Oświetlenie uliczne za pomocą fotowoltaiki

Oświetlenie uliczne stanowi duży udział w kosztach funkcjonowania każdego miasta, gminy czy nawet wspólnoty mieszkaniowej. Tradycyjne żarówki sodowe lub rtęciowo-żarowe stosowane do oświetlenia ulicznego zużywają kilkakrotnie więcej energii od oświetlenia diodowego.

Oświetlenie uliczne z fotowoltaiką

Oczywiście wyjściowa inwestycja przy użyciu nowoczesnych technologii LED jest wyższa, jednakże stosunkowo szybko się zwraca.

Lampa rtęciowo-żarowa posiada moc znamionową 100 – 1000 W, dając oświetlenie 17-31 lm/W,
Sodówki wysokoprężne posiadają moc znamionową 35 – 1000 W, dając oświetlenie 40-150 lm/W,
Lampy LED posiada moc znamionową 0,2 – 70 W, dając oświetlenie rzędu 20-100 lm/W.

Przy zastosowaniu oświetlenia LED jesteśmy w stanie osiągnąć nawet 10-krotne oszczędności co w skali roku dla jednej lampy ulicznej daje energię elektryczną rzędu 1-2 MWh. Biorąc pod uwagę fakt, że nasze miasta oświetlają dziesiątki tysięcy lamp ulicznych, dlatego potencjał energetyczny jest olbrzymi.

Ponadto oświetlenie energooszczędne można łączyć z fotowoltaiką i/lub wiatrem. co ma szczególnie duże znaczenie w przypadku lokalizacji niekorzystnej z punktu widzenia dostępności zasilania energetycznego – w ten sposób możemy obniżyć koszty związane z doprowadzeniem zasilania energetycznego.

Oświetlenie uliczne z fotowoltaiką

Obecnie dzięki zewnętrznym programom wsparcia inwestycji związanych z wymianą oświetlenia ulicznego coraz więcej jednostek samorządu lokalnego decyduje się na tego typu inwestycje.

Jest to o tyle istotne, że dzięki tego typu inwestycjom jednostki samorządu lokalnego mają więcej środków w swojej kasie i tym samym poprawia się ich sytuacja finansowa na przestrzeni czasu.

Ponadto możliwe jest takie skonfigurowanie solarnych lamp ulicznych, że będziemy w stanie uniknąć dodatkowych inwestycji związanych z ich podłączeniem ich do systemu energetycznego wykorzystując autonomiczne zestawy fotowoltaiczne.

Oświetlenie uliczne z fotowoltaiką