Błędy wykonania instalacji gruntowych

14 listopada, 2021   /   : PROSUN  / Kategorie :  Błędy w instalacjach fotowoltaicznych, Konstrukcja wsporcza instalacji fotowoltaicznej
Konstrukcja gruntowa - koszenie traw.

Planując budowę instalacji gruntowy musimy zwrócić uwagę na wiele czynników, które są bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, prawidłowości wykonania oraz ewentualnych szkód.

Podłoże na którym powstaje instalacja fotowoltaiczna musi zostać tak przygotowane, aby ograniczać zarastanie konstrukcji i modułów fotowoltaicznych. Z drugiej strony musimy mieć możliwość koszenia traw i innych roślin, które będą miały możliwość zasłaniania modułów fotowoltaicznych, zmniejszając tym samym uzyski osiągane przez instalację fotowoltaizną.

Konstrukcja gruntowa - moduły fotowoltaiczne

Dobór modułów fotowoltaicznych przy konstrukcji gruntowej może mieć bardzo istotne znaczenie, szczególnie w przypadku gdy mamy do dyspozycji mało miejsca lub chcielibyśmy obniżyć koszty wykonania całej instalacji. W takim przypadku warto sięgnąć po moduły bifacialne, które pracują również z od strony puszek przyłączeniowych (są w stanie wytworzyć dodatkowo nawet 30 % więcej energii niż moduły monofacialne).

Konstrukcja gruntowa falownik

Konstrukcja gruntowa falownik

Najlepszym miejscem montażu falowników jest konstrukcja wsporcza, bezpośrednio pod panelami fotowoltaicznymi. Większość falowników wykonana jest w stopniu ochrony umożliwiających pracę na zewnątrz, dlatego lokalizacja falownika w miejscu suchym i osłoniętym przed deszczem oraz śniegiem będzie idealna.

Kalkulatory dla instalatorów fotowoltaiki

Nie zaleca się prowadzenia przewodów DC na długie odległości (szczególnie znajdujących się pod wysokim napięciem). Falownik umieszczony pod panelami fotowoltaiczny będzie miał dobre chłodzenie, jak również będzie stosunkowo słabo nagrzewany.

Błędy grunt - kotwienie

Błędy grunt – kotwienie

Podczas wyboru lokalizacji pierwszym krokiem jest sprawdzenie podłoża, na którym ma powstać instalacji – ma ono ogromne znaczenie przy wyborze rodzaju konstrukcji gruntowej. Z jednej strony konstrukcja gruntowa jest bardzo droga w porównaniu do konstrukcji dachowych, ale z drugiej strony bez sprawdzenia warunków gruntowych, przy wyborze niewłaściwego rodzaju kotwienia cała konstrukcja wraz z instalacją fotowoltaiczną mogą ulec uszkodzeniu.

Konstrukcja gruntowa - odgromienie

Konstrukcja gruntowa – odgromienie

Konstrukcja gruntowa wraz z modułami fotowoltaicznymi powinny zostać prawidłowo uziemiona, jak również warto zaplanować na niej montaż odgromników. Moduły fotowoltaiczne zwykle są w stanie przenieść napięcia rzędu 1500 V,

Konstrukcja gruntowa - bezpieczeństwo

Konstrukcja gruntowa – bezpieczeństwo

Kradzieże oraz wandalizm to pojęcie które również musimy wziąć pod uwagę budując instalację gruntową. W szczególności gdy będzie ona zlokalizowana w miejscu, gdzie nie będziemy przebywali na stałe. Dlatego warto pomyśleć o ogrodzeniu całej instalacji, jak również o zamontowaniu systemu monitoringu oraz systemów alarmowych.

Instalacje gruntowe - błędy wykonania

Instalacje gruntowe – błędy wykonania

W przypadku instalacji gruntowych podobnie jak przy instalacjach dachowych musimy unikać okresowego zacienienia, czy to od budynków, słupów energetycznych czy też od drzew znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie instalacji fotowoltaicznej. Straty związanie z występowaniem zacienienia mogą przekroczyć nawet 30 % planowanych uzysków.

Błędy instalacji gruntowych

Łącząc panele fotowoltaiczne należy zwrócić uwagę na sposób podwieszenia przewodów i miejsce rozmieszczenia wtyczek połączeniowych. Dobrze wykonana instalacja to trwałe przymocowanie przewodów DC, na przykład do konstrukcji, przy pomocy opasek bindowych. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na miejsce przymocowania wtyczek do konstrukcji w stosunku do szczelin międzymodułowych (tak aby wtyczki nie znajdowały się w miejscu szczelin i aby woda do nich nie przenikała).

Błędy instalacji gruntowych

Montując moduły fotowoltaiczne bezpośrednio na ziemi, trzeba zwrócić uwagę aby nie zarastała ich trawa i tym samym aby nie występowały Hot Spot-y, które będzie ograniczały produkcję energii elektrycznej w skali roku.
Na zdjęciu pokazano również nieprawidłowe podłączenie przewodów między modułami (swobodnie zwisają i jednocześnie wtyczki mogą dotykać ziemi).

Błędy instalacji gruntowych

Nie ulega wątpliwości, że  instalacje fotowoltaiczne zamontowane na trakerach  (tzw. systemy nadążne) są w stanie wyprodukować zdecydowanie więcej energii elektrycznej niż zwykłe instalacje gruntowe, ale porównując poniesione koszty może się okazać, że opłacalność takiej inwestycji znacznie się pogorszy (wydłuży okres zwrotu). Instalacje nadążne szczególnie polecane są w sytuacji, gdy inwestor nie ma odpowiednich warunków lokalizacyjnych.

  • Odwiedź nas:

You may also like


Lokalizacja urządzeń instalacji fotowoltaicznej

Lokalizacja urządzeń instalacji fotowoltaicznej

Urządzenia elektryczne, w tym także poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej, wykonywane są w różnych stopniach ochrony IP, co ma decydujący wpływ na ich lokalizację wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Dane o stopniach ochrony podają informacje o tym w jakich warunkach lokalizacyjnych i środowiskowych mogą pracować elementy instalacji fotowoltaicznej (w szczególności falowniki, zabezpieczenia przepięciowe, wyłączniki p.poż, wyłączniki […]

Przeczytaj całość
Błędy wykonania instalacji fotowoltaicznych na budynkach

Błędy wykonania instalacji fotowoltaicznych na budynkach

Błędy wykonania instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków wpływają zarówno na osiągane uzyski, ale w najgorszym przypadku mogą doprowadzić nawet do pożaru instalacji fotowoltaicznej oraz obiektu na którym się znajduje. Podczas planowania rozmieszczenia instalacji fotowoltaicznej musimy zwrócić uwagę na szereg elementów, które mogą stanowić ograniczenia możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej. W takich przypadkach warto rozważyć alternatywne opcje […]

Przeczytaj całość

PRO-SUN energia ze słońca.