Analiza zużycia energii elektrycznej

Przeprowadzenie analizy zużycia energii elektrycznej gospodarstwa domowego jest jednym z podstawowych kroków przy projektowaniu systemów fotowoltaicznych pracujących w układzie “off-grid”. Układy takie z jednej strony kumulują energię elektryczną w momencie występowania optymalnych warunków nasłonecznienia, a z drugiej strony oddają energię elektryczną w czasie występowania na nią zapotrzebowania.

 Analiza zużycia energii elektrycznej

Najczęściej do wykonania takiej analizy stosuje się mierniki zużycia energii elektrycznej, które umieszcza się w gniazdku elektrycznym i następnie podłącza się za ich pośrednictwem obiorniki energii elektrycznej mierząc na przestrzeni całego dnia energię przez nie pobieraną (lodówka, pralka, telewizor, ładowarka telefonu komórkowego, itd.). Ważne przy tym jest, aby pomiary odzwierciedlały dziennie zapotrzebowanie na energię elektryczną w różnych porach roku. .

Celem przeprowadzenia takich pomiarów jest ustalenie dziennego zapotrzebowania na energie elektryczną, które następnie bilansuje się z ilością energii elektrycznej generowaną przez instalację fotowoltaiczną. To właśnie ta analiza pozwala nam m.in. na określenie wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną i tym samym na określenie mocy przyszłej instalacji fotowoltaicznej, a z drugiej strony – biorąc pod uwagę wymagane bezpieczeństwo zasilania – pozwala na określenie niezbędnej pojemności baterii akumulatorów.

Podczas przeprowadzania analizy można rozbić nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną prądu stałego i prądu zmiennego (instalacje fotowoltaiczne generują bezpośrednio prąd stały). Ma to znaczenie w sytuacji gdy w gospodarstwie domowym posiadamy odbiorniki zarówno prądu stałego, jak i zmiennego (każda transformacja prądu stałego na zmienny pociąga za sobą występowanie strat energii, dlatego czasami opłaca się zastosowanie odbiorników energii elektrycznej pracujących na prądzie stałym).

Analiza zużycia energii elektrycznej ułatwia nam również podjęcie działań zmierzających do optymalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez wyeliminowanie zbyt energochłonnych odbiorników energii elektrycznej lub zastąpienie ich bardziej oszczędnymi.

Warto przeprowadzić taką analizę zużycia energii elektrycznej w każdym gospodarstwie domowym, ponieważ nakłady poniesione w wyniku działań optymalizacyjnych zwracają się w stosunkowo krótki czasie.

 Analiza zużycia energii elektrycznej