Lokalizacja urządzeń instalacji fotowoltaicznej

29 kwietnia, 2021   /   : PROSUN  / Kategorie :  Błędy w instalacjach fotowoltaicznych, Inwerter fotowoltaiczny
Stopień ochrony IP

Urządzenia elektryczne, w tym także poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej, wykonywane są w różnych stopniach ochrony IP, co ma decydujący wpływ na ich lokalizację wewnątrz lub na zewnątrz budynku.

Dane o stopniach ochrony podają informacje o tym w jakich warunkach lokalizacyjnych i środowiskowych mogą pracować elementy instalacji fotowoltaicznej (w szczególności falowniki, zabezpieczenia przepięciowe, wyłączniki p.poż, wyłączniki bezpieczeństwa, złączki elektryczne). Odpowiednie wykonanie sprowadza się do zastosowania różnych elementów podłączeniowych przewody i kable (takich jak dławiki, wtyczki, wpusty).

Oznaczenie stopnia ochrony składa się z liter IP, dwóch cyfr podstawowych i z dwóch liter dodatkowych.

Stopień ochrony IP

Stopień ochrony IP

Pierwsza cyfra podstawowa zgodnie z PN-EN 60529:2003 oznacza stopień ochrony, w szczególności:
Stopień ochrony IP
Druga cyfra podstawowa zgodnie z PN-EN 60529:2003 oznacza ochronę przed przenikającą wodą, w szczególności:
Stopień ochrony IP
W przypadku cyfry podstawowej możliwe jest również zastosowanie litery ?X? zamiast liczby, co oznacza, że odporność na wodę nie została określona.
Pierwsza litera dodatkowa podaje informacje dotyczące zakresu ochrony przed niebezpiecznymi częściami urządzenia, natomiast druga litera dodatkowa mówi o dodatkowych informacjach związanych z typem urządzenia i jego klasą odporności na warunki zewnętrzne.
Litera dodatkowa pierwsza, zgodnie z PN-EN 60529:2003, oznacza:
A – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni (istnieje konieczność zastosowania odpowiednich odstępów do części niebezpiecznych urządzenia przy użyciu próbnika dostępu w o średnicy 50mm do każdego z otworów w obudowie).
B – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palca probierczego mającego średnicę 12,5mm i długość 80mm
C – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem (próbnika dostępu- pręta o średnicy 2,5mm i długości 100mm)
D – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem (w postaci drutu o średnicy 1mm i długości 100 mm)

Druga litera dodatkowa, zgodnie z PN-EN 60529:2003, oznacza:
H – aparaty wysokiego napięcia
M – badania szkodliwych efektów wnikania wody, gdy ruchome części urządzenia (np wirnik maszyny wirującej) są w ruchu
S – badania szkodliwych efektów wnikania wody, gdy ruchome części urządzenia (np wirnik maszyny wirującej) są nieruchome
W – nadaje się do stosowania w określonych warunkach pogodowych przy zapewnieniu dodatkowych zabiegów lub środków ochrony

Kalkulatory dla instalatorów fotowoltaiki

W przypadku urządzeń stosowanych w instalacjach fotowlotaicznych najczęściej stosowane jest następujące wykonanie urządzeń:
IP20 – falowniki off-gridowe, które mogą być stosowane w pomieszczeniach
IP55 – baterie litowo-jonowe, posiadają odporność na pyły, jednakże mają ograniczoną odporność na opady deszczu
IP65 – falowniki sieciowe lub hybrydowe, zabezpieczenia przepięciowe oraz baterie litowo-jonowe, które posiadają zabezpieczenie przed skraplaniem się wody i kroplami
IP66 – wyłączniki przeciwpożarowe, falowniki sieciowe wykazujące odporność na strumień wody pod ciśnieniem
IP67, IP68 – wtyczki podłączeniowe, wyłączniki bezpieczeństwa, które można zanurzać w wodzie

Prawidłowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej wymaga właściwego dobrania miejsc montażu wszystkich jej elementów, tak aby w przyszłości nie występowały problemy związane ich uszkodzeniem oraz z ewentualnymi problemami z gwarancją urządzeń instalacji fotowoltaicznej.

Dlatego wybierając miejsce montażu oprócz stopnia ochrony warto również zwrócić uwagę na zakres temperatury pracy poszczególnych urządzeń instalacji fotowoltaicznej.

Stopień ochrony IP

  • Odwiedź nas:

You may also like


Błędy wykonania instalacji gruntowych

Błędy wykonania instalacji gruntowych

Planując budowę instalacji gruntowy musimy zwrócić uwagę na wiele czynników, które są bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, prawidłowości wykonania oraz ewentualnych szkód. Podłoże na którym powstaje instalacja fotowoltaiczna musi zostać tak przygotowane, aby ograniczać zarastanie konstrukcji i modułów fotowoltaicznych. Z drugiej strony musimy mieć możliwość koszenia traw i innych roślin, które będą miały możliwość […]

Przeczytaj całość
Liczba faz w instalacji fotowoltaicznej

Liczba faz w instalacji fotowoltaicznej

Wybór rodzaju instalacji fotowoltaicznej między jedną lub trzema fazami sprowadza się do ustalenia struktury zużycia energii. Jeśli mamy podłączoną do naszego budynku instalację jednofazową, wtedy możemy rozważyć rozbudowę jej do trzech faz – prace takie realizuje dla nas firma energetyczna, do której musimy złożyć odpowiedni wniosek. Dzięki zmianie instalacji z jednofazowej na trójfazową będziemy mieli […]

Przeczytaj całość