Ślad węglowy

8 stycznia, 2022   /   : PROSUN  / Kategorie :  CO2, Czyste powietrze
Ślad węglowyy CO2

Ślad węglowy (carbon foodprint) umożliwia firmom pokazanie zaangażowania w ochronę klimatu oraz określa wpływ ich produktów i usług na klimat w trakcie całego cyklu życia produktu. Firmy, które znają swój ślad węglowy, wiedzą, jakie działania lub procesy produkcyjne generują dużo CO2 i mogą zmniejszyć zużycie energii. Optymalizacje zużycia energii mogą przyczyniać się do zmniejszenia kosztów i jednocześnie do poprawy efektywności energetycznej firmy.

Ślad węglowy znany również jako jako miara zanieczyszczenia środowiska określa całkowitą ilość CO2 wyemitowanego podczas całego cykl życia produktu. Może być obliczany na różnych poziomach w szczególności do gospodarstw domowych, firmy, produktów i usług.

Wszystkie emisje gazów cieplarnianych, które wpływają na klimat, są zawarte w śladzie węglowym, co oznacza że oprócz dwutlenku węgla (CO2) uwzględnione są również inne istotne są gazy cieplarniane, takie jak metan (CH4) lub podtlenek azotu (N2O).

Firmy mają dwie możliwości sporządzenia bilansu gazów cieplarnianych. Pierwszy bierze pod uwagę ślad węglowy całej firmy. Drugie podejście uwzględnia i ocenia szkody klimatyczne, które generuje pojedynczy produkt i nosi nazwę ślad węglowy produktu (product carbon footprint).

Korporacyjny ślad węglowy (corporate carbon footprint, w skrócie CCF), opisuje wszystkie emisje gazów cieplarnianych związanych z przedsiębiorstwem (w ekwiwalentach CO2). Rozróżnia się emisje bezpośrednie i pośrednie. Emisje bezpośrednie to emisje własne CO2 firmy. Obejmują one emisje spowodowane na przykład przez procesy produkcyjne, flotę pojazdów lub administrację firmy.

Ślad węglowy

Emisje pośrednie wynikają z produkcji energii elektrycznej, gazu ziemnego i ogrzewania miejskie oraz emisje wynikające z występowania emisji generowanej przez strony trzecie (zakup surowców, usługi transportowe, marketing).

Ślad węglowy odnosi się również do każdego mieszkańca ziemi. Ma na niego wpływ to co jemy, jakimi środkami komunikacji się poruszamy, w jakim mieszkamy domu, jak spędzamy wolny czas oraz jakie produkty kupujemy i jak z nich korzystamy.

Tworzenie świadomości na temat emisji gazów cieplarnianych występujących w całych łańcuchach produktowych może przyczynić się do zmniejszenia emisji, począwszy od produkcji, przez transport surowców i produktów, a kończąc na świadomym użytkowaniu produktów przez każdego mieszkańca ziemi.

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora śladu węglowego:

  • Odwiedź nas:

You may also like


Bilans ekologiczny instalacji fotowoltaicznej

Bilans ekologiczny instalacji fotowoltaicznej

Dwutlenek węgla CO2 to gaz cieplarniany, który,  ma wpływ na zmiany klimatyczne występujące na świecie. W procesach ziemskich ogromne ilości dwutlenku węgla są nieustannie wymieniane między atmosferą a innymi magazynami (morzem, glebą, organizmami żywymi) ? wytworzony lub rozpuszczony CO2 i związany CO2 są zrównoważone. Od  początku ery  industrializacyjnej (II połowa XIX wieku) ludzie przyczyniają się […]

Przeczytaj całość
Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze jest kompleksowym planem działań zaprojektowany w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program obejmuje istniejących również nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób […]

Przeczytaj całość

PRO-SUN energia ze słońca.