Mix energetyczny.

Wielkość dziennego zapotrzebowania mocy w Polsce zależna jest od wielu czynników wśród których najważniejsze obejmują:
pora dnia,
pora roku,
dzień tygodnia (w dni robocze występuję wyższe zapotrzebowanie na moc w szczycie porannym).

W praktyce każdego dnia występują dwa szczyty:
poranny w godzinach 7:00 – 15:00 (pokrywający się z godzinami pracy większości firm, sklepów, instytucji i urzędów),
wieczorny w godzinach 18:30 – 21:00 (zapotrzebowanie szczytowe generowane głównie przez gospodarstwa domowe).

Jednocześnie występuje również w miarę stałe podstawowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, które w Polsce aktualnie wynosi ok. 15.000 MW. Może ono być pokrywane przez energetykę konwencjonalną (węgiel kamienny i brunatny), która jest mało elastyczna w sensie włączania i wyłączenia bloku energetycznego (długo trwa i jest to dosyć kłopotliwe).

Mix energetyczny

Zapotrzebowanie szczytowe (łącznie zapotrzebowanie w szczycie ponad potrzeby stałe wynosi około 6.000 – 7.000 MW) może być pokrywane przez inne źródła, w tym m.in związane z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE):
elektrownie wiatrowe (występują problemy z przewidywalnością wielkości generowanej mocy z uwagi na występowanie wiatrów o różnej sile w różnych porach dnia i roku) ,
elektrownie fotowoltaiczne (okresy generowania prądu pokrywają się z okresem występowania szczytu porannego),
elektrownie opalane biomasą (mogą służyć do pokrywania zapotrzebowania w szczytach porannym i wieczornym),
elektrownie wodne (w szczególności elektrownie szczytowo-pompowe, które mogą pracować w okresie wystąpienia szczytów porannego i wieczornego, poza szczytem następuje kumulowanie energii w postaci wody),
elektrownie gazowe (cechuje zdecydowanie lepsza elastyczność pracy od elektrowni konwencjonalnych, czyli możliwość szybkiego włączania i wyłączenia bloku energetycznego).

Mix energetyczny

Fotowoltaika jest w stanie przy dobrych warunkach pogodowych zapewnić zapotrzebowanie szczytu porannego przy czym zimą okres pracy tego typu źródeł jest zdecydowanie krótszy niż latem (z uwagi na krótszą obecność słońca na horyzoncie).

Ponadto przy zastosowaniu inteligentnych liczników energii elektrycznej możliwe jest kreowanie zużycia w okresach szczytów (celowe odbieranie nadwyżek energii w systemie, generowanych czy to przez fotowoltaikę, czy też energetykę wiatrową).

Dlatego tak ważne jest określenie planowanych udziałów w mikście energetycznym, który zapewni optymalne wykorzystanie zasobów (zarówno odnawialnych, jak i nieodnawialnych).

Mix energetyczny

Źródło: www.pse-operator.pl