O autorze

3 lutego, 2022   /   : PROSUN  / Kategorie :  
Sławomir Suski

Sławomir Suski – od ponad 20 lat związany z branżą energetyki odnawialnej (produkcja paneli fotowoltaicznych, kabli i wiązek elektrycznych oraz obsługa inwestycji OZE), a od 30 związany z energetyką zawodową (wytwarzanie energii elektrycznej oraz budowa elektrowni konwencjonalnych) i energetyką przemysłową (firmy produkcyjne wykorzystujące energię elektryczną w procesach produkcyjnych).

MP Solar Group Sp. z o.o. – od 2019 roku jest Dyrektorem ds. badań i rozwoju oraz szkoleń

MP Solar Group sp. z o.o. jest polską firmą założoną w 2014 roku, specjalizującą się w kompleksowej obsłudze klientów z branży energii odnawialnej. MP Solar Group sp. Z o.o. jest jednym z liderów branży fotowoltaicznej w Polsce. Na różnych etapach nadzorował i uzgadniał budowę dużych farm fotowoltaicznych.

Zinplast sp. z o.o. – pracuje od 2016 gdzie zajmował następujące stanowiska: Konsultant ds. optymalizacji procesów / Dyrektor produkcji

Zinplast sp. z o.o. jest polską firmą produkującą wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa i branży instalacyjnej (firma istnieje od 1992 roku). Realizował działania związane z optymalizacją procesów technologicznych oraz optymalizacją kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także kosztów energii elektrycznej (kontraktował zakupy energii elektrycznej odpowiadającej zużyciu 5 GWh rocznie). Wprowadził szereg usprawnień skutkujących spadkiem zużycia energii (zakup nowych maszyn, wprowadzenie systemów monitorujących i optymalizujących zużycie energii elektrycznej).

Europe Solar Production sp. z o.o. ; w latach 2010 – 2015 był Dyrektorem technicznym oraz Pełnomocnikiem systemu jakości

Europe Solar Production to jedna z pierwszych firm produkujących panele fotowoltaiczne w Polsce. Zorganizował wszystkie działania w zakładzie produkcyjnym, w tym produkcję, logistykę, jakość, sprzedaż, utrzymanie ruchu. W latach 2013-2014 uczestniczył w realizacji pierwszych projektów budowy farm fotowoltaicznych w Polsce Północnej. Stworzył system szkoleń dla instalatorów instalacji fotowoltaicznych, które były akredytowane przez UDT (Instalator systemów OZE) – lata 2014-2015.

Europe Solar Production

PKC Group/ SEGU Polska Sp. z.o.o. ; pracował w latach 1999 – 2012 na różnych stanowiskach, a ostatnio jako Dyrektor operacyjny / Dyrektor produkcji

PKC to firma produkcyjna, należąca do Grupy PKC – producenta przewodów elektrycznych, wiązek kablowych oraz elektronicznych układów elektroniki samochodowej. prowadzał różne technologie i procesy produkcyjne wykorzystywane przy produkcji wiązek elektrycznych oraz kabli elektrycznych. Produkty Grupy PKC były wykorzystywane w samochodach, pojazdach rolniczych i pojazdach ciężarowych.

Energomontaż-Południe S.A.; pracował w latach 1995 – 1998 jako Kierownik sekcji kooperacji

Energomontaż Południe S.A. powstał w 1952 roku i był wykonawca większości elektrowni zawodowych i przemysłowych na terenie południowej Polski. Współtworzył oddział Generalnego Wykonawstwa inwestycji związanej z modernizacją bloków energetycznych 60 MWe w Elektrowni Jaworzno III oraz modernizacji pompowni wody ciepłowniczej dla miasta Jaworzna.

Zakład Elektroenergetyczny Będzin S.A. był zatrudniony w latach 1983 – 1986 i jednocześnie uczył się na kierunku elektroenergetyka.

Od 2021 roku jest członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Fotowoltaiki: http://psrf.pl/
W ramach działalności Stowarzyszenia opracował poradnik – Wymagania ppoż dla systemów magazynowania energii, który można uzyskać tutaj :
Poradnik – wymagania ppoż dla systemów magazynowania energii

Od 2014 roku stał się jednym z pierwszych prosumentów w Polsce:
Instalacja PROSUN

Od ponad 3 lat jest autorem serii kalkulatorów ekologicznych w tym również kalkulatora opłacalności budowy instalacji fotowoltaicznej:

Zapraszam również do kontaktu mailowego biuro@pro-sun.pl.

  • Odwiedź nas:

You may also like


Planowanie systemów bateryjnych

W normalnych warunkach energię słoneczną wytworzoną przez instalację fotowoltaiczną można tylko częściowo wykorzystać bezpośrednio w gospodarstwie domowym. Typowe trzyosobowe gospodarstwo domowe, posiadające instalację sieciową o mocy 5 kW, zużywa bezpośrednio około 20 do 30 % energii słonecznej wyprodukowanej przez tą instalację W takim przypadku nadmiar energii słonecznej wypływa do sieci energetycznej (nadwyżka w stosunku do […]

Przeczytaj całość

Wybór systemów grzewczych

Planując ogrzewać dom lub mieszkanie w sposób przyjazny dla środowiska, przy wyborze systemu grzewczego należy zwrócić szczególną uwagę na emisję CO2 źródła energii. Dwutlenek węgla powstaje na przykład podczas spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny. Przy wysokich stężeniach dwutlenek węgla (CO2) jest nie tylko szkodliwy dla mieszkańców, ale także sprzyja […]

Przeczytaj całość