Fotowoltaiczne instalacje dachowe

Instalacje dachowe należą do stosunkowo tanich, w szczególności montowane na dachu skośnym (blacha trapezowa, gont, papa). Instalacja dachowa składa się z następujących elementów (konstrukcja wsporcza modułów fotowoltaicznych, wykonana za pośrednictwem profili aluminiowych, do których przykręcone są moduły fotowoltaiczne specjalnymi uchwytami mocującymi, najczęściej wykonanymi z aluminium). W przypadku montażu modułów cienko krystalicznych (CIGS) niezbędne jest zastosowanie […]

Przeczytaj całość

E-bike /rower elektryczny/

Rozmawiając o ekologii i niskoemisyjnym transporcie warto wziąć pod uwagę wykorzystanie do przemieszczania się rowerem elektrycznym (e-bike). Rowery elektryczne stają się częścią e-mobilności, która może być zasilana za pośrednictwem odnawialnych źródeł energii elektrycznej (hybrydowych instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w stacje do ładowania rowerów). Historia rowerów elektrycznych sięga połowy lat 80-tych ubiegłego wieku, kiedy to pojawiły się […]

Przeczytaj całość

15 stycznia, 2019   /   : PROSUN   /   , , ,

Cena energii elektrycznej.

Cena energii elektrycznej.

Cena energii elektrycznej jest jednym z ważniejszych czynników kosztotwórczych i tym samym zbyt wysokie wzrosty cen energii mogą doprowadzić do utraty konkurencyjności lub wręcz do bankructwa firmy. W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy potężne wzrosty cen energii elektrycznej (wzrosty dochodziły nawet do 100 % wartości energii elektrycznej z 2017 roku), na które składa się wiele czynników (polityczne, […]

Przeczytaj całość

Program Prosument

Program Prosument realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który za pośrednictwem wspierania inwestycji w rozproszone, odnawialne źródła energii ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Z założenia programu Prosument wynika, że […]

Przeczytaj całość

Wydajność modułu fotowoltaicznego

Wydajność modułów fotowoltaicznych ma olbrzymie znaczenie na wielkość powierzchni którą będziemy potrzebowali do wykonania instalacji fotowoltaicznej (instalacji fotowoltaicznej o określonej mocy). W przypadku występowania ograniczeń w zakresie dostępnej powierzchni, wtedy im wyższa wydajność zastosowanych modułów, tym większa będzie moc instalacji fotowoltaicznej którą będziemy w stanie na niej zainstalować. Wydajność modułu fotowoltaicznego w pierwszej kolejności zależy […]

Przeczytaj całość

Termografia w fotowoltaice

Termografia jest procesem wykorzystującym promieniowanie elektromagnetyczne w paśmie podczerwieni o długości fali od ok. 900 do 1.400 nm do obrazowania promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne. Badanie termograficzne wykonuje się przy pomocy kamer termowizyjnych. Dzięki termografii możemy badać różnice temperatur ciał stałych i na tej podstawie możemy: – analizować straty ciepła w budynkach (audit energetyczny), […]

Przeczytaj całość

Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne obejmuje wiele aspektów gospodarki energetycznej, które są istotne dla prawidłowego funkcjonowania nie tylko systemu energetycznego, ale przede wszystkim wszystkich obywateli. Z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne to ekologia, która wpływa nie tylko na zdrowie obywateli (czyste powietrze oznacza mniej zachorowań, mniej wizyt u lekarza i tym samym niższe wydatki na opiekę zdrowotną), ale ma […]

Przeczytaj całość

Pomiary elektryczne instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna najczęściej składa się z części prądu stałego i prądu zmiennego. Zakres wartości mierzonych wielkości elektrycznych zależny jest od wielkości i rodzaju instalacji fotowoltaicznej. A. Część prądu stałego – napięcie elektryczne zwykle zawiera się w zakresie do 750 – 1000 V (wartości te są maksymalnymi dopuszczalnymi napięciami pracy zarówno większości inwerterów, jak i modułów […]

Przeczytaj całość

Optymalizacja kosztów ogrzewania.

Koszty energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania domu lub mieszkania stanowią jedną z większych pozycji budżetu każdego gospodarstwa domowego. Szacuje się, że przeciętnie na ogrzewanie polska rodzina wydaje prawie 70% ogólnej wartości kosztów związanych ze zużyciem energii. Jednocześnie koszty związane z ogrzewaniem budynków mieszkalnych ponoszone są w różnych okresach (największe sumy wydaje się w okresie jesienno-zimowym), […]

Przeczytaj całość

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej

Najważniejszym kryterium decydującym o możliwości podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej jest jej wielkość. Mikroinstalacje najczęściej pracują na niskim napięciu (220/380 V) i nocy nie większej niż 50 kW, wtedy takie instalacje zaliczane są do instalacji prosumenckich. Produkowana przez nie energia elektryczna może być zużyta bezpośrednio przez wytwórcę energii i/lub przez sąsiednie budynki – bardzo […]

Przeczytaj całość