Zużycie energii przez prosumenta

5 lutego, 2022   /   : PROSUN  / Kategorie :  bateria akumulatorów, Instalacja fotowoltaiczna
Zużycie energii elektyrcznej

Prosumenci chcąc prawidłowo ocenić pracę instalacji fotowoltaicznej muszą wziąć  pod uwagę szereg czynników oraz danych, które w większości dostępne są dla każdego posiadacza instalacji fotowoltaicznej.

Wielkość produkcji można uzyskać za pośrednictwem aplikacji lub na wyświetlaczu falownika, gdzie podawana jest całkowita produkcja energii elektrycznej od początku jego uruchomienia oraz ewentualnie produkcja dzienna.

Zwykle wielkość produkcji odczytana na wyświetlaczu falownika nie jest równa ilości energii wysłanej do sieci energetycznej. Wynika to z faktu, że zwykle energia elektryczna przed wysłaniem do sieci energetycznej może zostać zużyta w gospodarstwie domowym i wtedy nie jest rozliczana jako wysłana do sieci energetycznej.

Dlatego aby prawidłowo zbilansować ilości energii wyprodukowanej, zużytej oraz wysłanej do sieci energetycznej prosument musi wziąć pod uwagę wskazania różnych mierników i urządzeń pomiarowych energii.

Zużycie energii elektyrcznej

Do prawidłowej oceny energii wysłanej do sieci można wykorzystać dwukierunkowy licznik energii elektrycznej zainstalowany na przyłączu budynku przez operatora energetycznego (z którym prosument ma podpisaną umowę na zakup i sprzedaż energii elektrycznej).

Dwukierunkowe liczniki energii elektrycznej dokonują wielu pomiarów parametrów energii elektrycznej, natomiast dla prosumenta najważniejsze to parametr:

1.8.0 – ilość energii zużytej przez prosumenta

2.8.0 – ilość energii wysłanej przez prosumenta do sieci energetycznej

Ostatnia cyfra oznacza różne strefy czasowe związane odpowiednio ze zużyciem oraz wysłaniem energii elektrycznej (zwykle mamy do dyspozycji 3 strefy czasowe). Tym samym parametry 1.8.1, 1.8.2 oraz 1.8.3 mówią o ilości energii elektrycznej zużytej w różnych strefach czasowych, podobnie jak to jest z energia wysłaną przez prosumenta do sieci energetycznej w różnych porach dnia (parametry 2.8.1, 2.8.2 oraz 2.8.3).

Zużycie energii elektyrcznej

Sposób rozliczeń z operatorem energetycznym wynika z podpisanej z nim umowy przez prosumenta i obejmuje takie parametry jak okres rozliczeniowy (roczny, półroczny) oraz liczbę stref czasowych wynikających z taryfy umownej (np. G12, G11).

Przy tej okazji należy wspomnieć, że żaden z powyższych parametrów (1.8.0 oraz 2.8.0) nie przekazuje informacji na temat zużytej energii, która została wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną prosumenta.

Czasami aby lepiej panować nad ilościami energii produkowanej, zużytej i wysłanej do sieci prosumenci mogą zamontować niezależne liczniki energii elektrycznej (w szczególności energii zużytej i jednocześnie wyprodukowanej przez prosumenta). Niektórzy producenci falowników umożliwiają integrację takich liczników w ich systemy nadzoru nad instalacjami fotowoltaicznymi i wtedy mamy dostęp do wszystkich danych o energii elektrycznej w jednym miejscu.

Wielu producentów falowników oferuje możliwość blokady eksportu energii elektrycznej do sieci i w takim przypadku instalacja fotowoltaiczna będzie pracowała jak elektrownia wyspowa (nie będzie występował eksport energii do sieci, pomimo, że elektrownia fotowoltaiczna będzie w stanie produkować energię elektryczną). W takich przypadkach można rozważyć zastosowanie bateryjnych falowników sieciowych (nadwyżki energii magazynują w akumulatorach) lub inteligentne sterowanie zużyciem energii elektrycznej (na przykład rozwiązania Smart Home).

Zużycie energii elektyrcznej

  • Odwiedź nas:

You may also like


Zagrożenia występujące w instalacjach fotowoltaicznych

Zagrożenia występujące w instalacjach fotowoltaicznych

Instalacje fotowoltaiczne emitują pola elektryczne i magnetyczne w różnych zakresach częstotliwości, a ich rodzaj i wielkość przede wszystkim zależy od elementu instalacji fotowoltaicznej, w szczególności: 1) Moduły fotowoltaiczne na które pada promieniowanie słoneczne zamieniają je na energię elektryczną. Moduły będąc źródłem prądu stałego i napięcia stałego są też źródłem pól elektrostatycznych i magnetostatycznych. W momencie […]

Przeczytaj całość
Autokonsumcja w fotowoltaice

Autokonsumcja w fotowoltaice

Autokonsumpcja oznacza wykorzystanie energii elektrycznej w miejscu wytworzenia. Tym samym energia elektryczna jest kierowana z instalacji fotowoltaicznej bezpośrednio do odbiorników w domu. Mogą to być różnego rodzaju urządzenia (pralka, piec akumulacyjny, płyta indukcyjna, wentylator), względnie może zostać zmagazynowana w systemie bateryjnym. Systemy fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną z promieniowania słonecznego, jeśli tylko świeci słońce (względnie jest […]

Przeczytaj całość

PRO-SUN energia ze słońca.