Archiwum kategorii: Fotowoltaika

Zakup elementów instalacji fotowoltaicznej.

Na rynku można kupić wyroby różnych producentów w bardzo różnych cenach. Ponieważ produkcja modułów fotowoltaicznych należy do bardzo zaawansowanych, a płytki krzemowe posiadają bardzo małą grubość i są bardzo podatne na pęknięcia, dlatego jednym z głównych problemów na który warto zwrócić uwagę są wady ukryte.
Wiele z firm zdając sobie sprawę z faktu, że ich wady są niewidoczne dla przeciętnego klienta sprzedają niepełnosprawne wyroby pod szyldem dobrych. Gdy jest to użytkownik małej instalacji, którą sfinansował ze swoich własnych środków, wtedy zapewne nie zauważy, że moduł nie pracuje z pełną wydajnością (zwykle układ taki jest słabo opomiarowany).

Zakup elementów instalacji fotowoltaicznej

Jednakże gdy inwestujemy w dużą instalację i gdy nasz projekt finansowany jest z środków zewnętrznych, wtedy każdy stracony wat zaczyna odbijać się raz na wyniku finansowym projektu, a z drugiej strony może sprawić, że nasza inwestycja nie przyniesie spodziewanych przychodów.
Oczywiście w takiej sytuacji z pomocą może przyjść nam ubezpieczenie instalacji, które niejako za nas będzie pilnowało sprawności instalacji. Jednakże ubezpieczenie to dla operatora instalacji fotowoltaicznej koszt, który musi pokryć i który w przypadku finansowania zewnętrznego praktycznie może być nieunikniony. Duży problem może się pojawić, jeśli inwestor zrealizuje już projekt i firma ubezpieczeniowa nie będzie chciała go potem ubezpieczyć (czy to z powodu zbyt dużego ryzyka związanego z niewłaściwym wykonaniem, czy też z innych powodów).

Zakup elementów instalacji fotowoltaicznej

Dlatego kupując moduły fotowoltaiczne oraz osprzęt do wykonania instalacji warto zwrócić uwagę na następujące elementy:
– czy firma/dostawca modułów fotowoltaicznych posiada je z pewnego źródła (na rynku występuje dużo oferentów, którzy co prawda dają gwarancje na sprzedawane wyroby, jednakże działając pod adresem “Gmail” lub “Hotmail” są w stanie bardzo szybko zmienić ten adres i potem zostaniemy sami z problemem). Gwarancja kosztuje, a sprzedawanie wyrobów w takiej ukrytej formie sprawia, że sprzedawcy chcąc minimalizować ryzyko przenoszą je na kupujących. Dlatego najlepiej kupować od producentów lub od autoryzowanych pośredników?

Zakup elementów instalacji fotowoltaicznej

– czy producenci lub oferenci poszczególnych elementów wyposażenia instalacji fotowoltaicznych posiadają stosowne certyfikaty produktów i jak wygląda ocena tych wyrobów przez firmy ubezpieczające (zarówno instalacje, jak i operatora instalacji)?
gwarancja którą otrzymujemy na wyroby/instalację jest elementem dosyć złożonym ponieważ producent udziela jej montażyście i teraz ten niejako przenosi ją na klienta końcowego. Wszelkie błędy wykonane podczas montażu mogą mieć bardzo poważne skutki, do spalenia instalacji i obiektu na którym jest ona zainstalowana włącznie. Dlatego warto sprawdzić referencje wykonawcy, może podjechać na miejsce ostatniej instalacji.
zakup wadliwych modułów fotowoltaicznych w konsekwencji może doprowadzić do spadku przychodów uzyskiwanych z instalacji, może zadziałać ubezpieczenie, co w konsekwencji zwiększy nasze koszty operacyjne, a nawet może dojść do zdarzeń losowych takich jak pożar, przepięcie czy nawet porażenie ze skutkiem śmiertelnym.
zakup wyposażenia elektrowni fotowoltaicznej musi mieć pokrycie finansowe, ponieważ sprzedawcy najczęściej żądają 100 % przedpłaty (jeśli zapłacimy i nie weźmiemy pod uwagę ryzyk jakie wiążą się z zakupem wyposażenia instalacji fotowoltaicznej to możemy po jej montażu możemy zostać bardzo nie mile zaskoczeni).

Planowanie instalacji fotowoltaicznej.

Podczas planowania i użytkowania instalacji fotowoltaicznej warto zwrócić uwagę na następujące elementy:
– stosować wyłącznie certyfikowane materiały (moduły, falowniki, kable, korytka, itp),
– instalacja powinna być wykonana przez fachowego instalatora (warto również przeprowadzić odbiór przez straż pożarną, służby energetyczne)
– unikać przeciążeń instalacji fotowoltaicznej (w tym właściwe dobranie parametrów pracy instalacji podczas jej planowania),
– stosować zabezpieczenie przeciwpożarowe (wraz z planami działań akcji pożarowej, system oznaczeń wyłącznika prądu),
– unikać lokalizacji w miejscach zacieniowych (główna przyczyna nieosiągania przez instalację fotowoltaiczną założonej wydajności),

Planowanie instalacji fotowoltaicznej

– stosować zabezpieczenie przeciwodgromowe (wraz z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, którego brak może doprowadzić do uszkodzenia odbiorników przyłączonych do sieci elektrycznej),
– zachowanie odległości prowadzenia instalacji fotowoltaicznej od urządzeń elektrycznych, rurociągów stalowych (przyspieszona ich korozja),
– instalacje prądu stałego nie powinny przebiegać wewnątrz budynku (jeśli nie jest to do uniknięcia, wtedy powinny być zamknięte w niepalnych korytach),
– zastosowanie wyłącznika bezpieczeństwa umożliwiającego odłączenie instalacji od sieci energetycznej (który jest niezbędny na wypadek pożaru, a jego brak może doprowadzić do porażenia służby ratownicze prądem elektrycznym),
lokalizacja falowników w wydzielonym miejscu (najlepiej nie na dachu), w miejscu osłoniętym i wyposażonym w system alarmowy (przeciwpożarowy),
– należy unikać instalowania systemu PV na palnej konstrukcji dachu. Nawet jeżeli wyposażona jest w automatyczny system zraszania, to nie zabezpiecza na ona nas przed całkowitym zniszczeniem budynku. Palne dachy to są lekkie dachy pokryte palną izolacją z pianek wszelkiego rodzaju, hydroizolacji wykonanej z papy oraz konstrukcje drewniane,
– zastosowanie systemu kamer wizyjnych (umożliwiającego stały nadzór instalacji) oraz ogrodzenie instlacji zmniejszają ryzyko kradzieży,

Planowanie instalacji fotowoltaicznej

– regularne serwisowanie i nadzór nad pracą instalacji fotowoltaicznej (kontrola punktów “Hot spot”, czyszczenie powierzchni modułów, kontrola stanu kabli, dróg kablowych, kontrola ilości wytwarzanej energii elektrycznej, itp.),
ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej może z jednej strony zabezpieczyć nas przed skutkami wystąpienia zdarzenia losowego jakim jest pożar, a z drugiej strony może doprowadzić do podniesienia poziomu bezpieczeństwa instalacji (firmy ubezpieczające nie ubezpieczą instalacji, która posiada wady wykonania).

Jednym z ważniejszych elementów które musimy wziąć pod uwagę przy planowaniu instalacji fotowoltaicznej jest możliwość odbioru wyprodukowanej energii elektrycznej. Dlatego największym ograniczeniem w tym obszarze jest przyłącze elektryczne (a w zasadzie jego wielkość), a w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocach ponad 40 kWp bliskość linii energetycznej (może wystapić konieczność przesyłania wyprodukowanej energii elektrycznej po średnim napięciu).

Prąd stały jest bardzo niebezpieczny i najczęstszą przyczyną wystąpienia pożaru jest pojawienie się przepięcia w wyniku wystąpienia przerwy w obwodzie (może wystąpić w miejscu niewłaściwego kontaktu elektrycznego spowodowanego niewłaściwym przykręceniem złączki, śruby, wadą fabryczną modułu). W takim przypadku pojawia się łuk elektryczny, który w konsekwencji jest głównym źródłem pożaru.

Opłacalność instalacji fotowoltaicznej

Wydajność instalacji fotowoltaicznej zależy od wielu czynników, wśród których najważniejsze to:
lokalizacja (nasłonecznienie),
temperatura zewnętrzna (im wyższa temperatura zewnętrzna tym niższa wydajność instalacji fotowoltaicznej),
rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych w stosunku do słońca (system nadążny, system stacjonarny, kąt nachylenia modułów).
rodzaj, moc oraz jakość modułów fotowoltaicznych,
pora roku i tym samym położenie słońca na horyzoncie, które opisuje współczynnik Air Mass,
jakość zastosowanych materiałów oraz fachowość montażu (występowanie wad ukrytych może prowadzić do znacznego spadku mocy instalacji, a nawet do awarii lub wypadku),
regularny nadzór i serwisowanie instalacji fotowoltaicznej (podejmowanie stosowanych działań w sytuacjach awarii, wyłączenia części instalacji).


Kalkulator uzysków z fotowoltaiki

Przykładowo instalacja o mocy 30 kWp i lokalizacji o średniorocznym nasłonecznieniu 850 kWh/kWp może osiągnąć w roku następujące wyniki:
– koszt inwestycji = 180.000 PLN,
– energia wyprodukowana = 26,3 MWh,
– ilość uniknionej emisji CO2 = 3500 kg,
– przychód z tytułu wyprodukowanej energii = 13.150 PLN (przyjmując cenę energii elektrycznej na poziomie 500 PLN/MWh).

Ważnym czynnikiem kosztowym w przypadku instalacji powyżej 100 kW są koszty procesu przygotowania inwestycji, w tym uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej. Składając wniosek do operatora sieci energetycznej musimy wnieść opłatę wynoszącą 30 PLN za każdy planowany kW instalacji (przy inwestycji na poziomie 1 MW do wniosku o warunki musimy wnieść opłatę w wysokości 30.000 PLN). Jeśli będziemy lokalizowali inwestycję na terenie, gdzie nie ma problemu z odbiorem energii elektrycznej (występują odpowiednie parametry sieci energetycznej), wtedy koszt inwestycji może zamknąć się w rozsądnych ramach. Jeśli jednak będziemy zmuszeni do inwestycji w linię energetyczną lub/i transformator, wtedy koszty inwestycji rosną znacząco.

Znaczącym czynnikiem kosztowym może być również koszt odrolnienia i nabycia gruntu. Dlatego przed jego zakupem warto sprawdzić warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (czy na tym terenie możliwe jest postawienie instalacji) oraz czy nie będziemy zmuszeni do jego odrolnienia (grunty klasy 1-3 wymagają odrolnienia).

Jeśli energię sprzedajemy do sieci to głównym naszym kosztem jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie operatora instalacji, ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej oraz ewentualne koszty księgowości (co wynika z konieczności prowadzenia działalności gospodarczej). Jeżeli natomiast będziemy zużywali energię na własne potrzeby, bez podłączenia do sieci, to dodatkowo oszczędzamy na kosztach przesyłu energii od 35-200 PLN miesięcznie.

W przedstawionym przypadku koszt instalacji może zwrócić się w ciągu ok. 12-14 lat (dzięki systemom wsparcia finansowego może ulec znacznemu skróceniu) do nawet 6-7 lat.

.

Nowoczesne systemy fotowoltaiczne mają możliwość zdalnego śledzenia ilości wyprodukowanej energii w czasie, co pozwala także na bieżącą ich kontrolę (dzięki temu możemy stosunkowo łatwo wykryć nieprawidłowości w pracy instalacji). Koszt wykonania takich systemu nadzorczych jest stosunkowo niewielki, a właściwie wykorzystywany pozwala na maksymalizację przychodów z instalacji.

Osoby zainteresowane informacjami na temat możliwego uzysku energii elektrycznej oraz przychodami zapraszamy do skorzystania kalkulatora kalkulatora kosztów instalacji fotowoltaicznej: Kalkulator kosztów PV

Parametry modułu fotowoltaicznego

W celu porównania modułów fotowoltaicznych dostępnych na rynku stosuje się specjalny test, który pozwala na sprawdzenie parametrów elektrycznych w standardowych warunkach testowych. Standardowe warunki testowe oznaczają nasłonecznienie 1000 W/m2, temperaturę otoczenia 25 st. C oraz współczynnik Air Mas równy 1,5 (jest to droga jaką promienie słoneczne pokonują w atmosferze ziemskiej, przez co ulega obniżeniu moc promieniowania słonecznego). Każdy producent modułów fotowoltaicznych poddaje swój wyrób testowi i wyniki badania opisane są na etykiecie produktu, która zawsze powinna znajdować się na tylniej ściance modułu fotowoltaicznego .

W przypadku lokalizacji inwestycji fotowoltaicznej w miejscach gdzie występują zwiększone opady śniegu warto zwrócić uwagę na obciążalność mechaniczną modułu, która w standardzie wynosi 2.400 N/m2 (podwyższona wartość obciążalności to 5.400 N/m2).

Parametry modułu fotowoltaicznego

Główne parametry modułu podane na etykiecie obejmują:
Open Ciruit Voltage (napięcie biegu jałowego)- Voc
Short Circuit Current (prąd obwodu zwarcia) – Isc
Maximum Power Voltage (napięcie max. punktu mocowego) – Vpm
Maximum Power Current (prąd max punktu mocowego) – Ipm
Maximum Power (moc maksymalna) – Pm
Encapsulated solar cell efficiency (sprawność płytek) – nc
Module efficiency (wydajność modułu)

Jednym z istotnym parametrów modułu fotowoltaicznego jest również temperatora NOCT, którą osiąga moduł fotowoltaiczny dla określonych parametrów badawczych (natężenie promieniowania słoneczego 800 W/m2, tepmeratura zewnętrzna 20 C oraz wiatr 1 m/s) – im niższa temperatura NOCT tym lepszy moduł.

Parametry modułu fotowoltaicznego

Moc maksymalna która podawana jest na etykiecie Pm jest wartością uzyskaną w optymalnych warunkach pracy (standardowych warunkach testowych i lepszych), które w roku występują stosunkowo rzadko (kilka do kilkanaście bezchmurnych dni od czerwca do lipca).
Dlatego bardzo istotne jest uzyskanie od producenta modułu fotowolticznego parametrów pracy dla warunków NOCT, które występują zdecydowanie częściej niż warunki standardowe STC.

Parametry modułu fotowoltaicznego

Car Port – podwójna funkcja garażu samochodowego.

Jedną z funkcji garażu samochodowego /and. Car port/ może być stacja służąca do ładowania samochodu elektrycznego podczas jego parkowania. Ponieważ samochód elektryczny zwykle więcej czasu spędza na parkingu niż w podróży, dlatego energia płynąca prosto ze słońca jest w stanie “za darmo” uzupełnić jego akumulatory.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych są to instalacje fotowoltaiczne zamontowana na dachach garaży lub miejsc parkowania samochodów.

Najczęściej instalacja taka posiada 2 – 5 kW (w zależności od wielkości Car portu) i z jednej strony stanowi źródło energii elektrycznej zasilającej samochód elektryczny (ładującej akumulatory), a z drugiej strony spełniają one rolę zadaszenia dla parkowanego samochodu.

Rozwiązania takie znajdują coraz większe zastosowania w Europie i szczególnie są polecane dla osób pokonujących nie więcej niż 100 km dziennie (naładowana bateria akumulatora pozwala na przejechanie nawet do 300 km).

Car Port

Car port może spełniać dwie funkcje:
ochrona samochodu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (grad, deszcz, śnieg),
– źródło przychodów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej (na potrzeby ładowania samochodu elektrycznego lub wykorzystania na potrzeby gospodarstwa domowego lub/i do sprzedaży).

Oczywiście Car port nie musi być wykorzystany wyłącznie do garażowania samochodów elektrycznych, gdyż dzięki uniwersalności rozwiązań związanych z przetwarzaniem energii elektrycznej z fotowoltaiki może ona być zużyta albo w gospodarstwie domowym, albo też może zostać odsprzedana.

Car port może być wykonany w wersji drewnianej lub metalowej (stal nierdzewna, stal ocynkowana lub aluminium). Oczywiście w tym drugim przypadku koszt wykonania Car port-u będzie wyższy, jednakże trwałość i niezawodność będzie również zdecydowanie wyższa (szacuje się, że wersja drewniana kosztuje min. 1,6 – 1,8 EUR/Wp, natomiast wersja metalowa min. 2,2 EUR/Wp i można na niej zmieścić instalację fotowoltaiczną o mocy ok. 2 – 2,5 kWp).

Car Port

Budowa modułu fotowoltaicznego

Sercem każdego modułu fotowoltaicznego są płytki krzemowe, połączone ze sobą szeregowo dając moc całkowitą równą sumie mocy pojedynczych ogniw krzemowych (pomniejszona o straty procesu technologicznego oraz straty materiałowe). Tym samym moc modułu fotowoltaicznego uzależniona jest od ilości wbudowanych w niego płytek krzemowych oraz od powierzchni czynnej modułu.

Płytki krzemowe znajdują się między dwoma foliami EVA, które po zalaminowaniu tworzą próżnię i tym samym gwarantują długowieczną pracę.
To właśnie dzięki próżni panującej między płytkami moduły fotowoltaiczne są w stanie pracować bezawaryjnie nawet przez 30 lat (każdego roku tracą przy tym około 0,5% swojej pierwotnej mocy, przyczym największy spadek mocy notowoany jest w pierwszym roku – ok. 2-3 %).

Elementem ochronnym modułu jest szyba hartowana o grubości 3,2 lub 4,0 mm (lub 2 mm zamiast folii backsheet).
Na powierzchni szyba posiada zwykle strukturę skupiającą promienie słoneczne (mat lub pryzma), gwarantującą minimalizację odbicia promieni słonecznych padających na moduł i tym samym strat energii.

Budowa modułu fotowoltaicznego

Zwykle moduły fotowoltaiczne krystaliczne zabudowane są w ramy aluminiowe usztywniające całą konstrukcję modułu i dodatkowo umożliwiające mocowanie modułów do konstrukcji wsporczej (na dachu budynku lub na otwartym terenie).
W przypadku modułów amorficznych nie występuje rama aluminiowa i tym samym zmienia się również system mocowania modułu (specjalne uchwyty).

Szczelność modułu fotowoltaicznego z jednej strony gwarantuje szyba, a z drugiej strony folia backheet lub druga szyba (w wykonaniu modułów bezramowych).

Moduły bezramowe mogą posiadać zwiększoną odporność na pożar co umożliwia zastosowanie ich jako części fasad budynków (biurowych, mieszkalnych) – BIPV (Buiding Integrated PV).

Budowa modułu fotowoltaicznego

Wyprowadzenie energii elektrycznej odbywa się za pomocą puszki przyłączeniowej, która zwykle znajduje się na tylnej ścianie modułu fotowotlaicznego. Istotnym elementem elektronicznym zabudowanym w puszce przyłączeniowej są diody bypasowe odpowiedzialne za wyłączanie części modułu w przypadku jego częściowego zacienienia.
analizując zakup modułu fotowoltaicznego warto zwrócić uwagę na to, aby moduł posiadał 6 diód bypasowych (zwiększa pewność pracy modułu) oraz aby nie były lutowane (utrudnia wymianę w przypadku ich awarii).

Ważnym elementem jest również etykieta modułu, która pozwala na jego identyfikację (w tym na przykład ustalenie pochodzenia zastosowanych materiałów, czy zastosowane parametry procesu produkcyjnego). Jest ona przydatna w sytuacji występowania problemów z modułami fotowoltaicznym podczas ich pracy (awarie, problemy jakościowe) – możliwość ograniczenia ich skutków.

Budowa modułu fotowoltaicznego

Elektrownia słoneczna

Energia słoneczna może zostać wykorzystana zarówno do produkcji energii elektrycznej (przetwarzania energii słonecznej na elektryczną), jak i do ogrzewania wody (przetwarzania energii słonecznej na cieplną).

Planując budowę domu mieszkalnego lub innego obiektu budowlanego warto wziąć pod uwagę fakt jego rozmieszczenia wobec słońca (jeśli tylko oczywiście mamy w planach wykorzystanie w przyszłości energii słonecznej).

Najlepsze warunki do wytwarzania energii elektrycznej oraz do ogrzewania wody występują od strony południowej i o ile do zabudowy instalacji kolektorów grzewczych nie musimy posiadać zbyt dużej powierzchni (5- 10 m2), to już fotowoltaika wymaga zdecydowanie większej wolnej powierzchni dachu – najlepiej od strony południowej, chociaż możliwe jest również wykorzystanie strony zachodniej i wschodniej.

Elektrownia słoneczna

W przypadku budowy instalacji dachowych najczęściej wykorzystuje się naturalne nachylenie dachu (dachy skośne), natomiast w przypadku dachów płaskich wykonuje się specjalne konstrukcje wsporcze (optymalizując kąt nachylenia instalacji fotowoltaicznej w stosunku do padających na nie promieni słonecznych).

Elektrownia słoneczna

W przypadku budowy instalacji wolnostojących (na terenie płaskim), głównym kryterium podczas planowania instalacji fotowoltaicznej jest zagwarantowanie odbioru wytworzonej energii elektrycznej. Oczywiście w przypadku terenu otwartego ograniczenia powierzchni mają mniejsze znaczenie, natomiast wiodącą rolę stanowią ograniczenia techniczne (warunki przyłączenia i odbioru energii elektrycznej). Szczegółowe wymagania w tym zakresie można otrzymać od operatora systemu energetycznego zapisane w postaci warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. Warunki te mogą zawierać wymagania w zakresie dopasowania infrastruktury do wymagań odbioru energii elektrycznej w ilości zadeklarowanej przez operatora instalacji fotowoltaicznej. W przypadku instalacji o mocy powyżej 1 MWp może wystąpić konieczność przeprowadzenia bilansowania elektrowni fotowoltaicznej z systemem energetycznym.

Elektrownia słoneczna

Jaki typ modułu fotowoltaicznego wybrać?

Jaki rodzaj modułu fotowoltaicznego wybrać?

Wiele zależy od tego, jaką dysponujemy powierzchnią, jaka jest jej obciążalność mechaniczna oraz jakimi dysponujemy środkami finansowymi (są to główne kryteria wyboru, które rozważa się na pierwszym miejscu podczas planowania budowy instalacji fotowoltaicznej).

Technologia produkcji modułów fotowoltaicznych ma wpływ na osiągane moce z jednostki powierzchni.

Największą moc z jednostki powierzchni uzyskujemy z modułów monokrystalicznych i w takim przypadku aby osiągnąć wydajność 1 kWp musimy zabudować ok. 5-7 m2 (wydajność rzędu 14-19 %). W przypadku zastosowania modułów polikrystalicznych aby osiągnąć podobną moc musimy pokryć 6-8m2 (wydajność 12-15 %). Jeżeli natomiast zastosujemy moduły amorficzne, wtedy do osiągnięcia 1 kWp będziemy potrzebowali pokryć powierzchnię czynną rzędu 9-11 m2 (wydajność 9-11 %).

Moduł fotowoltaiczny

Tak więc jeśli chcemy zbudować elektrownię i mamy ograniczenia co do powierzchni, wtedy najlepiej zastosować moduły monokrystaliczne, przy czym ich cena z trzech typów jest najwyższa. Jeżeli natomiast nie mamy ograniczeń powierzchniowych to wtedy możemy wybierać między modułami polikrystalicznymi lub amorficznymi.

O ile moduły amorficzne należą do najtańszych (najniższe koszty wykonania z uwagi na stosunkowo niski wkład energetyczny), to cechują się mniejszą stabilnością pracy (w szczególności wraz z upływem czasu od ich montażu).

Z drugiej strony moduły amorficzne nie są tak bardzo czułe na zacienienie, dlatego w sytuacji występowania okresowych problemów z zacienieniem słońca w miejscu przewidzianym do budowy instalacji fotowoltaicznej technologia ta jest warta rozważenia.

Ponadto z uwagi na wykonanie modułów amorficznych (najczęściej jako bezramowe), posiadają one najniższy ciężar (może mieć znaczenie przy ograniczeniach obciążalności dachu).

Rodzaj modułu fotowoltaicznego który chcemy wykorzystać do budowy instalacji fotowoltaicznej zależy od wielu czynników i warto rozważyć wszystkie z nich, aby w efekcie uzyskać jak najlepsze osiągi instalacji fotowoltaicznej przy jak najniższych kosztach.

Moduł fotowoltaiczny

Płytka krzemowa

Płytki krzemowe mogą być wykonane z monokryształu, polikryształu Si lub w wersji amorficznej.
W każdym z tych przypadków praktyczna wydajność osiąga wartość rzędu 10-20 % (najniższa wartość odpowiada płytkom amorficznym, a najwyższa monokrystalicznym). Oznacza to, że jeżeli w stadardowych warunkach testowych na płytkę pada promieniowanie słoneczne o natężeniu 1.000 W/m2, to przy powierzchni płytki wynoszącej 0,156×0,156 = 0,02434 m2 pada na nią energia o mocy 24,34 W.

Przy średniej sprawności wynoszącej 17,0 % pojedyncza płytka krzemowa będzie wytwarzała moc ok. 4,13 W.
Płytka krzemowa

Płytki krzemowe polikrystaliczne posiadają kształt kwadratu z lekko zaokrąglonymi rogami, natomiast płytki monokrystaliczne wyglądają tak jakby posiadały ścięte narożniki. Związane jest to z faktem, że płytki monokrystaliczne cięte są walca – w takiej postaci rośnie monokryształ krzemu (płytki polikrystaliczne cięte są z bloków krzemowych, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie prawie regularnego kształtu kwadratu).

Technologia otrzymywania monokryształów została opracowana przez polskiego uczonego Jana Czochralskiego.

Ważnym parametrem płytki krzemowej jest liczba busbarów (głównych szyn prądowych umieszczonych na płytce). To właśnie te busbary odprowadzają cały prąd elektryczny z płytki i wraz ze wzrostem ich liczby maleje wartość natężenia prądu elektrycznego (przez płytkę płynie ok. 8 A, przy czym przez pojedynczy busbar płynie odpowiednio 4 A w przypadku 2 busbarów lub 2,86 A dla 3 busbarów). Dzięki lepszemu rozprowadzeniu prądów na płytce krzemowej możliwe jest również obniżenie temperatury ich pracy (wraz ze wzrostem natężenia prądu wzrasta temperatura płytki krzemowej).

Płytka krzemowa

Symulator pracy instalacji fotowoltaicznej PV

Symulator pracy instalacji fotowoltaicznej PV służy do symulowania warunków pracy instalacji fotowoltaicznej w zależności od wielkości występującego obciążenia i napromieniowania słonecznego.
Firma Lean-soft udostępnia symulator pracy instalacji PV na zasadach licencji AGPL z zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za wyniki jego używania. Jednocześnie wykorzystanie symulatora może służyć wyłącznie do celów edukacyjnych na użytek prywatny (niekomercyjny).

Tu można pobrać: Symulator pracy instalacji PV – 0,5 Mb.
Symulator PV

Uwaga: do prawidłowej pracy symulator wymaga instalacji Labview Run-Time Engine 2011 – 130 Mb.
Labview Run-Time Engine

Symulator pracy instalacji fotowoltaicznej PV