Podstawy prawne fotowoltaiki

Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych:
EN 61730-1 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) — Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji
EN 61730-2 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) — Część 2: Wymagania dotyczące badań
EN 61215 – Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych — Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu
EN 61646 – Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) — Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu
EN 62108 – Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym środowisku mgły solnej
EN 50521 – Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych — Wymagania bezpieczeństwa i badania

Wymagania dotyczące inwerterów:
EN 62109-1 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych — Część 1: Wymagania ogólne
EN 62109-2 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych — Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące falowników
EN 50178 Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy

Wymagania dotyczące rozdzielnic elektrycznych:
EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
EN 61439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 1: Postanowienia ogólne

Wymagania dotyczące odbioru instalacji fotowoltaicznych:
EN 62446 – Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania — Część 1: Systemy podłączone do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzór

Wymagania dotyczące systemów fotowoltaicznych:
EN 62446 Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej. Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania
PN-EN 61277 – Naziemne fotowoltaiczne (PV) systemy wytwarzania mocy. Uwagi ogólne i przewodnik
PN-EN 61724 – Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego. Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy
PN-EN 61727 – Systemy fotowoltaiczne (PV). Charakterystyki uniwersalnych złączy standardowych
PN-EN 62124 – Systemy fotowoltaiczne (PV) wolnostojące. Weryfikacja projektu
PN-EN 61683 – Układy fotowoltaiczne. Stabilizatory mocy. Procedura pomiaru sprawności
PN-EN 62509 – Urządzenia kontrolujące proces ładowania akumulatorów w systemach fotowoltaicznych. Parametry i działanie
USTAWA z dnia 20 lutego 2015r o odnawialnych źródłach energii

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych:
PN-HD 60364-7 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.. Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV)
PN-EN 50588-2 – Transformatory średniej mocy 50 Hz, o najwyższym napięciu urządzenia nieprzekraczającym 36 kV — Część 2
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Wymagania dotyczące ochrony odgromowej:
EN 62305-3 Ochrona odgromowa — Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

Wymagania dotyczące klasyfikacji ogniowej i bezpieczeństwa pożarowego:
EN 13501 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków — Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej
EN ISO 13943 – Bezpieczeństwo pożarowe ? Terminologia

Prosun : Energia prosto ze słońca.