Kalkulatory fotowoltaiczne

16 lutego, 2020   /   : PROSUN  / Kategorie :  

Kalkulator doboru baterii

Kalkulator doboru baterii

Narzędzie służy do przeliczania parametrów pracy systemów bateryjnych w celu określenia czasu i prądu ładowania w zależności od typu użytych baterii. Właściwie dobrana bateria do charakterystyki obciążenia zapewni nam długą i prawidłową pracę urządzeń. Tym samym inne baterie będziemy stosowali do zasilania samochodu spalinowego, a inne do zasilania dtonów, czy samochodów elektrucznych (niezbędne jest oddawanie dużych prądów w krótkim czasie).

Systemy bateryjne

Kalkulator doboru pomp ciepła

Kalkulator doboru pomp ciepła

Narzędzie służy do przeprowadzenia symulacji doboru parametrów pompy ciepła służącej do ogrzewnia budynku oraz ewentualnie ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Jako wejście niezbędne jest określenie standardu wykonania budynku (podanie jednostkowego zużycia energii w ciągu roku) oraz innych parametrów takich jak powierzchnia budynku, temperatura powietrza, długość trwania okresu grzewczego. A w przypadku gdy pompa ciepła ma być wykorzystywana do podgrzewania wody musimy podać również liczbę mieszkańców, ilość zużywanej wody oraz jej parametry użytkowe. Jako wynik symulacji otrzymujemy wykres mocy grzewczej budynku, na podstawie którego możemy dobrać pompę ciepła.

Kalkulator doboru pompy ciepła

Kalkulator systemu net billing

Kalkulator systemu net billing

Narzędzie służy do przeprowadzenia symulacji rozliczenia kosztów instalacji fotowoltaicznej w dwóch różnych warunkach rozliczenia (system net meteringu i system net billingu). Szczególnie interesujące jest rozliczenie w systemie net billingu z uwagi na występujące ograniczenia w zakresie wysyłania energii do sieci i konieczności zwiększenia autokonsumpcji energii elektrycznej przez prosumenta. W tym przypadku pomocne mogą się okazać rozwiązania inteligentnego zarządzania domem (Smart Home).

NET BILLING

Kalkulator kosztów systemów grzewczych

Kalkulator kosztów systemów grzewczych

Narzędzie służy do szacowania wartości jednostkowej energii niezbędnej do ogrzania budynku, która jest użyteczna przy doborze pomp ciepła (kWh/m2). Dodatkowo można również porównać koszty ogrzewania dla różnych rodzajów systemów grzewczych, na podstawie rocznego zużycia energii zużytej do celów grzewczych. Dostępne opcje rodzaje systemów grzewczych obejmujące gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy, drewno, węgiel, energia elektryczna oraz pompa ciepła.

Kalkulator systemów grzewczych

Kalkulator doboru instalacji bateryjnej

Kalkulator doboru instalacji bateryjnej

Narzędzie służy do symulowania wielkości bateryjnej instalacji fotowoltaicznej. Wielkość baterii jest maksymalną możliwą, czyli zakładamy, że klient ma bardzo małą autokonsumpcję podczas produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej. Każdorazowe zwiększenie bezpośredniego zużycia energii powoduje, że możemy spokojnie zmniejszać pojemność systemu bateryjnego.

Systemy bateryjne

Autokonsumcja

Symulator autokonsumpcji w fotowoltaicej
Narzędzie służy do symulowania pracy instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem różnych urządzeń (baterii, odbiorników energii elektrycznej, urządzeń Smart Home) mających na celu ograniczenie eksportu energii elektrycznej do sieci energetycznej. Dzięki zastosowanym animacjom można sprawdzić jak działają różne elementy systemu magazynowego oraz jaki wpływ mają na parametry sieci energetycznej (w szczególności napięcie AC). W szczególności możliwe jest włączanie/wyłączanie różnych odbiorników, zmiana nasłonecznienia oraz trybów pracy układu magazynowego (dostępne są trzy tryby pracy falownika bateryjnego).

Autokonsumcja

Kalkulator instalacji fotowoltaicznej

Kalkulator uzysków instalacji fotowoltaicznej
Narzędzie służy obliczania uzysków instalacji fotowoltaicznych w zależności od różnych warunków otoczenia oraz wyposażenia instalacji fotowoltaicznej. Czy to pogoda, czy warunki wykonania instalacji fotowoltaicznej, wszystkie czynniki mają duży wpływ na osiąganą wydajność chwilową instalacji fotowoltaicznej.

Symulator uzysków PV

Kalkulator instalacji fotowoltaicznej

Kalkulator instalacji fotowoltaicznej
Narzędzie służy do obliczana opłacalności budowy instalacji fotowoltaicznej, w zależności od lokalizacji inwestycji. Kalkulator uwzględnia specyfikę wymagań budowy instalacji prosumenckich (dopasowanych do zużycia energii przez Prosumenta).  Po przeprowadzeniu obliczeń uzyskujemy szacunkowe koszty budowy instalacji fotowoltaicznej (moduły, falownik, konstrukcja, opomiarowanie) wraz z koszami montażu.

Kalkulator opłacalności fotowoltaiki

Kalkulator liczby modułów fotowoltaicznych

Kalkulator liczby modułów fotowoltaicznych
Narzędzie służy do przeliczania liczby modułów fotowoltaicznych w stringu w zależności od rodzaju i wielkości falownika. Prawidłowe dobranie ilości modułów w stringu zapewnia bezpieczną pracę instalacji fotowoltaicznej w ciągu całego roku (przy różnych warunkach nasłonecznienia i temperatury).

Kalkulator liczby stringów modułów

Kalkulator okablowania instalacji fotowoltaicznej

Kalkulator okablowania instalacji fotowoltaicznej
Narzędzie służy do przeliczania średnicy przewodów strony AC i DC w zależności od długości okablowania instalacji fotowoltaicznej. Prawidłowo dobrane przekroje instalacji fotowoltaicznej to z jednej strony niskie straty mocy instalacji, ale z drugiej strony to również bezpieczeństwo jej pracy.

Kalkulator przekroju przewodów instalacji fotowoltaicznej

Kalkulator nachylenia instalacji fotowoltaicznej

Kalkulator nachylenia instalacji fotowoltaicznej
Narzędzie służy do przeliczania odległości między rzędami modułów fotowoltaicznych w instalacjach wykonanych na płaskich powierzchniach (instalacje dachowe poziome oraz instalacje gruntowe). Prawidłowo dobrane odległości między rzędami to przede wszystkim wzrost uzysków z elektrowni fotowoltaicznej.

Jeśli chciałbyś umieścić kalkulator do obliczania kąta na swojej stronie www to wstaw w kodzie następujący fragment:
<iframe src=”https://pro-sun.pl/KAT/index.html” width=”853″ height=”851″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>Kalkulator kata nachylenia modułów

Kalkulator instalacji fotowoltaicznych wyspowych

Kalkulator instalacji fotowoltaicznych wyspowych
Narzędzie służy do przeliczania parametrów pracy oraz doboru wielkości akumulatorów w przypadku wyspowych instalacjach fotowoltaicznych (instalacje off-grid, czyli nie podłączonych do sieci elektroenergetycznej). Prawidłowo dobrane parametry pracy instalacji off grid to przede wszystkim zapewnienie ciągłości zasilania.

Kalkulator instalacji off grid

Kalkulator instalacji do ogrzewania wody

Kalkulator instalacji ogrzewania wody służy do obliczania konfiguracji instalacji fotowoltaicznej służącej do ogrzewania wody (bez przekształcania energii). Oczywiście dobranie instalacji fotowoltaicznej jest bardzo trudne, z uwagi na różne uzyski energii z fotowoltaiki, występujące w okresach letnim, wiosennym i zimowym. Dlatego przy dużych różnicach (różnicy wartości Pmin i Pmax), najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie instalacji hybrydowej.

Ogrzewanie wody za pomocą PV

Kalkulator kosztów energii elektrycznej

Kalkulator kosztów energii elektrycznej
Narzędzie służy do szacowania kosztów wytworzenia energii elektrycznej generowanej za pośrednictwem różnych źródeł. Część to źródła odnawialne, generujące energię elektryczną bez surowców materialnych oraz często bezobsługowo.

Kalkulator energii elektrycznej

Kalkulator instalacji fotowoltaicznej

Kalkulator uzysków energii elektrycznej
Narzędzie służy do obliczania uzysków instalacji fotowoltaicznej w zależności od konta nachylenia paneli fotowoltaicznych oraz ich azymutu.

Uzysk instalacji fotowoltaicznej

Kalkulator instalacji fotowoltaicznej

Kalkulatorładowania e-samochodu Kalkulator ładowania baterii samochodów elektrycznych pozwala na obliczenie parametrów ładowania baterii samochodowej w zależności od rodzaju ładowarki (mocy ładowarki) oraz pojemności baterii samochodowej.

Ladowarka e-samochodu

Kalkulator instalacji fotowoltaicznej

Kalkulator doboru ładowarek e-samochodu Kalkulator doboru domowych ładowarek samochodów elektrycznych ułatwia dobór ładowarki do samochodu elektrycznego, z uwzględnieniem parametrów ładowania.

Kalkulator doboru ładowarek e-samochodu

Kalkulator systemów bateryjnych

Kalkulator systemów bateryjnych Kalkulator systemów bateryjnych pozwala na obliczenie okresu zwrotu z inwestycji w bateryjne systemy przemysłowe, które pozwalają na optymalizację kosztów zużycia energii elektrycznej.

Kalkulator systemów bateryjnych

Kalkulator śladu węglowego

Kalkulator śladu węglowego Kalkulator śladu węglowego umożliwia obliczenie rocznej ilości CO2, która jest generowana przez człowieka. Ilość tego CO2 uzależniona jest od wielu czynników, takich jak sposób ogrzewania domu, korzystanie z środków transportu, styl życia.

Kalkulator śladu węglowego

Kalkulator emisji CO2 przez fotowoltaikę

Kalkulator emisji CO2 przez fotowoltaikę Kalkulator emisji CO2 przez fotowoltaikę pozwala na sprawdzenie ile możemy zaoszczędzić CO2 inwestując w fotowoltaikę. Dodatkowo można uzyskać informację o tym ile potrzebujemy drzew, aby wchłonąć ilość CO2 emitowanego przez fotowoltaikę.

Kalkulator emisji CO2 przez fotowoltaikę

Kalkulator samochodów elektrycznych

Kalkulator opłacalności  zakupu samochodu elektrycznego  Narzędzie służy do porównania kosztów użytkowania samochód osobowych, w szczególności samochodu z napędem spalinowym oraz samochodem elektrycznym. Taka inwestycja może się opłacić w przypadku wzrastających cen paliw, a przy okazji uzyskujemy pozytywny efekt ekologiczny (mniejszą emisję CO2). Przy okazji energia z elektrowni fotowoltaicznej zasilająca samochód elektryczny może obniżyć koszty ładowania samochodu elektrycznego.

Kalkulator samochodów elektrycznych

  • Odwiedź nas:

You may also like


Taryfy dynamiczne w fotowoltaice

Opłacalność produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki zależy od wielu czynników i niestety o ile najlepsze warunki do budowy instalacji fotowoltaicznych były kilka lat temu (wraz z użytkowaniem systemy Net Metering), tka obecnie przy nowym systemie (Net Billing) stają się one coraz trudniejsze. Tym samym prosument nie jest w stanie produkować energię, wysyłać ja do sieci […]

Przeczytaj całość

Fotowoltaika w spółdzielniach mieszkaniowych

Balkonowa instalacja fotowoltaiczna to niewielka instalacja fotowoltaiczna składając się z kilku modułów fotowoltaicznych (najczęściej 1 lub 2 szt), które mocowane są do balustrady balkonu. Taka instalacja może zostać podłączona do gniazdka znajdującego się w mieszkaniu budynku wielorodzinnego (stąd takie systemy określane są bardzo często jako plug in). W Niemczech liczba balkonowych instalacji fotowoltaicznych przekroczyła już […]

Przeczytaj całość