1 listopada, 2019   /   : PROSUN   /   , , , , ,

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze jest kompleksowym planem działań zaprojektowany w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program obejmuje istniejących również nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób […]

Przeczytaj całość

Aukcje energii elektrycznej OZE

Zgodnie z art. 78 ust. 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii Prezes URE (Urzędu Regulacji Energetyki) ma obowiązek ogłoszenia aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej skierowane są do wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, którzy w odróżnieniu do Prosumentów za każdy wytworzony 1 MWh otrzymają uzgodnioną w akcjach […]

Przeczytaj całość

Przyszłość fotowoltaiki

W ostatnich czterech latach notujemy stały wzrost branży fotowoltaicznej, która w bieżącym roku może zanotować swoisty rekord wyrażający się zainstalowaną mocą nowych instalacji (wartość mocy może przekroczyć 700 MWp, co będzie wartością zbliżoną do mocy zainstalowanej do roku 2019 od początku polskiej fotowoltaiki). Z jednej strony wynika to z faktu, że stale maleje koszt zamontowania […]

Przeczytaj całość

12 września, 2019   /   : PROSUN   /   , , , , , , ,

Przeciwdziałanie skutkom suszy

Przeciwdziałanie skutkom suszy

Co roku wzrasta liczba dni bez deszczu, co przy wzrastających średnich temperaturach występujących w miesiącach letnich sprawia, że skutki suszy stają się bardzo dotkliwe zarówno dla mieszkańców obszarów wiejskich, jak również miast i aglomeracji. Wystarczy kilka dni bez deszczu i płody rolne zostają kompletnie wysuszone, do tego stopnia, że ich odbudowanie jest w danym roku […]

Przeczytaj całość

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

Występujące w elektrowni fotowoltaicznej wartości napięć są tak zaprojektowane, że nie przekraczają 1000 V (niezależnie czy od strony prądu stałego, czyli modułów fotowoltaicznych, czy od strony prądu przemiennego, czyli sieci elektroenergetycznej). Napięcie przekraczające wartość 1000 V może uszkodzić przede wszystkim falownik, ale jednocześnie może mieć negatywny wpływ na moduły fotowoltaiczne oraz inne elementy systemu fotowoltaicznego […]

Przeczytaj całość

Orientacja modułów fotowoltaicznych

Rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych na dachu budynku lub na konstrukcji gruntowej może zostać zrealizowane w orientacji poziomej lub pionowej. Na pierwszy rzut oka wydawało by się, że orientacja modułów fotowoltaicznych nie powinna mieć znaczenia, a jednak w praktyce jest zupełnie inaczej. Okazuje się, że najczęstszą orientacją modułów fotowoltaicznych występującą w praktyce jest pion. Oczywiście ma ona […]

Przeczytaj całość

Bilansowanie energii w fotowoltaice

Każdy Prosument produkując energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii dąży do maksymalizacji uzysków z zainwestowanego przez niego kapitału. Z uwagi na występowanie w obrocie energią elektryczną różnych taryf sprzedaży energii elektrycznej, prosument musi się liczyć z faktem, że większość jego energii będzie musiała zostać sprzedana (jeśli niewłaściwie zaprojektuje wielkość instalacji fotowoltaicznej). Kwestie bilansowania produkcji i […]

Przeczytaj całość

Efekt PID

Efekt PID (Degradacja Indukowana Potencjałem, ang. Potential Induced Degradation) jest niepożądanym działaniem występującym w niektórych modułach fotowoltaicznych. Czynniki, które mogą powodować wystąpienia efektu PID, obejmują napięcie, ciepło i wilgotność. Większość modułów występujących na rynku jest narażona na połączenie tych czynników przez cały okres ich użytkowania. Przy okazji efekt PID nie występuje na wszystkich lub nawet […]

Przeczytaj całość

Program “Mój prąd”

“Mój prąd” jest programem Rządowym mającym na celu zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych,. Budżet programu wynosi 1 mld złotych, natomiast dofinansowanie obejmuje kwotę do 50% kosztów instalacji, przy czym nie więcej niż 5000 zł. Dofinansowanie będzie miało formę bezzwrotną, do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), ale przy okazji nie więcej niż 5 tys. […]

Przeczytaj całość

Fotowoltaiczne instalacje gruntowe

Instalacje gruntowe stosowane są do budowy średnich lub dużych instalacji fotowoltaicznych, ewentualnie małych instalacji prosumenckich (gdy nie mamy możliwości wykonania instalacji dachowej). W przypadku instalacji dachowych, obiekt lub budynek na którym są zlokalizowane zwykle pełni zupełnie inne funkcje (mieszkaniowe, usługowe, produkcyjne), a założenie na dachu instalacji fotowoltaicznej dodatkowo poprawia wykorzystanie całego budynku (w szczególności przyczynia […]

Przeczytaj całość