Kalkulatory fotowoltaiczne

16 lutego, 2020   /   : PROSUN  / Kategorie :  

Autokonsumcja

Kalkulator doboru instalacji bateryjnej

Narzędzie służy do symulowania wielkości bateryjnej instalacji fotowoltaicznej. Wielkość baterii jest maksymalną możliwą, czyli zakładamy, że klient ma bardzo małą autokonsumpcję podczas produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej. Każdorazowe zwiększenie bezpośredniego zużycia energii powoduje, że możemy spokojnie zmniejszać pojemność systemu bateryjnego.

Systemy bateryjne

Autokonsumcja

Symulator autokonsumpcji w fotowoltaicej
Narzędzie służy do symulowania pracy instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem różnych urządzeń (baterii, odbiorników energii elektrycznej, urządzeń Smart Home) mających na celu ograniczenie eksportu energii elektrycznej do sieci energetycznej. Dzięki zastosowanym animacjom można sprawdzić jak działają różne elementy systemu magazynowego oraz jaki wpływ mają na parametry sieci energetycznej (w szczególności napięcie AC). W szczególności możliwe jest włączanie/wyłączanie różnych odbiorników, zmiana nasłonecznienia oraz trybów pracy układu magazynowego (dostępne są trzy tryby pracy falownika bateryjnego).

Autokonsumcja

Kalkulator instalacji fotowoltaicznej

Kalkulator uzysków instalacji fotowoltaicznej
Narzędzie służy obliczania uzysków instalacji fotowoltaicznych w zależności od różnych warunków otoczenia oraz wyposażenia instalacji fotowoltaicznej. Czy to pogoda, czy warunki wykonania instalacji fotowoltaicznej, wszystkie czynniki mają duży wpływ na osiąganą wydajność chwilową instalacji fotowoltaicznej.

Symulator uzysków PV

Kalkulator instalacji fotowoltaicznej

Kalkulator instalacji fotowoltaicznej
Narzędzie służy do obliczana opłacalności budowy instalacji fotowoltaicznej, w zależności od lokalizacji inwestycji. Kalkulator uwzględnia specyfikę wymagań budowy instalacji prosumenckich (dopasowanych do zużycia energii przez Prosumenta).  Po przeprowadzeniu obliczeń uzyskujemy szacunkowe koszty budowy instalacji fotowoltaicznej (moduły, falownik, konstrukcja, opomiarowanie) wraz z koszami montażu.

Kalkulator opłacalności fotowoltaiki

Kalkulator liczby modułów fotowoltaicznych

Kalkulator liczby modułów fotowoltaicznych
Narzędzie służy do przeliczania liczby modułów fotowoltaicznych w stringu w zależności od rodzaju i wielkości falownika. Prawidłowe dobranie ilości modułów w stringu zapewnia bezpieczną pracę instalacji fotowoltaicznej w ciągu całego roku (przy różnych warunkach nasłonecznienia i temperatury).

Kalkulator liczby stringów modułów

Kalkulator okablowania instalacji fotowoltaicznej

Kalkulator okablowania instalacji fotowoltaicznej
Narzędzie służy do przeliczania średnicy przewodów strony AC i DC w zależności od długości okablowania instalacji fotowoltaicznej. Prawidłowo dobrane przekroje instalacji fotowoltaicznej to z jednej strony niskie straty mocy instalacji, ale z drugiej strony to również bezpieczeństwo jej pracy.

Kalkulator przekroju przewodów instalacji fotowoltaicznej

Kalkulator nachylenia instalacji fotowoltaicznej

Kalkulator nachylenia instalacji fotowoltaicznej
Narzędzie służy do przeliczania odległości między rzędami modułów fotowoltaicznych w instalacjach wykonanych na płaskich powierzchniach (instalacje dachowe poziome oraz instalacje gruntowe). Prawidłowo dobrane odległości między rzędami to przede wszystkim wzrost uzysków z elektrowni fotowoltaicznej.

Kalkulator kata nachylenia modułów

Kalkulator instalacji fotowoltaicznych wyspowych

Kalkulator instalacji fotowoltaicznych wyspowych
Narzędzie służy do przeliczania parametrów pracy oraz doboru wielkości akumulatorów w przypadku wyspowych instalacjach fotowoltaicznych (instalacje off-grid, czyli nie podłączonych do sieci elektroenergetycznej). Prawidłowo dobrane parametry pracy instalacji off grid to przede wszystkim zapewnienie ciągłości zasilania.

Kalkulator instalacji off grid

Kalkulator instalacji do ogrzewania wody

Kalkulator instalacji ogrzewania wody służy do obliczania konfiguracji instalacji fotowoltaicznej służącej do ogrzewania wody (bez przekształcania energii). Oczywiście dobranie instalacji fotowoltaicznej jest bardzo trudne, z uwagi na różne uzyski energii z fotowoltaiki, występujące w okresach letnim, wiosennym i zimowym. Dlatego przy dużych różnicach (różnicy wartości Pmin i Pmax), najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie instalacji hybrydowej.

Ogrzewanie wody za pomocą PV

Kalkulator kosztów energii elektrycznej

Kalkulator kosztów energii elektrycznej
Narzędzie służy do szacowania kosztów wytworzenia energii elektrycznej generowanej za pośrednictwem różnych źródeł. Część to źródła odnawialne, generujące energię elektryczną bez surowców materialnych oraz często bezobsługowo.

Kalkulator energii elektrycznej

Kalkulator instalacji fotowoltaicznej

Kalkulator uzysków energii elektrycznej
Narzędzie służy do obliczania uzysków instalacji fotowoltaicznej w zależności od konta nachylenia paneli fotowoltaicznych oraz ich azymutu.

Uzysk instalacji fotowoltaicznej

Kalkulator instalacji fotowoltaicznej

Kalkulatorładowania e-samochodu Kalkulator ładowania baterii samochodów elektrycznych pozwala na obliczenie parametrów ładowania baterii samochodowej w zależności od rodzaju ładowarki (mocy ładowarki) oraz pojemności baterii samochodowej.

Ladowarka e-samochodu

Kalkulator instalacji fotowoltaicznej

Kalkulator doboru ładowarek e-samochodu Kalkulator doboru domowych ładowarek samochodów elektrycznych ułatwia dobór ładowarki do samochodu elektrycznego, z uwzględnieniem parametrów ładowania.

Kalkulator doboru ładowarek e-samochodu

Kalkulator systemów bateryjnych

Kalkulator systemów bateryjnych Kalkulator systemów bateryjnych pozwala na obliczenie okresu zwrotu z inwestycji w bateryjne systemy przemysłowe, które pozwalają na optymalizację kosztów zużycia energii elektrycznej.

Kalkulator systemów bateryjnych

Kalkulator śladu węglowego

Kalkulator śladu węglowego Kalkulator śladu węglowego umożliwia obliczenie rocznej ilości CO2, która jest generowana przez człowieka. Ilość tego CO2 uzależniona jest od wielu czynników, takich jak sposób ogrzewania domu, korzystanie z środków transportu, styl życia.

Kalkulator śladu węglowego

Kalkulator emisji CO2 przez fotowoltaikę

Kalkulator emisji CO2 przez fotowoltaikę Kalkulator emisji CO2 przez fotowoltaikę pozwala na sprawdzenie ile możemy zaoszczędzić CO2 inwestując w fotowoltaikę. Dodatkowo można uzyskać informację o tym ile potrzebujemy drzew, aby wchłonąć ilość CO2 emitowanego przez fotowoltaikę.

Kalkulator emisji CO2 przez fotowoltaikę

Kalkulator samochodów elektrycznych

Kalkulator opłacalności  zakupu samochodu elektrycznego  Narzędzie służy do porównania kosztów użytkowania samochód osobowych, w szczególności samochodu z napędem spalinowym oraz samochodem elektrycznym. Taka inwestycja może się opłacić w przypadku wzrastających cen paliw, a przy okazji uzyskujemy pozytywny efekt ekologiczny (mniejszą emisję CO2). Przy okazji energia z elektrowni fotowoltaicznej zasilająca samochód elektryczny może obniżyć koszty ładowania samochodu elektrycznego.

Kalkulator samochodów elektrycznych

  • Odwiedź nas:

You may also like


Planowanie systemów bateryjnych

W normalnych warunkach energię słoneczną wytworzoną przez instalację fotowoltaiczną można tylko częściowo wykorzystać bezpośrednio w gospodarstwie domowym. Typowe trzyosobowe gospodarstwo domowe, posiadające instalację sieciową o mocy 5 kW, zużywa bezpośrednio około 20 do 30 % energii słonecznej wyprodukowanej przez tą instalację W takim przypadku nadmiar energii słonecznej wypływa do sieci energetycznej (nadwyżka w stosunku do […]

Przeczytaj całość

Wybór systemów grzewczych

Planując ogrzewać dom lub mieszkanie w sposób przyjazny dla środowiska, przy wyborze systemu grzewczego należy zwrócić szczególną uwagę na emisję CO2 źródła energii. Dwutlenek węgla powstaje na przykład podczas spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny. Przy wysokich stężeniach dwutlenek węgla (CO2) jest nie tylko szkodliwy dla mieszkańców, ale także sprzyja […]

Przeczytaj całość