Symulator pracy instalacji fotowoltaicznej PV

Symulator pracy instalacji fotowoltaicznej PV służy do symulowania warunków pracy instalacji fotowoltaicznej w zależności od wielkości występującego obciążenia i napromieniowania słonecznego.
Firma Lean-soft udostępnia symulator pracy instalacji PV na zasadach licencji AGPL z zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za wyniki jego używania. Jednocześnie wykorzystanie symulatora może służyć wyłącznie do celów edukacyjnych na użytek prywatny (niekomercyjny).

Tu można pobrać: Symulator pracy instalacji PV – 0,5 Mb.
Symulator PV

Uwaga: do prawidłowej pracy symulator wymaga instalacji Labview Run-Time Engine 2011 – 130 Mb.
Labview Run-Time Engine

Symulator pracy instalacji fotowoltaicznej PV