Dofinansowanie fotowoltaiki

18 grudnia, 2021   /   : PROSUN  / Kategorie :  
Dofinansowanie inwestycji

Program “Mój prąd”

Program Mój prąd skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Uczestnik programu powinien mieć zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej lub z zakładem energetycznym, która powinna regulować sprawy związane z przesyłem energii elektrycznej – wytworzonej w mikroinstalacji – do sieci elektroenergetycznej.

Warunki uzyskania dofinansowania obejmują:
– instalacja fotowoltaiczna powinna być wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej,
– inwestor musi mieć podpisaną umowę z operatorem sieci elektroenergetycznej,
– instalacja fotowoltaiczna powinna mieć moc 2-10 kW i powinna być przeznaczona na cele mieszkaniowe,
– wydatki na wykonanie instalacji powinny być poniesione od 1 lutego 2020 r i inwestycja nie powinna zostać zakończona przed w/w datą,
– inwestycja nie może być związana z rozbudową już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Inwestor może uzyskać zwrot do 50% kosztów inwestycji, przy czym maksymalna kwota dotacji wynosi 3000 zł.
Istotną kwestią jest fakt, że uzyskana dotacja zwolniona jest z podatku PIT oraz koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (z pośrednictwem ulgi termomodernizacyjnej).

W 2022 roku planowana jest modyfikacja założeń programu Mój prąd o nowe obszary wsparcia.

Program Mój Prąd 4.0 będzie rozszerzony o możliwość dopłat do inwestycji związanych z magazynowania energii. Wprowadzenie nowego modelu wsparcia związane jest ze zmianami w regulacjach, które przewidują odejście od systemu opustów (net meteringu) na rzecz prosumenta, który będzie miał możliwość sprzedaży wytworzonej przez siebie energii (uzyskiwaniem z tego tytułu przychodów).

Rozszerzenie programu Mój Prąd 4.0 będzie obejmowało dotacje obejmujące następujące inwestycje:
-> magazyny energii/ciepła, chłodu,
-> ładowarki do samochodów elektrycznych,
-> systemy zarządzania energią.

Budżet programu Mój prąd 4.0 planowany jest w wysokości ok. 1 mld zł.

Mój prąd

Ulga termomodernizacyjna w PIT

Ulga termomodernizacyjna może być wykorzystana przez podatnika, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ponadto podatnik powinien ponieść wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, dokumentowane fakturą potwierdzającą realizację inwestycji.
Jedną z możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej są wydatki wykorzystane na zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z kosztami jej montażu.

Bardzo istotną kwestią jest takt, że podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

W przypadku realizacji inwestycji termomodernizacyjnej odliczenie wydatków od podatku obejmuje zarówno montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowo do wydatków można wliczyć zakup usługi demontażu starego pieca na paliwo stałe.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Ulga termomodernizacyjna

  • Odwiedź nas:

You may also like


Dobór modułów fotowoltaicznych

Zmieniające się parametry pracy modułów fotowoltaicznych (głównie napięcie i prąd) mają coraz większe znaczenie na dobór pozostałych elementów systemów fotowoltaicznych, takich jak falowniki, kable, wtyczki oraz zabezpieczenia. 1. Sprawność modułu fotowoltaicznego Sprawność modułu fotowoltaicznego pokazuje, jak efektywnie działa moduł. Im wyższa sprawność, tym więcej energii słonecznej moduł zamienia na energię elektryczną. Sprawność modułów monokrystalicznych wynosi […]

Przeczytaj całość

Dobór parametrów systemu bateryjnego

Większość baterii dostępnych na rynku może zostać wykorzystana do budowy akumulatorów, które mają możliwość ponownego ładowania i tym samym wielokrotnego wykorzystania do zasilnia różnych urządzeń. Baterie najczęściej dostępne na rynku i mające możliwość wielokrotnego ładowania/rozładowania można wymienić: – Baterie Ni-MH (niklowo-manganowo-wodorowe), – Baterie LiFePo (litowo-żalazowo-fosforowe), – Baterie NMC (niklowo-Manganowo-Cobaltowe) – Baterie Li-Po (litowo-polimerowe), – Baterie […]

Przeczytaj całość