Dom energooszczędny

Budowa domu jest olbrzymim wyzwaniem dla każdego inwestora, zarówno organizacyjnym, jak i finansowym.

Każda inwestycja związana z budową domu to oczywiście konieczność poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych, których wysokość zależy od przyjętych rozwiązań, a w szczególności od zastosowanych materiałów i technologii.

Po zakończeniu inwestycji największe koszty eksploatacyjne stanowi ogrzewanie, dlatego dobór materiałów i technologii ma olbrzymie znaczenie na wysokość obciążań w przyszłości. Niestety nie każdy inwestor przymierzający się do budowy, czy też modernizacji domu bierze pod uwagę wszystkie czynniki które są istotne na późniejszym etapie jego użytkowania.

Dom energooszczędny

W motoryzacji możemy dokonać porównania różnych samochodów na podstawie zużycia paliwa i podobnie można usystematyzować budynki mieszkalne, które w zależności od klasy energetycznej wymagają od nas różnego wkładu energetycznego niezbędnego do:
– ogrzania domu,
– wytworzenia ciepłej wody użytkowej.

Również klasa energetyczna głównych odbiorników energii elektrycznej, czy lokalizacja budynku wględem słońca wpływają na końcowy bilans energetyczny budynku .

Dom energooszczędny

W praktyce najprostszą matodą oceny budynku jest przeprowadzenie pomiarów zużycia energii niezbędnej na różne cele eksploatacyjne (najdokładniejsze wyniki można uzyskać zużywając celów ogrzewania domu i wody grzewczej za pomocą energii elektrycznej – wynika wprost ze zużycia rocznego energii elektrycznej podzielnej przez pole powierzchni użytkowej budynku).

Ponadto poprawę bilansu energetycznego i obniżenie kosztów eksloatacyjnych można uzyskać dzięki zastosowaniu różnych technologii OZE, a w szczególności:
– elektrowni fotowoltaicznej,
– pomp ciepła,
– kolektorów grzewczych,
– biogazowni.

Dom energooszczędny

Jeśli przyjmiemy, że obecne przepisy prawa budowlanego określają wymagania w zakresie energochłonności budynków mieszkalnych na poziomie min. 120 kWh/m2 (w skali roku) i nasz budynek posiada 100 m2, to każdorazowe zejście z rocznym zużyciem o 10kWh daje nam oszczędności na pozionie 5-10% wartości kosztów eksploatacyjnych w skali roku. Przy wyższych różnicach w zakresie energooszczędności oszczędności mogą sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych rocznie. Oczywiście dla gazu czy węgla bezwzględne wartości oszczędności będą dużo niższe, jednakże przy stale rosnących cenach paliw technologie energooszczędne pozwolą na unikanie wzorstów obciążeń budżetu domowego. Takie też są tendencje występujace przy wymaganiach prawnych stosowanych dla nowych budynków (dopuszczalny poziom energochłonności będzie spadał).

Również kupując budynek mieszkalny na rynku wtórnym warto zainteresować się jego klasą energetyczną, gdyż podobnie jak przy budowe nowego wydając kilka, może kilkanaście procent więcej będziemy mieli duże oszczędności podczas późniejszej jego eksploatacji.

Dom energooszczędny