Porównanie kosztów wytworzenia energii elektrycznej.

20 września, 2012   /   : PROSUN  / Kategorie :  Energia odnawialna, Energia słoneczna, opłacalność
Porównanie kosztów wytworzenia energii elektrycznej

Cena energii elektrycznej to jeden z ważniejszych składników kosztowych nie tylko przy prowadzeniu działalności gospodarczej, ale również jest jedną z większych pozycji kosztowych budżetów gminnych i miejskich oraz gospodarstw domowych. Przy wzrastających cenach energii stale zmieniają się również warunki prowadzenia działalności gospodarczej – firma musi przenieść wzrost cen energii na klienta lub poprzez prowadzenie działań optymalizacyjnych utrzymać ceny oferowanych wyrobów na nie zmienionym poziomie.

Jeszcze 10 lat temu występowała duża przewaga kosztowa energii konwencjonalnej w stosunku do kosztów wytworzenia energii z instalacji fotowoltaicznej, czy też z elektrowni wiatrowej. Jednakże w ciągu ostatnich 10 lat nastąpił znaczny spadek cen wyposażenia składowego elektrowni fotowoltaiczenej, w szczególności modułów fotowoltaicznych, których cena stanowi około połowy wszystkich kosztów wykonania elektrowni PV (nastąpił znaczny spadek kosztów wykonania elektrowni fotowoltaicznej z około 10.000 PLN/kWp do około 5.000 PLN/kWp). Tym samym powoli koszty wytworzenia energii z energii słonecznej zbliżają się do kosztów wytworzenia energii z paliw stałych.

Przy czym na pewno nie można opierać systemu energetycznego tylko i wyłącznie na energii fotowoltaicznej z uwagi na dostępność energii wytworzonej przez fotowoltaikę na przestrzeni dnia (głównie okres szczytu porannego i częściowo popołudniowego) oraz liczby godzin pracy instalacji fotowoltaicznej w skali roku (ok. 1000 godzin). Oczywiście najlepszą dostępność energii można uzyskać ze źródeł konwencjonalnych (energetyka węglowa, gazowa oraz atomowa), jednakże z uwagi na zmiany popytu na energię w przeciągu dnia, nie można opierać się wyłącznie na tych źródłach (dostępność  w skali roku wynosi ponad 7000 godzin).

Porónanie kosztó wytworzenia

Poziom kosztów energii ma szczególne duże znaczenie na konkurencyjność wszystkich branż energochłonnych, których likwidacja może świadczyć o stopniowej utracie ich konkurencyjności.

W zależności od rodzaju źródła występują różne poziomy kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Ważne przy tym jest, że koszty wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych cały czas spadają, co przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych będzie coraz bardziej umacniało ten sektor energetyki (cena surowców energetycznych takich jak węgiel, uran czy gaz cały czas wzrasta).

Aktualnie cena energii elektrycznej w Polsce znajduje się na poziomie 0,15 EUR/kW (dla odbiorców zasilanych średnim lub wysokim napięciem jest troszkę niższa). Jednakże przy szeroko prowadzonych inwestycjach proekologicznych w energetyce konwencjonalnej (węglowej, atomowej) w bardzo szybkim tempie mogą wzrosnąć ceny energii elektrycznej co może być zabójcze dla całej gospodarki. Koszty produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych (takich jak energetyka węglowa) będą ciągle rosły, z uwagi na fakt, że bardzo dużą część kosztów stanowią wynagrodzenia. Z drugiej strony stale rosną wydatki na certyfikaty CO2, w związku z pogłębiającą się tendencją wzrostową cen tych certyfikatów. Dlatego niestety w dłuższej perspektywie można się spodziewać, że cena energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych będzie stale rosła.Kalkulatory dla instalatorów fotowoltaiki

Z drugiej strony prosument posiadający dobrze zaprojektowaną i wykonaną instalację fotowoltaiczną jest w stanie prawie zupełnie wyzerować wydatki na dostawę energii elektrycznej (ograniczyć do wydatków związanych z dystrybucją, które wynikają z przesunięcia daty zużycia energii elektrycznej w stosunku do daty produkcji).  Ma to szczególnie duże znaczenie w związku z pojawianiem się nowych tendencji w zużyciu energii elektrycznej (klimatyzacja, elektromobilność, rekuperacja, ekologiczne ogrzewanie).

Dlatego z jednej strony tak ważne są działania zmierzające do racjonalizacji zużycia energii elektrycznej, a z drugiej strony prowadzenie polityki gospodarczej, która będzie hamowała wzrost cen głównych mediów (w tym również energii elektrycznej).

Okazuje się, że w Europie występują kraje, w których w ostatnich kilku latach zanotowany został spadek cen energii na przykład Irlandia, Holandia czy Rumunia /źródło: www.ec.europa.eu/.

Jednym z elementów wpływających na spadek cen energii elektrycznej mogą mieć w przyszłości inwestycje w odnawialne źródła energii. Dlatego bezpieczeństwo energetyczne to nie tylko ciągłość zasilania w energię elektryczną, ale również utrzymanie cen energii na konkurencyjnym poziomie. Tym bardziej, że w ciągu ostatnich 10 lat nastąpił prawie dwukrotny spadek kosztów wykonania instalacji fotowoltaicznej i ta tendencja spadkowa w dalszym ciągu jest kontynuowana wraz z odchudzaniem i optymalizowaniem elementów składowych (modułów, konstrukcji, falowników).

Koszty wytworzenia energii elektrycznej

Źródło: na podstawie http://www.energy.eu/

  • Odwiedź nas:

You may also like


Standardy energetyczne budynków

Standardy energetyczne budynków

Standardy wykonania budynków mają znaczenie w działaniach na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Dlatego stworzone zostały ramy prawne mające na celu wspierania działań mających na celu określenie takich standardów w postaci dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED). […]

Przeczytaj całość
Planowanie systemów bateryjnych

Planowanie systemów bateryjnych

W normalnych warunkach energię słoneczną wytworzoną przez instalację fotowoltaiczną można tylko częściowo wykorzystać bezpośrednio w gospodarstwie domowym. Typowe trzyosobowe gospodarstwo domowe, posiadające instalację sieciową o mocy 5 kW, zużywa bezpośrednio około 20 do 30 % energii słonecznej wyprodukowanej przez tą instalację W takim przypadku nadmiar energii słonecznej wypływa do sieci energetycznej (nadwyżka w stosunku do […]

Przeczytaj całość