Optymalizacja kosztów ogrzewania.

2 stycznia, 2014   /   : PROSUN  / Kategorie :  kalkulator kosztów ogrzewania, ogrzewanie ekologiczne
Ogrzewanie

Koszty energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania domu lub mieszkania stanowią jedną z większych pozycji budżetu każdego gospodarstwa domowego. Szacuje się, że przeciętnie na ogrzewanie polska rodzina wydaje prawie 70% ogólnej wartości kosztów związanych ze zużyciem energii.

Jednocześnie koszty związane z ogrzewaniem budynków mieszkalnych ponoszone są w różnych okresach (największe sumy wydaje się w okresie jesienno-zimowym), a dodatkowo uzależnione są od następujących czynników:
klasy energetycznej budynku (im niższa klasa energetyczna, tym mniejsze straty energii i jednocześnie niższe zużycie energii cieplnej),
powierzchni użytkowej niezbędnej do ogrzania,
sprawności systemu grzewczego,
kosztów nośnika energii,
– nakładów inwestycyjnych i serwisowych.

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora kosztów wytworzenia energii cieplnej, który może ułatwić nam podjęcie decyzji podczas wyboru systemu grzewczegokalkulator kosztów ogrzewania.

Wraz ze spadkiem zapotrzebowania na energię cieplną (poprawa klasy energetycznej budynku lub ograniczenie ogrzewanej powierzchni) wzrastają jednostkowe koszty finansowe związane z wytworzeniem energii.

Optymalizacja kosztów ogrzewania

W zależności od zastosowanego nośnika energii najczęściej stosowane są następujące systemy grzewcze:
– piece opalane gazem ziemnym (kondensacyjne lub tradycyjne),
– piece opalane gazem LPG (kondensacyjne, najczęściej w sytuacji braku dostępu do sieci gazowej),
– piece opalane olejem opałowym (kondensacyjne lub tradycyjne),
– piece opalane węglem kamiennym (zasypowe lub z podajnikiem),
– piece opalane drewnem opałowym (pelet lub drewno),
piece elektryczne (pompa cieplna powietrzna lub gruntowa, piece akumulacyjne).

Podczas wyboru systemu grzewczego warto wziąć pod uwagę nasze możliwości lokalizacyjne (posiadanie wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych do zabudowy urządzeń grzewczych i akumulacyjnych, możliwość magazynowania paliwa czy możliwość zabudowy instalacji grzewczych). Najlepsze możliwości mamy w przypadku nowych obiektów, gdzie możemy doskonale dopasować konstrukcję budynku do zabudowy optymalnego systemu grzewczego.

Ciekawym rozwiązaniem, w szczególności w systemach w których nośnikiem ciepła jest woda, jest możliwość zastosowania hybrydowych rozwiązań grzewczych (współpracujących z kolektorami słonecznymi lub z modułami fotowoltaicznymi).

Optymalizacja kosztów ogrzewania

Przy okazji wyboru systemów grzewczych warto zwrócić uwagę na koszty ich zakupu i serwisowania. W przypadku systemów wymagających dużych nakładów kapitałowych (w stosunku do kosztów operacyjnych ponoszonych każdego roku), warto zwrócić uwagę na warunki gwarancyjne i serwisowe. W przypadku drogich systemów oszczędności mogą się pojawić dopiero po okresie ich spłaty (np. po 20 latach), przy czym pozostaje pytanie czy po tym okresie użytkowania system taki będzie jeszcze zdolny do dalszego użytku? Poza tym podczas wyboru systemu grzewczego warto wziąć pod uwagę trendy cenowe nośników energii.

Oczywiście ciekawą okazją do wymiany systemu grzewczego może być możliwość uzyskania dotacji celowej, dzięki której możemy znacząco obniżyć koszty finansowe inwestycji i jednocześnie koszty ogrzewania (bardzo istotne przy drogich rozwiązaniach).

Inwestycję związaną z modernizacją systemu grzewczego warto planować wspólnie z działaniami mającymi na celu poprawę energochłonności budynku – spadek zapotrzebowania na energię cieplną budynku mieszkalnego jest najlepszą inwestycją, która będzie się spłacać każdego roku dzięki obniżeniu kosztów ogrzewania (niezależnie od zastosowanego systemu grzewczego i trendów cenowych nośników energii).

Optymalizacja kosztów ogrzewania

  • Odwiedź nas: