do wytworzenia przez instalację fotowoltaiczną (niezależnie od przewymiarowania instalacji modułów fotowoltaicznych). Większość czasu pracy falownik pracuje z mocą niższą od wartości znamionowej.

W mniejszym stopniu wydajność chwilowa instalacji fotowoltaicznej zależy również od rodzaju zastosowanego sprzętu (parametry modułów fotowoltaicznych i falownika),. czystości powierzchni paneli fotowoltaicznych, ich zużycia (okresu od ich zamontowania) czy orientacji paneli fotowoltaicznych (położenie poziome lub pionowe).

W przypadku instalacji gruntowych może mieć znaczenie wykorzystanie technologii specjalnych, wśród których bardzo ciekawym rozwiązaniem są moduły typu BIFACIAL (pracują z dwóch stron panelu fotowoltaicznego, przy czym od strony puszek podłączeniowych wzrost uzysków może wynosić nawet 30 %).

Pora roku ma dodatkowy wpływ na wydajność chwilową instalacji fotowoltaicznej w związku z występowaniem ściegu (pokrycie powierzchni modułów fotowoltaicznych śniegiem praktycznie wyłącza produkcję energii elektrycznej). Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie instalacji gruntowej (mamy możliwość ręcznego czyszczenia paneli fotowoltaicznych).
Słońce zdecydowanie dłużej pracuje latem (czas pracy to nawet kilkanaście godzin dziennie, natomiast zimą ten czas pracy to tylko kilka godzin dziennie).

Dlatego chcąc prawidłowo ocenić skuteczność pracy naszej instalacji fotowoltaicznej nie jest istotne jaką osiąga ona wydajność chwilową, bo najważniejszy jest uzysk osiągany po 12 miesiącach roku – powinien wynosić około 1000 godzin pracy przy parametrach znamionowych (moc paneli fotowoltaicznych). Tylko ta wartość ma sens, bo osiągnięcia chwilowe nie są tutaj miarodajne. Oczywiście możemy troszkę podnieść te wartości czyszcząc panele fotowoltaiczne z zabrudzenia, czy z warstwy śniegu, ale będą to dodatkowe uzyski (ponad 1000 godzin rocznie).

Symulator instalacji fotowoltaicznej

  • Odwiedź nas:

You may also like


Rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych

Rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych

Opierając się na założeniach, że najlepszym kątem pod jakim powinno się montować instalacje fotowoltaiczne jest ok. 35 stopni. Wynika to z faktu, że w tych warunkach promieniowanie pada prostopadle do powierzchni modułów fotowoltaicznych w okresie wiosenno-letnim (kwiecień – sierpień), kiedy moduły fotowoltaiczne pracują najdłużej w ciągu dnia (okres pracy sięga nawet 15- 16 godzin dziennie). […]

Przeczytaj całość
Straty energii w instalacji fotowoltaicznej

Straty energii w instalacji fotowoltaicznej

Wydajność nowoczesnych systemów fotowoltaicznych znacznie wzrosła w ostatnich latach dzięki stałej optymalizacji technologii produkcji modułów fotowoltaicznych oraz falowników. Jednocześnie niewłaściwie zaprojektowana i/lub wykonana instalacja fotowoltaiczna to potencjalnie wysokie straty, które negatywnie wpłyną na ilość produkowanej energii elektrycznej. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na prawidłowe dobranie przekrojów przewodów, zarówno po stronie DC, jak również AC. […]

Przeczytaj całość