Emisja CO2.

24 lutego, 2013   /   : PROSUN  / Kategorie :  CO2, Zanieczyszczenie powietrza
Emisja CO2

CO2 jest głównym składnikiem gazów powstających w wyniku spalania różnego rodzaju paliw, w szczególności stałych. Oczywiście CO2 powstaje również podczas oddychania każdego mieszkańca naszej planety, jednakże to przemysł jest odpowiedzialny za stały wzrost emisji CO2 na świecie.
Koncentracja CO2 w powietrzu atmosferycznym zależna jest w pierwszej kolejności od pory roku, a z drugiej strony notuje się podwyższoną koncentrację w obszarach miejskich.

Koncentracja CO2 wynosi średnio ok. 390 ppm (part per milion) i stanowi śladowy udział w powietrzu atmosferycznym.
W pomieszczeniach mieszkalnych koncentracja CO2 może być nawet 10 krotnie wyższa i jako ilość graniczna, którą człowiek może przyjąć bez ujemnych skutków przyjmuje się 0,5% w ciągu dnia. W wyniku przyjęcia zwiększonej dawki CO2 przez człowieka, w pierwszej kolejności zmuszeni jesteśmy do zwiększonej częstotliwości oddychania, a ponadto mogą pojawić się bóle głowy, przyspieszenie rytmu serca oraz utrata świadomości. Przy koncentracji CO2 na poziomie 8 % w ciągu 30-60 minut następuje śmierć człowieka.

 

Emisja CO2

Oczywiście w atmosferze ziemskiej stężenie CO2 nie zagraża bezpośrednio życiu człowieka, jednakże jego wzrost prowadzi do powstawania efektu cieplarnianego (będącego wynikiem zatrzymywania promieniowania cieplnego emitowanego przez ziemię). CO2 jest jednym z kilku gazów, które przyczyniają się do powstawania efektu cieplarnianego i którego limity emisji ustalono w protokole z Kyoto w 1997 roku: Konferencja w Kyoto.

Polska w 2011 roku plasowała się na 19 miejscu na świecie pod kątem wielkości emisji CO2 i w ciągu ostatnich 20 lat zanotowała nieznaczny spadek emisji o prawie 9 % (źródło:CERINA Plan).

Zapraszamy również do skorzystania z kalkulatora śladu węglowego:

Największy udział w powstawaniu CO2 ma spalanie paliw stałych, a w szczególności węgla kamiennego i brunatnego . Duże znaczenie w emisji CO2 ma również przemysł, w szczególności energochłonny (wytwarzanie energii, przemysł chemiczny, produkcja nawozów, produkcja stali oraz innych wyrobów metalowych). Istotne źródła CO2 to również motoryzacja, statki morskie oraz ruch lotniczy. Ponadto znacznym źródłem CO2 jest również hodowla bydła (w szczególności krów), które oprócz znacznej emisji CO2 są również źródłem metanu (metan jest dużo groźniejszym związkiem od CO2 – przyczyniającym się do powstawania efektu cieplarnianego).

Coraz więcej gałęzi przemysłu zostaje uwzględnionych w systemie emisji CO2 (firmy emitujące  CO2 muszą kupować prawa do emisji na giełdzie). Od kilku lat następuje ciągły wzrost cen uprawnień do emisji CO2  i na początku 2022 roku uprawnienia osiągnęły poziom cenowy wynoszący prawie 100 EUR/tona CO2, które tym samym przyczyniają się do wzrostu cen różnych produktów (w szczególności energii, paliw oraz ogólny wzrost cen produktów).

Ceny uprawnieńCO2

 

  • Odwiedź nas:

You may also like


Bilans ekologiczny instalacji fotowoltaicznej

Bilans ekologiczny instalacji fotowoltaicznej

Dwutlenek węgla CO2 to gaz cieplarniany, który,  ma wpływ na zmiany klimatyczne występujące na świecie. W procesach ziemskich ogromne ilości dwutlenku węgla są nieustannie wymieniane między atmosferą a innymi magazynami (morzem, glebą, organizmami żywymi) ? wytworzony lub rozpuszczony CO2 i związany CO2 są zrównoważone. Od  początku ery  industrializacyjnej (II połowa XIX wieku) ludzie przyczyniają się […]

Przeczytaj całość
Ślad węglowy

Ślad węglowy

Ślad węglowy (carbon foodprint) umożliwia firmom pokazanie zaangażowania w ochronę klimatu oraz określa wpływ ich produktów i usług na klimat w trakcie całego cyklu życia produktu. Firmy, które znają swój ślad węglowy, wiedzą, jakie działania lub procesy produkcyjne generują dużo CO2 i mogą zmniejszyć zużycie energii. Optymalizacje zużycia energii mogą przyczyniać się do zmniejszenia kosztów […]

Przeczytaj całość

PRO-SUN energia ze słońca.