Inwestycja w zdrowie – OZE?

29 stycznia, 2013   /   : PROSUN  / Kategorie :  CO2, Energia odnawialna, Energia słoneczna, Zanieczyszczenie powietrza
Inwestycja w OZE

W okresie od października do kwietnia każdego roku występują olbrzymie problemy z jakością powietrza, które w dużej mierze związane są ze spalaniem paliw stałych.

Szczególnie widoczne jest to w takich parametrach powietrza jak stężenie pyłu zawieszonego (PM10) oraz (PM2,5). W najbardziej uciążliwych okresach przekroczenie norm wynosi 300% i więcej.

Jak wykazują badania pyły stanowią poważny czynnik chorobotwórczy, osiadając na ściankach pęcherzyków płucnych powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani.

Więcej na temat skutków długookresowego oddziaływania pyłu zawieszonego na organizm ludzki można przeczytać pod adresem:
www.airqualitynow.eu.

Liczba dni w roku 2012 w czasie których występowało przekroczenie normy pyłu zawieszonego (PM10) o ponad 100% (dane obliczone na podstawie Śląskiego Monitoringu Powietrza):
Bielsko-Biała – 61
Cieszyn – 42
Częstochowa – 48
Dąbrowa Górnicza – 66
Gliwice – 123
Katowice – 139
Rybnik – 127
Sosnowiec – 114
Tychy – 98
Wodzisław – 139
Zabrze – 137
Złoty Potok – 39
Żywiec – 129

Można się zastanawiać, jak duży jest udział motoryzacji oraz przemysłu w tym problemie, jednakże niestety tak duże i częste przekroczenia norm pojawiają się wyłącznie w okresie zimowym (w mniejszym stopniu również wiosennym i jesiennym, przy dużych spadkach temperatur zewnętrznych).

Inwestycja w zdrowie

Przypuszczenia te potwierdzają dane zbierane przez Portal www.eea.europa.eu, wg którego spalanie paliw ma największy udział w powstawaniu pyłu zawieszonego w Europie (w Polsce udział ten jest jeszcze wyższy od średniej europejskiej, z uwagi na strukturę paliwową występująca przy ogrzewaniu budynków).

Dodatkowo wraz ze spadkiem temperatur zewnętrznych pogarsza się stan
otaczającego nas powietrza (zwiększa się ilość spalanych paliw stałych
zarówno w piecach gospodarstw domowych, jak również w energetyce zawodowej). Tym samym mieszkańcy coraz bardziej odczuwają tego skutki, czego wynikiem są coraz częściej pojawiające się problemy ze zdrowiem.

Rozwiązaniem tego problemu z jednej strony może być stosowanie
energooszczędnych technologii w budownictwie, a z drugiej strony powszechniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii takich jak:
pompy ciepła,
instalacje solarne (grzewcze),
instalacje fotowoltaiczne.

Szczególnie jest to istotne w obszarach silnie zurbanizowanych, gdzie ilość emitentów na km2 jest olbrzymia i gdzie tym samym powietrze jest najbardziej zanieczyszczone.

Źródło danych: www.stacje.katowice.pios.gov.pl.

Inwestycja w zdrowie

  • Odwiedź nas:

You may also like


Liczba faz w instalacji fotowoltaicznej

Liczba faz w instalacji fotowoltaicznej

Wybór rodzaju instalacji fotowoltaicznej między jedną lub trzema fazami sprowadza się do ustalenia struktury zużycia energii. Jeśli mamy podłączoną do naszego budynku instalację jednofazową, wtedy możemy rozważyć rozbudowę jej do trzech faz – prace takie realizuje dla nas firma energetyczna, do której musimy złożyć odpowiedni wniosek. Dzięki zmianie instalacji z jednofazowej na trójfazową będziemy mieli […]

Przeczytaj całość
Dobre praktyki w fotowoltaice

Dobre praktyki w fotowoltaice

Wartość modułów fotowoltaicznych stanowi największą pozycję kosztową podczas wykonywania instalacji fotowoltaicznej. Warto sprawdzić koszt jednostkowy modułów dostępnych na rynku (PLN/Wp), tak aby uzyskać jak największą moc modułów przy porównywanej cenie jednostkowej. Dzięki temu będziemy w stanie osiągnąć stopniowo niską cenę konstrukcji montażowej (przy tej samej konstrukcji będziemy w stanie zamontować większą moc instalacji fotowoltaicznej lub […]

Przeczytaj całość