Archiwa tagu: Cena energii lektrycznej

Cena energii elektrycznej.

Cena energii elektrycznej jest jednym z ważniejszych czynników kosztotwórczych i tym samym zbyt wysokie wzrosty cen energii mogą doprowadzić do utraty konkurencyjności lub wręcz do bankructwa firmy.

W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy potężne wzrosty cen energii elektrycznej (wzrosty dochodziły nawet do 100 % wartości energii elektrycznej z 2017 roku), na które składa się wiele czynników (polityczne, strukturalne, gospodarcze). Struktury miksu energetycznego nie da się zmienić w ciągu roku, czy nawet pięciu lat.

Aktualnie pojawia się pytanie, jaka cena energii powinna obowiązywać w przemyśle oraz jaka powinna być oferowana dla gospodarstw domowych?

Jeśli popatrzymy na ceny energii obowiązujące w krajach UE, to w przypadku biznesu w większości krajów otaczających Polskę występują niższe ceny energii elektrycznej (średnia europejska w drugim kwartale 2018 roku to 43,8 EUR/MWh, dane z raportu European Commision, Quarterly Report on European Electricity Markets).

W drugim kwartale 2018 roku, nawet w Niemczech energia elektryczna oferowana firmom była znacznie poniżej ceny występującej na Towarowej Giełdzie Energii (ok. 30 % taniej niż w Polsce).

W przypadku gospodarstw domowych sytuacja w 2018 roku nie wyglądała w Polsce tak źle na tle państw sąsiednich, jednakże w sytuacji gdyby cena energii miała wzrosnąć o 25 %, to wtedy znacząco pogorszyły by się warunki życia polskich rodzin (średnia europejska w drugim kwartale 2018 roku to 20,9 EUR/MWh, dane z raportu European Commision, Quarterly Report on European Electricity Markets).

Chcąc odpowiedzieć na pytanie o wysokość cen energii elektrycznej (firmy i gospodarstwa domowe), warto spojrzeć na ceny energii elektrycznej występujące w krajach europejskich (szczególnie znajdujące się na podobnym poziomie rozwoju).

Aktualnie cena energii elektrycznej występująca na Towarowej Giełdzie Energii to poziom 259 PLN/MWh (59,5 EUR/MWh), czyli obserwujemy dalsze wzrosty cen energii elektrycznej (rynek hurtowy). Realny poziom cen hurtowych energii elektrycznej to 200 – 240 PLN/MWh i takiego poziomu powinniśmy się spodziewać na najbliższe 2 – 3 lata.

W przypadku pojawiania się niebezpiecznych trendów rozwoju cen energii elektrycznej warto rozważyć częściowe otwarcie rynku na energię elektryczną produkowaną w innych krajach, tak aby nie zaburzyć konkurencyjności polskich firm oraz aby nie pogorszyć poziomu życia polskich rodzin.